4. prosinec 2019 - Beseda s autorkou knihy Čakrové pohádky

V pátek 29. listopadu navštívila žáky třetích tříd p. Petra Hejtmánková s knihou Čakrové pohádky. Beseda o knize byla velmi poutavá a děti se seznámily s prací spisovatele. Hlavní poselstvím našeho setkání však bylo předat dětem myšlenku, ať nikdy nevzdávají své sny. A budou-li něčemu věřit a nevzdají se, nenechají se ničím a nikým odradit, sny se stanou realitou. V samotném závěru jsme meditovali nad svým největším snem a vymalovali jsme si mandaly, které jsou součástí knížky.

tř. učitelky J. Marelová, A. Zelenková, M. Vavříková

4. prosinec 2019 - Vánoční dílničky

Rok se s rokem sešel, nastává čas Vánoc a na prvním stupni si paní učitelky opět připravily tvoření pro děti. Bylo využito klasických pomůcek (tužky, nůžky, barevné papíry, tempery,..) i méně obvyklých (balicí papír, vata, šišky, těstoviny, korkové zátky, koření, kmeny stromů, sušené ovoce,..). Všichni si tvoření užili, ve zdraví přežili a mohou si vyzdobit své domovy vlastními výrobky, do kterých vdechli kus sebe.


Další fotografie z Vánočních dílniček naleznete ve fotogalerii: 2019_20_Vanoce

24. listopad 2019 - Třída 3. B navštívila Písek

V úterý 19. listopadu podnikli třeťáci výlet vlakem do Písku. V samotném začátku jsme si zahráli ve skupinách na detektivy a vydali jsme se po trase píseckých domovních znamení. Vše jsme zaznamenávali do pracovních listů, abychom mohli získat body do naší třídní soutěže. Následovala návštěva písecké knihovny, která byla letos prohlášena za nejlepší v ČR. Celou jsme si ji prohlédli a v dětském oddělení jsme absolvovali program na téma Lidové pohádky. Ještě před návratem domů jsme vyšlapali 210 schodů na 72 m vysokou Velkou věž děkanského kostela Narození Panny Marie. Z ní jsme měli nádherný výhled na celé okolí Písku. Doma, díky paní asistence Tereze, jsme zjistili, že za celý den jsme ušli téměř 9km!

Mgr. Andrea Zelenková

21. listopad 2019 - Futsalový turnaj 1. - 3. tříd

Ve čtvrtek 21. listopadu se konal ve sportovní hale futsalový turnaj pořádaný 2.ZŠ Milevsko za přispění Fotbalového klubu Milevsko. Naši školu reprezentovalo devět žáků 2. a 3. tříd. Po nepovedeném vstupu do turnaje a jediné prohře, následovala výhra a dvě remízy. V konečném zúčtování hráči obsadili 3. místo z celkového počtu 5 družstev. Klukům díky za nasazení a vzornou reprezentaci.

Mgr. Andrea Zelenková

14. listopad 2019 - Preventivní program Kyberšikana

Ve dnech 7., 14. a 29. listopadu probíhá u žáků 4. a 5. tříd preventivní výukový program se zaměřením na Kybernetickou šikanu. Protože je kyberšikana velmi úzce propojena se šikanou, bavíme se ze žáky, jaký je hlavní rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi. Žáci se mohou dozvědět, jak se správně zachovat, když se s kyberšikanou setkají, ať už oni sami nebo jejich nejbližší (rodina, kamarádi). Součástí preventivního programu je také několik praktických ukázek, se kterými situacemi se mohou děti na internetu setkat. Nejčastější jsou nevhodné a nebo urážející zprávy. Dále se bavíme o fake news a hoaxech - tedy nepravdivé, řetězové a někdy až nebezpečné zprávy, kterým nesmíme věřit, a na internetu je jich opravdu mnoho. Dostatek času je také v programu věnován sociálním sítím, které jsou součástí dnešní doby, a to zejména, jak předejít kybernetickým útokům, co si neinstalovat do telefonu a hlavně, na co si dávat pozor. V druhé části preventivního výukového programu je pro žáky vymezen čas na tvoření myšlenkových map, kde si ukotví své nové poznatky z preventivního programu Kyberšikana formou interaktivní metody a své myšlenky tak přenesou na papír. Poté probíhá následná prezentace jednotlivých myšlenkových map spojená s diskuzí. Ke konci programu je pro žáky připraveno video s názvem Amanda Todd - které ukazuje reálný příběh mladé dívky, které kvůli kyberšikaně spáchala sebevraždu. Na závěr programu žáci dostávají certifikát o absolvování preventicního programu Kyberšikana.

Bc. Ladislav Soldán - lektor preventivních programů Kyberšikana

4. listopadu 2019 - Informace pro rodiče

Ve středu 6. listopadu 2019 bude probíhat výuka dle rozvrhu. Naše škola se nezapojuje do stávky, nicméně požadavky odborů morálně podporujeme. Vyjádření paní učitelek 1. stupně ke stávce naleznete zde.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

Subscribe to