20. 4. 2021 Informace k testování uchazečů o střední školu

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu na Covid-19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Uchazeč nesmí mít žádné příznaky onemocnění Covid-19.
Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit základní škola, ve které se vzdělávají. Příslušná základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. 
Žáci mohou také využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. 
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
Všem osobám s pozitivním výsledkem antigenního testu se nařizuje absolvovat RT-PCR test. V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
Doklad o pozitivním výsledku se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

V příloze přehled termínů konání přijímacích zkoušek na jednotlivé typy středních škol.