03. 10. 2022 Návštěva mobilní laboratoře ŠKODA AUTO EDU. LAB

Ve čtvrtek 29. 9. a v pátek 30. 9. navštívili žáci 8. a 9. ročníku mobilní laboratoř ŠKODA AUTO EDU.LAB. u 2. ZŠ Milevsko. Díky tomuto projektu se žáci mohli seznámit s nejnovějšími výrobními postupy, které se využívají ve firmě Auto Škoda při zavádění elektromobility. Program byl rozdělen na dvě části.

26. 09. 2022 Pozvánka na informativní schůzku pro žáky končící povinnou školní docházku

Zveme Vás na informativní schůzku pro žáky končící povinnou školní docházku a jejich rodiče, která se bude konat ve čtvrtek 13. 10. 2022 od 15,30 hod. ve školní jídelně 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko.

Přítomni budou zástupci středních škol a středních odborných učilišť z regionu, aby vycházejícím žákům a jejich rodičům představili studijní obory svých škol.

22.09.2022 Dotace Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme"

JKVážení rodiče, 

naše škola se zapojí do dotačního programu, který vyhlásil Jihočeský kraj "My v tom Jihočechy nenecháme". Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let do dovr­še­ní 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v Jiho­čes­kém kra­ji. Vzhledem k administrativní zátěži, která bude pro nás s tímto programem spojená, bychom chtěli rodiče - žadatele  požádat: 

  • směřujte žádost do 1 aktivity, preferovali bychom školní stravování 
  • škola bude přijímat žádosti do pátku 18. listopadu 2022 (samozřejmě žadatel může žádat na obědy za období září 2022 - leden 2023) 
  • za správnost žádosti a doložených potvrzení zodpovídá žadatel 
  • škola nemá volné finanční prostředky, které by nyní mohla žadatelům ihned vyplácet za platby, tedy budou nadále strhávány z účtu žadatele 
  • finanční prostředky budou vráceny žadatelům  po přiznání dotace (to časově může být  třeba až  konec 1. poloviny roku 2023)
  • žádosti přijímáme v kanceláři školy - p. Táborová 

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých strán­kách https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Vzor žádosti naleznete v příloze této aktuality. 

13. 09. 2022 Úspěšná účast v Soutěž v programování

V úterý 13. září vyrazili naši žáci 5. a 6. tříd na soutěž v programování, kterou připravila ZŠ Bernartice. Za 5. třídy naši školu reprezentovaly tyto dvojice: Eliška Placáková a Klára Studenovská, Jan Bareš a Lucie Kriklová, Lucie Čunátová a Alžběta Jordanová, za 6. třídy jsme vyslali Nelu Pillerovou a Emmu Fořtovou. Soutěžilo se v programování robotů Vex123.

12. 09. 2022 Naši prvňáčci poznávají školu

Pro naše prvňáčky je naše škola úplně nová a vyznat se v ní pro ně není žádná legrace. A tak paní učitelky vzaly všechny první třídy na malou exkurzi po škole. Poznaly, kde je tělocvična, družina, jídelna, a také nahlédly do kanceláře školy a navštívily i ředitelnu. No, a teď už budou ve své škole jako doma. 

Subscribe to