15. 06. 2024 Celoroční hra Recyklohraní

V rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět byly od září 2023 do května 2024 v rámci celoroční hry přihlášeným školám připisovány body za sběr drobných elektrospotřebičů, baterií, mobilů, aktivity v osvětě (tzv. úkoly), plnění tzv. celoročního cíle. Hry se zúčastnilo 1600 škol z celé ČR. Ve výsledném žebříčku jsme v celkovém pořadí škol obsadili s 5 247 body výborné 47.

03. 06. 2024 Školní výlet prvních tříd

V pondělí 27. května jsme se vycházkovým tempem přesunuli na Hajdu, kde na nás čekali myslivci dva😁 - Jakub a Karel. Ti nás provázeli dopoledním výukovým programem lesní pedagogiky na téma Lesní zvěř a péče o ně. 🦊🦝🦌. Děti na dvou stanovištích formou hry poznávaly zvířata českého lesa a dozvěděly se spoustu nových, zajímavých informací.

31.05.2024 Výsledky voleb do Rady školy

Dne 30. 4. 2024 proběhly volby do Rady školy z řad zákonných zástupců.

Celkem rodiče vybírali ze sedmi kandidátů, z kterých nejvíce hlasů dostali následující 3 kandidáti:

Ing. Martin Kostínek, Ing. Lenka Říhová a Ing. Martin Kříž.

Tyto kandidáty doplní ještě 3 zástupci z řad učitelů a 3 zástupci od zřizovatele. Školská rada zahájí svou činnost v zaří 2024, kde bude schválen jednací řád a vybrán předseda Rady školy.  Celkem bylo odevzdáno 229 hlasovacích lístků. 

Děkujem všem rodičům i kandidátům, kteří se voleb zúčastnili.  

V příloze naleznete celkové rozložení hlasů pro jednotlivé kandidáty. 

30.05.2024 Pozvanká na Zahradní slavnost

Zveme všechny žáky, rodiče a přátele školy na školní zahradu, kde se dne 11. 6. od 15 hodin uskuteční Zahradní slavnost. Opět je připraven bohatý kulturní, vzdělávací, sportovní i oddychový program. 

Budeme rádi, když přijmete naše pozvání.   Všichni z 1. ZŠ Milevsko. 

Subscribe to