12. 10. 2020 Informace k distanční výuce

Dobrý den, vážení rodiče, 

   jak jsme Vás informovali, v tomto týdnu od 12. - 16. 10. 2020 mají 6. a 7. ročníky distanční výuku (tedy to jsme si mysleli, ještě dnes ráno, asi bude všechno jinak).....

Vzhledem k náročnosti organizace (povinnost distanční i prezenční výuky zároveň) bude výuka zajištěna přes službu Meet  online výuka - videokonference, zadáváním výukových materiálů a  úkolů bude v Učebnách, doplněné e-mailovou komunikací. Popřípadě byly úkoly zadány ve škole v pátek 9. 10. na období dalšího týdne. Po příchodu žáků do školy v dalším týdnu bude distanční výuka hodnocena a bude poskytnuta zpětná vazba.

Rozvrh - určení hodin, které budou  online videokonference, dostali dnes všichni žáci od třídních učitelů na mail. Tento rozvrh není úplně neměnný, učitelé dle vlastního uvážení mohou online výuku změnit, ale žáci vždy dostanou do mailu pozvánku - link na připojení.  Pro ostatní výuku (výuku, plnění úkolů - si určují žáci dle vlastního tempa) platí stávající rozvrh. 

Časy případných online hodin vycházejí ze stávajícího zvonění, není možno měnit z důvodu navazující výuky v 8. a 9. ročníku, tedy: 

 • 1. hodina       7:50 - 835 h
 • 2. hodina       8:45 - 9:30 h
 • 3. hodina       9:45 - 10:30 h
 • 4. hodina     10:40 - 11:25 h 
 • 5. hodina     11:35 - 12:20 h 

Zveřejňujeme tuto informaci s tím, že víme, že asi pravděpodobně od středu bude všechno jinak.  Tak uvidíme......

9. 10. 2020 Stravování žáků v rámci distanční výuky

Vzhledem k dodržování hygienických předpisů  a možnostem  organizace ve školní jídelně stanovujeme nástup na oběd pro žáky, kteří mají v týdnu od 12. 10 -  16. 10. 2020 distanční výuku takto:

 • žáci 6. a 7. tříd naší školy - nástup od 12:00 hodin 
 • pro studenty  gymnázia - nástup na oběd  od 13:30 hodin 

Žákům distanční výuky je stravování automaticky odhlášeno a v případě zájmu o oběd je nutné jej přihlásit do pondělí 12. 10. 2020 do 7:30 hodin (je možno volat i v neděli na tel. 775 700 063 p. Jelenová).

 

9. 10. 2020 Organizace výuky od 12. 10. - 23. 10. 2020

Dobrý den, vážení rodiče, 

i když bychom rádi dál učili všechny žáky naší školy v normálních režimu, tedy ve škole,  musíme respektovat včerejší usnesení Vlády České republiky a změnit organizaci výuky v následujících dvou týdnech, a to takto: 

1. stupeň  - výuka beze změn (Hv bez zpěvu), bez sportovních kroužků.

2. stupeň – organizace výuky bude probíhat takto:

a) v týdnu od 12. – 16. října 2020

třídy 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat prezenčně (výuka bude probíhat ve škole)

třídy 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat distančně (organizace povinné distanční výuky – dle pokynů vyučujících, třídních učitelů )

b) v týdnu od 19. – 23. 10. 2020

třídy 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat distančně (organizace povinné distanční výuky – dle pokynů vyučujících, třídních učitelů)

třídy 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat prezenčně (výuka bude probíhat ve škole) 

Žákům distanční výuky je stravování automaticky odhlášeno a v případě zájmu o oběd je nutné jej přihlásit do pondělí 12. 10. 2020 do 7:30 hodin (je možno volat i v neděli na tel. 775 700 063 p. Jelenová)

V přílohách přikládáme včerejší rozhodnutí vlády. 

8. 10. 2020 Informační systém školy Bakaláři

Dobrý den, vážení rodiče, 

    rádi bychom rozšířili informovanost mezi školou a Vámi rodiči.  Tuto možnost dává informační školní systém Bakaláři. V první řádě bychom chtěli využít jeho možnost posílání zpráv (Komens) a tvorbu nástěnek. K tomu, abyste se mohli do systému přihlásit Vám  zašleme jedinečné přihlašovací údaje. Zatím zašleme přihlašovací údaje pro rodiče žáků 2. stupně. 

Do systému je možno se přihlásit ze stránek školy (pravé menu - ikona Elektronický portál Bakaláři) nebo mít naistalováno na mobilu. 

Zašleme návod, jak nainstalovat danou aplikaci na mobilní telefony s operačním systémem iOS, Android. Návod již nyní naleznete na stránkách školy (v pravé části menu On Line výuka - Návod Bakaláři Online) nebo pod touto aktualitou. Aplikaci si tedy můžete stáhnout už nyní a přihlásit se po obdržení přihlašovacích údajů. 

Možnosti aplikace bychom chtěli do budoucna postupně rozšiřovat o další informace. 

V případě potřeby je možno se obrátit na mail:  podpora@zsmilevsko.cz 

Děkujeme Vám za spolupráci.

8. 10. 2020 Šipkovaná ve 2. B

Šipkovaná v 2. B

Aby si děti užily čerstvého vzduchu a posledních krásných dnů podzimu, připravila si pro ně paní učitelka odpolední výuku v přírodě. Díky známé „šipkované“ měly děti poschovávaná různá cvičení a úkoly po milevské Bažantnici. Hravou formou si tak zopakovaly právě probírané učivo. Jako tým hledaly i závěrečný poklad, který byl pověšený na stromě. Překvapení čekalo na každého hledače pokladu. Děti si  odpoledne velmi užily. 

Mgr. Pavla Šmelcová, Lucie Jordanová

5. 10. 2020 Exkurze MAKOV (30. 9. 2020)

Ve středu 30. 9. 2020 vyrazily třídy 2. A  a  2. C na přírodovědnou exkurzi do záchranné stanice Makov.

Děti zde mohly vidět ve voliérách ptáky, kteří jsou hendikepovaní a nemohou se vrátit do volné přírody. Dozvěděly se, co se ptáčkům stalo, že skončili v záchranné stanici, a proč se nemohou do volné přírody vrátit.

Součástí programu bylo i kroužkování ptáků. Děti měly možnost vidět odchytovou síť a kroužkování pěnkavy, která se do ní chytila.  Dozvěděly se zajímavé věci i o kroužkování labutí, které mají kromě kroužku na noze i velký kroužek na krku.

Úspěch sklidila vydra a neposedné veverky. Zvířátka se před dětmi předváděla a děti se od nich nemohly odtrhnout.

Zábavu si druháčci užili i při svačinové přestávce mezi programy. Vyzkoušeli si, jak fungují mlýnky ve vodním korýtku.

Děkujeme paní Račanové a panu Peclovi za výklad a trpělivost.

2.10.2020 Změna - VÝKUP KAŠTANŮ A ŽALUDŮ - 22.10.2020

POZOR ZMĚNA

Výkup kaštanů a žaludů se uskuteční ve čtvrtek 22.10.2020.

Výkup proběhne od 7.00 hodin na parkovišti za školní jídelnou.

Výkupní cena:           

kaštany 5,- Kč / kg               žaludy 12,- Kč / kg

2. 10. 2020 Realizace projektu iROP

Realizace projektu iROP s názvem" Vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání", reg. číslo CZ.06.4.59./0.0./0..0/16_075/0010832 se dostává do závěrečné fáze. V tomto projektu jsme realizovali několik aktivit, které zlepší prostředí školy, bezbariérovost školy, ale i vybavení učebními pomůckami. Co se nám tedy podařilo. Ve školní jídelně vzniklo v rámci projektu  bezbariérové WC, bezbariérovost školy jsme zlepšili nákupem schodolezu a tento týden dorazila na dvou paletách  dodávka pomůcek. Jedná se o žákovské stavebnice pro fyziku, chemii, 24 ks iPadů, pomůcky na podporu technického vzdělávání 3D tiskárny, pomůcky na robotiku a mnoho dalších zajímavých pomůcek. Doufáme, že nám tyto pomůcky pomohou realizovat naše záměry v těchto předmětech. Celkové náklady tohoto vybavení činily 1 160 000,- Kč.  

2. 10. 2020 - Informace k mimořádnému opatření KHS JH ze dne 1. 10. 2020

Od pondělí 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 platí mimořádná opatření. Pokud je shrneme jedná se o: 

 • u 1. stupně základní školy se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy bude pokračovat, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění. 
 • (v této době nebude probíhat ani sborový zpěv) 
 • u 2. stupně se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy bude pokračovat, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (výuka sportovní výchovy pokračuje, ale bez sportovní činnosti)
 • dále obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních
 • změny nastávají i v organizaci provozu školní jídelny - rozmístění stolů 1,5 m od sebe a u každého stolu může sedět maximálně 6 osob 

Všechny vydané dokumenty naleznete v přílohách této aktuality. 

Subscribe to