Školní družina

   Školní družina je výchovné zařízení, které plní významnou roli na základní škole. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a  zabezpečuje žákům náplň volného času v době před  nebo mezi školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti zde mají možnost výběru činnosti, do které se chtějí zapojit.

   Pro děti jsou pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, poznávací a pohybové činnosti – nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. Pořádáme také příležitostné akce – dětský karneval, soutěže ve všeobecných znalostech, sportovní soutěže, besedy atd.

Platbu za školní družinu je možno uskutečnit převodem z účtu  nebo hotově v kanceláři školy. 

 

Otevírací doba školní družiny

6:30 - 8:00 a 11:30 - 16:30

 

žáci 1. třídy

Vychovatelka: Iva Nováková
mobil: 775 700 061
email: i.novakova@zsmilevsko.cz

Vychovatelka: Soňa Stehlíková
mobil: 775 700 061
email: s.stehlikova@zsmilevsko.cz

žáci 2. třídy

Vychovatelka: Pavlína Kramperová
mobil: 775 700 061
email: p.kramperova@zsmilevsko.cz

žáci 3. až 5. třídy

Vychovatelka: Dita Hejná
telefon: 775 700 061
email: d.hejna@zsmilevsko.cz

Další vychovatelky: 

Mgr.  Hana Wegschmiedová

Mgr.  Ilona Kabátová 

 

Školní klub

Vychovatelka: Bc. Jana Kosíková