Školní družina

Otevírací doba školní družiny:

6:30 - 7:45 a 11:00 - 16:30

žáci 1. třídy

Vychovatelka: Pavlína Kramperová
mobil: 775 700 061
email: p.kramperova@zsmilevsko.cz

Vychovatelka: Mgr. Aneta Vratislavská
mobil: 775 700 061
email: a.vratislavska@zsmilevsko.cz

žáci 2. třídy

Vychovatelka: Ivana Nováková
mobil: 775 700 061
email: i.novakova@zsmilevsko.cz

žáci 3. až 5. třídy

Vychovatelka: Dita Hejná
telefon: 775 700 061
email: d.hejna@zsmilevsko.cz

Další vychovatelky: 

Markéta Říhová

 

Školní klub

Vychovatelka: Bc. Ivana Dlouhá

 

   Zápisový lístek:
   Informace k provozu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad ve školní družině a školním klubu

  Tak jsme toho sv. Martina přeci jen uprosili, a i když se zpožděním, tak k nám na konci listopadu dorazil. Velká změna oproti měsícům září a říjnu!
Věnovali jsme mu čas povídáním o něm, naučili se básničky a samozřejmě výtvarně ztvárňovali. Před tím jsme ale nezapomněli zapálit svíčku za ty, co už nejsou mezi námi a připomněli si tak Svátek všech zesnulých neboli Dušičky.

  V II. oddělení byla v měsíci listopadu hlavním tématem voda, která je nezbytná pro náš život. V environmentálním programu Studánky víly Rozárky se s tímto tématem budeme setkávat postupně celý rok a budeme  „otevírat“ jednotlivé studánky. Ta první byla „Studánka věčné vody“ a my se tak seznamovali s tím, že voda nemizí, ale různě se proměňuje a v přírodě koluje. Říkáme tomu koloběh vody. Pohádka O mráčku nám o tom hezky vyprávěla. Pak jsme vodu poslouchali v různých zvukových ukázkách a rozeznávali ji a nakonec se nám v družině objevilo i moře.

  V klubu si povídali o 17. listopadu a věnovali tomu čas v pracovních listech. Také si vyzkoušeli, jak fungují bee boti a ozoboti.
No a poslední listopadový týden jsme se pomalinku začali připravovat na příchod Adventu a doby předvánoční.

 

a

 Více fotografií zde