4. 6. 2020 - Informace pro žáky 6. – 8. ročníku a jejich rodiče

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 bude umožněno Vašim dětem zúčastnit se školního vyučování. Jejich účast jste nahlásili třídním učitelům i s informací o stravování. Bylo vytvořeno celkem 9 skupin žáků. Jedná se o 111 žáků 6. – 8. ročníku, což je 65%.

1. Příchod ke škole a pohyb před školou:

Z důvodu minimalizovat velké shromažďování osob před školou se bude do budovy školy vstupovat dvěma vchody, aby cesta do šatny a třídy byla co nejkratší. Žáci mohou vstupovat do budovy průběžně od 7:30 – 8:00 h, půjdou přímo do šaten a po příchodu do třídy provedou umytí a dezinfekci rukou.

a) hlavní vchod do školy – 8. A, 7. A, 7. B, 8. C

b) vstup od lékárny (jako do školní jídelny) – 8. B, 6. A, 6. B, 7. C

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák odevzdá první den po příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (je přílohou této aktuality). V případě potřeby je možno formulář vyzvednout v kanceláři školy.  Žák, který nebude mít toto prohlášení, se nemůže účastnit výuky!  

V budově školy:

Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo ke kontaktu jednotlivých skupin. Na každém patře jsou toalety s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými ručníky.  V každé učebně je mýdlo a dezinfekce v dávkovači a jednorázové ručníky.

Organizace vyučování, stravování ve školní jídelně

a) organizace vyučování

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že bude zajištěno ve třídě dodržení odstupu mezi žáky cca 2m (nejméně 1,5m), v tomto případě nemusí mít žáci ve třídě nasazené roušky. Skupiny je možné doplňovat a měnit.  Vyučování bude organizováno dle upraveného rozvrhu, který bude na stránkách školy umístěn v pátek 4. 6. 2020.

Vyučování bude probíhat:   8:00 – 12:30 h

b) školní stravování

Škola bude vydávat obědy a zajistí všechna příslušná hygienická pravidla. Obědy žákům jsou automaticky přihlášeny, pokud o to rodič projevil zájem a nahlásil při zjišťování zájmu.

Stravování žáků bude organizováno od 12:30 do 13:00 h.

V případě, že žák, který se přihlásil ke stravování, na oběd nepůjde, je potřeba oběd odhlásit ve ŠJ, paní Sládková tel. 775 700 064, e-mailem jidelna@zsmilevsko.cz.

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně informováni.

19. 5. 2020 - Organizace výuky pro žáky 1. stupně od 25. 5.

Vážení rodiče,

od 25. 5. bude umožněno Vašim dětem zúčastnit se školního vyučování. Jejich účast jste nahlásili třídním učitelům i s informací o stravování, popřípadě odpolední zájmové činnosti.

Bylo vytvořeno celkem 15 skupin žáků, kteří se budou vyučovat ve svých kmenových třídách. Jedná se o 198 žáků, což je 60%.

Vyučování bude probíhat dle pokynů a instrukcí z manuálu, který jsme obdrželi od MŠMT.

1. Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu rouškou

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

2. Příchod ke škole a pohyb před školou:

Z důvodu minimalizovat velké shromažďování osob před školou se bude do budovy školy vstupovat několika vchody, aby cesta do šatny a třídy byla co nejkratší.

Žáci mohou vstupovat do budovy průběžně od 7:30 – 7:50, vstup bude organizován správními zaměstnanci školy, kteří budou u vchodů dohlížet na dodržování rozestupů mezi žáky. Žáci půjdou přímo do šaten, kde na ně dohlédne paní učitelka, odvede je do tříd, žáci provedou umytí a dezinfekci rukou.

a) hlavní vchod do školy – vstupují třídy:

1. patro:       1. B         1. A         1. C          2. C

2. patro:      4. C         3. A         3. B          3. C       5. C

pozn. žáci 5. C nepůjdou do své šatny, ale přímo ke třídě

b) zadní vstup – hlavní budova z ulice R. Svobodové (malá tělocvična)

2. A      4. B       2. B       4. A

c) vstup od lékárny (jako do školní jídelny)

5. A       5. B       9. A      9. B

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Žák odevzdá první den po příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (je přílohou toho textu). Žák, který nebude mít toto prohlášení, se nemůže účastnit výuky a nebude vpuštěn do školy!

V budově školy:

Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo ke kontaktu jednotlivých skupin. Na každém patře jsou toalety s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými ručníky.  V každé učebně je mýdlo a  dezinfekce v dávkovači a jednorázové ručníky.

Organizace vyučování, stravování  ve jídelně a volnočasová činnost 

a) organizace vyučování

Vyučování je plně v kompetenci třídních učitelů, kteří ho budou zajišťovat.

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že bude zajištěno dodržení odstupu mezi žáky cca 2 m (nejméně 1,5 m), v tomto případě nemusí mít žáci ve třídě nasazené roušky.

Vyučování bude organizováno dle upraveného rozvrhu, který bude na stránkách školy umístěn v pátek 22. 5. 2020. Předpokládáme, že každý den budou hlavní předměty Čj, M, doplněné dalšími předměty.

Vyučování bude probíhat:

1. – 3. ročník         4 vyučovací hodiny           7:50 – 11:25

4. – 5. ročník         5 vyučovacích hodin         7:50 – 12:20

b) školní stravování

Škola bude vydávat obědy a zajistí všechna příslušná hygienická pravidla.

Obědy žákům jsou automaticky přihlášeny, pokud o to rodič projevil zájem a nahlásil při zjišťování zájmu.

Stravování žáků bude organizováno tak, aby stravování žáků 1. – 3. ročníku skončilo v 12:00 h a 4. – 5. ročníku v 13:00 h, případně tak, aby žáci stihli odjezdy autobusů.

V případě, že žák, který se přihlásil ke stravování, na oběd nepůjde, je potřeba oběd odhlásit ve ŠJ, paní Sládková tel. 775 700 064, mailem jidelna@zsmilevsko.cz.

c) volnočasové aktivity „družina“

Žáky, kteří projevili zájem o volnočasové odpolední aktivity, si převezmou příslušní pedagogičtí pracovníci. Odpolední aktivita bude probíhat ve stejné třídě, v které probíhalo vyučování.

Zde s nimi budou provádět volnočasové aktivity, popřípadě budou využívat uzavřený venkovní areál školy.

Žádáme rodiče žáků, aby na formulář čestného prohlášení připsali čas a způsob odchodu (sám, v doprovodu – koho) ze školy.

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně informováni. 

11. 5. 2020 - Anglie - připomínka rozhodnutí

Dobrý den, 

připomínáme a žádáme rodiče žáků,  kterým byl minulý týden zaslán email ohledně jejich zájmu, popřípadě nezájmu o náhradní termín zájezdu do Anglie  v roce 2021, aby tento fakt oznámili cestovní agentuře písemně na adresu K TOUR, email:  ktour@c-mail.cz  (pokud tak již neučinili). 

Několik tipů na zprovoznění Google aplikací na telefonech s Android a iOS

   Několik tipů, které Vám mohou pomoci se zprovozněním nefukční aplikací google učebna a meet na telefonech se systémem Android a iOS.

Aplikace google Učebna

 po stažení aplikace z Google Play se nelze do učebny přihlásit. Je zobrazena chybová hláška, aby jsme kontaktovali svého IT administratora. Poté zkuste následující.

  • telefon musí být zabezpečen zámkem obrazovky (pinem, gestem, či otisky ), jinak se není možné do aplikace přihlásit. Zámek obrazky lze snadno aktivovat přímo v nastavení zařízení, nejčastěji to bývá označeno jako kódový zámek, zámek, zámek obrazovky, gesto, face ID a kód. Na starších telefonech to může být ještě v podsložce zabezpečení. Kód lze nastavit jako 6-místný popř. 4-místný a skládá se pouze z čísel. Gesto lze nastavit libovolné a v případě použití otisku prstů, si můžete nastavit více otisku a ne pouze jeden prst.
  • v případě používání zámku obrazovky a stále nemožnosti se přihlásit do aplikace, zkuste opakovat přihlášení po sobě stále dokola (doporučujeme 3-5x).
  • pokud i nadále se nedaří aplikaci spustit, zadejte na telefonu do internetového prohlížeče Google adresu classroom.google.com, zde je možné se přihlásit. Tím jsme se přistoupili do učebny přes prohlížeč a vše by mělo být funkční. Tato internetová stránka Vám i nabídne uložit zástupce na plochu telefonu pro příští rychlé spuštění (stačí kliknou jen na tuto ikonu na ploše). Přes aplikaci je samozřejmě komfornější pracovat, nicméně i v prohlížeči je učebna přijatelná.

Google Meet

   může se stát, že nedojde k propojení odkazu z mailu, který jste dostali od paní učitelky s aplikací meet. Po kliknutí na odkaz se sice aplikace Meet otevře, ale nenačte se adresa videokonference a je po Vás vyžadován kód. Poté tedy můžeme kód zadat i ručně. V mailu, který jsme dostali je uveden celý odkaz na videokonferenci ve tvaru např. https://meet.google.com/pkp-ahsv-nnx popř. ještě s otazníkem a číslem na konci ještě https://meet.google.com/pkp-ahsv-nnx?hs=151. Opíšeme si tedy kód pkp-ahsv-nnx (kód videokonference je jen ta část za lomítkem), který přepíšeme do aplikace Meet. Pin pod odkazem není zapotřebí nikam zadávat. Nově Vám mohou zaslat učitelky i jen stálý kód na online meet, např. ve formátu aj5, cj6 atd.

 

 

7. 5. 2020 - Svátek 8. května - Den vítězství

Víme, že nám v těchto dnech hlavami letí spousta obav, myšlenek a starostí, ale právě proto jsme vložili tuto krátkou aktualitu, která je možná paralelou toho, co v té době prožívali naši předci.  

Dne 7. května je tomu přesně 75 let,  kdy byla  v Remeši po letech válečného běsnění podepsána bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa, ale v Praze  o této zprávě nikdo nevěděl, pořád se zde bojuje, staví se barikády a  probíhá Pražské povstání.

8. května 1945  v Evropě již vyzváněly zvony a lidé oslavovali konec války, ale Praha byla osvobozena až 9. května, válka konečně skončila...

Málokdo z nás si dokáže představit, co se v tu chvíli lidem honilo hlavou, ale musely to být určitě pocity štěstí, štěstí z toho, že ta hrozná válka konečně skončila. 

A proto se na chvilku zastavme a pojďme uctít památku všech padlých, kteří položili životy za to, abychom  tu v dnešní době mohli být.

Subscribe to