16. 4. 2021 Informace k rotační výuce - sudý týden

Vážení rodiče,
přítomnost na prezenční výuce je bohužel podmíněna testováním.
Pokud nechcete, aby se Vaše dítě účastnilo prezenční výuky, oznamte tuto skutečnost přímo třídní učitelce - formulář “nesouhlas s účastí”
Škola bere absenci jako omluvenou. Učitelé ale nemají povinnost zajistit pro žáka distanční výuku. Dítěti budou zasílány přehledy probraného učiva a úkoly průběžně, jak je obvyklé v případě nemoci.

Testování (instruktážní video) bude ve škole probíhat podle nařízení 2x týdně - pondělí a čtvrtek.
Můžete s dětmi natrénovat testování vatovými tyčinkami - jako čištění nosu...
Žáci 1. ročníku se budou testovat v malé tělocvičně (vstup zadním vchodem - podle šipek). Žáci 2. ročníku se budou testovat ve velké tělocvičně (vstup hlavním vchodem). U testování je možná přítomnost rodiče.
Testování dětí, které půjdou do ranní družiny, bude probíhat od 6:30 v malé tělocvičně. Pro ostatní budou obě tělocvičny otevřeny už od 7:00 hodin - neznamená to, že musíte dorazit bezpodmínečně v 7:00 - choďte průběžně.
Žáci 4. až 5. ročníku zvládnou testování jistě bez přítomnosti rodiče. Testovat se budou na začátku 1. vyuč. hodiny ve třídách.

Testování se neprovádí v těchto případech:

  • negativní výsledek  testu - ne starší než 48 hodin (prokazatelně doloženo)
  • prodělané onemocnění  - neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního PCR testu  (opět prokazatelně doložit např. printscreenem displeje mobilního telefonu s SMS zprávou o pozitivním výsledku testu, potvrzení od lékaře, lékařská zpráva…)

Výuka bude probíhat podle rozvrhu v kmenových třídách, stejně tak i školní družina.
Stále bohužel platí, že bez zpěvu a sportovních aktivit.
Žáci musí během výuky dodržovat hygienická nařízení a po celou dobu výuky mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor (počítejte i s náhradní rouškou na výměnu) .
Z důvodu častého větrání vybavte děti vhodným oblečením.

Formulář “Souhlas s odchodem žáka” 
Je vytvořen z důvodu čtvrtečního testování, kdy se může stát, že někdo bude pozitivní.
Při pondělním testování pozitivita testu znamená, že odchází pouze ten žák, který měl pozitivní test … 
Při čtvrtečním testování pozitivita testu znamená, že bohužel musí do karantény i zbytek třídy, přestože testy má negativní. K tomuto účelu byl vytvořen tento formulář. 
Pokud budeme mít tento souhlas, může (negativně testovaný) žák po telefonické domluvě (rodič - učitel) odejít ze školy domů i bez doprovodu.
Při pozitivním výsledku testu žáka s Vámi domluvíme další postup.

Školní družina bude v provozu od 6:30 hodin do 16:00 hodin v kmenových třídách.
(Dětem zaměstnanců vybraných profesí je v době distanční výuky povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině.)

Stravování pro žáky prezenční výuky je automaticky přihlášeno. Pokud nemáte o oběd zájem, odhlaste se individuálně. Žáci na distanční výuce mají možnost odběru oběda pouze do jídlonosičů.