Dotkni se vesmíru

 

Doktni se vesmiru

 

   V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Dotkni se vesmíru,  kterou organizuje Mgr. Rozstislav  Konopa z STEAM Academy, jehož cílem bylo vypustit balón do stratosféry.

   Vytvořili jsme tým žáků 8. ročníku, pod vedení paní učitelky Mgr. Štěpánky Kadlecové. Byl vytvořen název našeho vesmírného týmu – Milspace a vlastní sondu jsme pojmenovali Kraken.

   Žáci se během roku seznamovali v předmětech jako je fyziky, přírodopis, zeměpis o tom, jak se meteorologické sondy využívají, co je to stratosféra, jak se orientovat v mapách atd.

Do školy nám dorazila stavebnice vlastní sondy, kterou tvořila polystyrenová koule, do které se umístila veškerá elektroniky.

krabice
  •  vysílač signálu, který je nutný pro sledování sondy, čidla na měření výšky, teploty, kamera na pořizování videozáznamu. Součástí sestavy byla ještě přijímací anténa a přijímač, který umožnoval po připojení k notebooky a spuštění programu sledování sondy přímo v mapě.

   Stavebnici jsme sestavili a Vanessa Pouzarová nám sondu krásně graficky vymalovala. Nastal Den D - 3. 10. 2022. Ve škole jsme provedli ještě poslední předletové přípravy a vše zkontrolovali, že máme veškeré potřebné vybavení, a vyrazili do meteorologického ústavu v Praze.

kontrola

   Po příjezdu do meteorologického ústavu, nám organizátoři sondu opětovně zkontrolovali, připojili jsme zdroj a nastavili kameru. Napustili jsme balón héliem, připevnili k naši k sondě. Tu jsme vypustili v čase 13:15.

odlet

 

Náš tým jsme rozdělili na dvě skupiny.

     První skupina vyrazila ještě před startem sondy směrem k předpokládanému cíli dopadu (směr Jihlava), protože, pokud by se nám nepodařili udržet signál před dopadem ve výšce cca 400 metrů, tak by nalezení sondy bylo velmi problematické a data ze sondy by byla ztracena.

    Druhá skupina vyrazila po vypuštění sondy z námi. Celou cestu jsme komunikovali jsme přes WhatsApp a každý tým měl svůj notebook, kde na mapě viděl data se sondy a to pozici, výšku, okolní teplotu a vlhkost.

   Je zajímavé, kolik radioamatérských nadšenců se věnuje pozorování vypuštěných sond. Ihned po startu se s námi kontaktoval radioamatér Petr Kospach z Mikulova, že naši sondu vidí, že nám bude dělat podporu a neustále nám posílal data, přepočítával cíl dopadu. Pro nás to byla velká pomoc, která nám umožnila naši misi úspěšně dokončil nalezením sondy. Radioamatéři vidí sondu do výšky 3000 m na zemí, pak se jim“ schová“ za obzor. Dále už je to jen pouze na týmu, který jede k sondě, aby jí zaměřil a dokázal určit co nejpřesněji místo dopadu.

Tým 1

 

  Naše sonda stoupala do 15:46, kdy dosáhla výšky skoro 35 000 m, v této chvíli to ve výšce vypadalo tak, že balón, který měl původně průměr cca 1 m se vlivem řídkého vzduchu začal tlakem vnitřního plynu nafukovat a dosáhl průměru 8 – 10 m. Poté došlo k prasknutí balónu a k volnému pádu sondy.

  Sonda padala velkou rychlostí až místo dopadu a dosedla v čase 16:25 u Dobré Vody poblíž města Jemnice.

  Byly to ale nervy, neboť asi 10 minut před dopadem sondy se nám vybil notebook, takže hrozilo, že se nám sondu nepodaří zachytit. Niicméně se nám ale podařilo zprovoznit druhý notebook, rychle spustit Linux, pod kterým běžel ovládací program a sondu opět zaměřit.

   I přesto, že na předpokládané místo dopadu jsme dorazili o několik minut později a neměli jsem tak přímý vizuální kontakt dopadu sondy, podařilo se nám sondu zaměřit. Mezitím dorazil i druhý tým a začalo společné prohlédávání okolí místa dopadu. Náš tým Milspace byl ale silný a velmi odhodlaný a tak během chvíle sondu našel v koruně stromu a následně i jí sundal.

Hledání

 Hledání samozřejmě probíhalo i v horším terénu a tak to občas odnesly naše boty a oblečení. Nicméně, když jsme sondu našli a založili SD kartu z kamery do notebooku a mohli si prohlédnout videa ze stratosféry, tak to bylo radosti.

Finish

Myslíme, že pro děti to byl zážitek a viděli v praxi, jak se vlastně získávají data pro meteorologické předpovědi, pracovali s technikou a i ukázali fyzickou zdatnost při hledání sondy.

Velký dík má od nás také pan Ing. Martin Kříž, který nám pomáhal při sestavení, oživení, nastavení sondy i byl aktivním členem našeho hledacího týmu.  Děkujeme.

Členové týmu Milspace:

  • Pincová Elena
  • Novotná Amalie
  • Kuchta Lukáš
  • Pincová Kateřina
  • Černínova Karolína
  • Džermanská Kristýna
  • Podrabský Adam
  • Pouzarová Vanessa
  • Himmelová Karolina

 

Pro více informací o projektu přikládáme odkaz na článek a reportážní video z ČT1:

 

Níže přikládáme i několik fotografií našeho úspěšného vesmírného týmu Milspace, dráhu letu a pár fotografií vyfocených naší sondou Kraken (přesný letový název TTS14). Doufáme, že se fotografie budou líbit.

Video file