Dokumenty školy

 • Povinné informace

  Výroční zprávy a informace o provozu školy zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 • Zaměstnanci školy

  Seznam pedagogických a správních zaměstnanců včetně zaměstnanců školní jídelny a družiny.

 • Školní řád

  Řád obsahuje práva školy, rodičů a studentů. Nově obsahuje pravidla hodnocení prospěchu žáků.

 • Řád školní družiny

  Dokument obsahu Řád školní družiny (práva a povinnosti), Vnitřní řád ŠD (provozní záležitosti) a přílohu, kterou se stanovuje výše příspěvku za ŠD a způsob jeho uhrazení.