8. 4. 2021 Rotační výuka od 12. 4. 2021

Prezenční výuka začíná rotační formou od pondělí 12. 4. 2021 těmto třídám: 

1. B, 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 4. B, 4. C, 5. C. 

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna testováním.

Pokud rodiče nechtějí, aby se jejich dítě účastnilo prezenční výuky, oznámí tuto skutečnost přímo třídní učitelce. Škola bere absenci jako omluvenou. Učitelé nemají povinnost zajistit pro žáka distanční výuku. Žákovi budou zasílány přehledy probraného učiva a úkoly.

Testování (instruktážní video) bude škola zajišťovat 2x týdně - pondělí a čtvrtek.

Testování žáků 1. a 2. ročníku bude probíhat v malé tělocvičně s možnou asistencí zákonného zástupce. 

Testování začne v pondělí 12. 4. 2021 od 7:00 hodin.

Vstup do tělocvičny bude vyznačen orientačními cedulemi. Mapku najdete v příloze.

Žáci 3. až 5. ročníku si budou testování provádět ve třídách na začátku 1. hodiny.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu v kmenových třídách, stejně tak i školní družina.

Žáci musí během výuky dodržovat důsledně hygienická nařízení a po celou dobu výuky mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor (navíc náhradní na výměnu) .

Z důvodu častého větrání vybavte děti vhodným oblečením.

Školní družina bude v provozu v pondělí 12. 4. 2021 mimořádně až od 7:00 hodin (po testování žáka, které pro účely ranní ŠD bude probíhat také v tělocvičně). V ostatních dnech od 6:30 hodin do 16:00 hodin.

Stravování pro žáky prezenční výuky je zajištěno. Pokud nemáte o oběd zájem, odhlaste se individuálně.

Dětem zaměstnanců vybraných profesí (stejné jako u krizové školy) je v době distanční výuky povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině.

Pokud by došlo k organizačním změnám, budeme se snažit Vás včas informovat.

Příloha Velikost
Testovací diagram.pdf 219.98 KB
Návod na testování.pdf 243.48 KB