25. 06. 2024 Setkání s rodiči a přespávačka ve škole - 5. B

 Ve čtvrtek 20. 6. v pozdních odpoledních hodinách bylo na školní zahradě rušno. Konalo se zde společné setkání žáků 5. B se svými rodiči, paní učitelkou a paní asistentkou, aby oslavili konec školního roku a vlastně i konec jedné etapy školní docházky. Příští rok už je čeká 2. stupeň a noví vyučující.

25. 06. 2024 Exkurze v Zahradnictví

Během června navštívilo několik tříd Zahradnictví Trávníček. Přivítala nás paní Hibrantová, která nás seznámila s náplní práce zaměstnanců v zahradnictví, které produkuje široký a rozmanitý sortiment letniček, trvalek,okrasných dřevin nebo keřů. Naučili jsme se správně řízkovat rostliny, sázet, zvládli jsme i "poznávačku" keřů, stromů a dalších rostlin.

19. 06. 2024 Den dětí

V pátek 7. června prožily děti 1. až 3. tříd nabité slunečné dopoledne. Dodatečně oslavily o týden odložený Den dětí. Tradiční pořadatel ovšem s novým místem konání na přilehlé louce DDM Milevsko přichystal nejrozmanitější úkoly na 17 stanovištích a různým stupněm náročnosti. Každý žák obdržel soutěžní kartu, kde získával značky za splněný úkol.

15. 06. 2024 Celoroční hra Recyklohraní

V rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět byly od září 2023 do května 2024 v rámci celoroční hry přihlášeným školám připisovány body za sběr drobných elektrospotřebičů, baterií, mobilů, aktivity v osvětě (tzv. úkoly), plnění tzv. celoročního cíle. Hry se zúčastnilo 1600 škol z celé ČR. Ve výsledném žebříčku jsme v celkovém pořadí škol obsadili s 5 247 body výborné 47.

Subscribe to