27. 09. 2023 Evropský den jazyků

V rámci výuky cizích jazyků jsme si připomněli den, kdy se slaví Evropský den jazyků. Ten připadá
každoročně na 26. září. Cílem je uvědomit si jazykovou rozmanitost a motivovat k učení cizím
jazykům.
Žáci při hodinách anglického a německého jazyka tipovali na základě ukázek jazyky. V Evropě existuje
až 225 jazyků. Dělili je do jazykových skupin, zamýšleli se, proč je důležité učit se cizí jazyk. Také
porovnávali anglický, německý a český jazyk a vyhledávali různé zajímavosti, jako jsou jazykolamy,
nejdelší slova apod. Nakonec jsme si formou brainstormingu zopakovali a předali tipy, jak se lépe a
efektivněji učit např. slovní zásobu.

26.09.2023 Informace pro absolventy ohledně školního účtu Google Workspace

Oznamujeme žákům, kteří ukončili v červnu povinnou školní docházku na naší škole, že dle pravidel využívání školní licence programu Google Workspace musíme jejich žákovské účty zrušit. Pokud mají na účtu uložena důležitá data, prosíme, ať se je přesunou, stáhnou, zazálohují na jiná média, cloudy. Termín na přesun dat máte do 15. 10.2023, poté budou účty fyzicky smazány. 

5. 9. 2023 Školní řád

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás přivítal v novém školním roce 2023/2024. 
Předávám informaci, že do dokumetů školy bylo přidáno aktuální znění Školního řádu.  
Prosíme o potvrzení jeho přečtení na "Omluvném  listě" žáka (2. stupeň) a v "Notýscích" a "Žákovských knížkách" (1. stupeň).  Děkujeme. 

Přeji úspěšný školní rok   PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy  
 

30. 8. 2023 Organizace 1. týdne školního roku 2023/2024

1. den - 4. 9. 2023 (pondělí)

1. ročník - 1 vyučovací hodinu

2. - 9. ročník - 2 vyučovací hodiny

Výdej stravy: od 9:30 do 12:00

Školní družina a klub pro přihlášené žáky je podle běžného provozu od 6:30 do 16:30

2. den - 5. 9. 2023 (úterý)

1. ročník - 2 vyučovací hodiny

2. - 5.  ročník - 4 vyučovací hodiny s třídními  učiteli

6. - 9. ročník - 5 vyučovacích hodin s třídními učiteli

Doba výdeje stravy je již dle vnitřního řádu ŠJ - v rozmezí 11:00-13.45 hodin (jídlonosiče 10.45-10.55 hodin)

3. den - 6. 9. 2023 (středa)

1. ročník - 3 vyučovací hodiny

2. - 9. ročník - dle rozvrhu

4. den - 7. 9. 2023 (čtvrtek)

1. ročník - již podle rozvrhu

Červenec - srpen 2023 Poděkování a krásné prázdniny

Dobrý den děti, žáci a žákyně, kolegové a kolegyně a všichni, kdo právě teď užíváte letošní horké prázdninové léto.

Děkuji vám všem, dětem, žákům, pedagogům, nepedagogům, rodičům a přátelům školy za spolupráci v letošním školním roce 2022/2023 a přeji vám všem ještě jednou krásné léto, užijte si ho ve zdraví a načerpejte síly.

Pokud byste cokoli potřebovali, tak úřední dny ve škole jsou každou středu od 8 - 12 hodin. 

Těším se na shledanou v pondělí 4. září 2023.

29. 6. 2023 VIII. C - Závěr projektu Mladí pro klima

20. června se čtyři žáci z VIII. C zúčastnili Závěrečné konference v rámci programu Škola pro udržitelný život – Mladí pro klima, která se konala v hotelu Marianeum v  Praze na Vinohradech.

Zuzana Hellerová, delegátka ČR do OSN, přivítala zástupce19 zúčastněných škol a sdílela osobní zkušenosti aktivního občanství. Svoji energii předávala dál.  

Paní Eliška Hájková ze sdružení SEVER seznámila zúčastněné s výstupy škol, poděkovala za aktivitu a nápaditost v rámci školních celoročních projektů.

Po obědové pauze následovaly tzv. dílny.

Naši žáci sehráli simulační hru Apartmány. Vyzkoušeli si tak složité rozhodování při plánování rozvoje obce.

Konference byla zakončením celoroční práce VIII. C v projektu Mladí pro klima.

Subscribe to