12. 4. 2024 Na školní zahradě je živo

Hezké počasí v tomto týdnu vylákalo žáky a učitele k trávení většího času na školní zahradě a hřišti. Doufejme, že do konce školního roku bude takových příležitostí k učení a práci venku co nejvíce.

12. 4. 2024 Chystáme Týden bez aut!

Žáci 6. B v rámci projektu Mladí pro klima uspořádají v týdnu 22. až 26. dubna výzvu Týden bez aut! Chtěli by snížit dopravu u školy, která je vysoká hlavně v ranních hodinách, a zvýšit tak bezpečnost. Ve středu 17. 4. budou žáci ráno rozdávat informační letáčky přijíždějícím řidičům a ve škole budou vylepeny plakáty. Podpořte prosím naši výzvu, dejte autu pauzu a využijte na cesty hromadnou dopravu, kolo nebo jděte pěšky. Předem Vám děkujeme za vaši podporu.

 

11.04.2024 Poštolky obecné jsou tady

Poštolka obecná je malý dravý pták z řádu sokolů. Již dlouhou řádku let si poštolky vybraly okno naší školy za své neobvyklé hnízdiště. I letos poměrně brzy, asi vzhledem k počasí, uspíšily svůj návrat. V hnízdu se objevilo již několik vajíček a obě poštolky se střídají v jejich zahřívání. Můžete je pozorovat prostřednictví webkamery na naší stránce.  A opět tu máme kontrolní otázku: Kolik letos mají poštolky vajíček? Své  odpovědi zasílejte na souteze@zsmilevsko.cz . Prosíme doložit i obrázek, z kterého to bude jasně rozpozantelné, děkujeme. Prvních 10 správně odpovídajích soutěžících odměníme drobnou cenou. Těšíme se na Vaše odpovědi a poštolkám ZDAR. 

P.S. Na přiložených fotkách je sameček  a samička poštolky, všimněte si rozdílného zbarvení. 

11. 04. 2024 Den vody

Na naší škole si Světový den vody 22. 3. připomněli v rámci projektového dne osmáci. Důležitost vody pro život na Zemi zkoumali na třech stanovištích. V učebně chemie prováděli pokusy s vodou - určovali pH , zkoumali povrchové napětí, filtrovali. V počítačové učebně pracovali s QR kódy, vytvářeli slovní mraky. V učebně přírodopisu se žáci zabývali životem ve vodě.

10. 4. 2024 Učitelé ze 7.B

Den učitelů se slaví tradičně 28. března, v den výročí narození Jana Amose Komenského. Toto
povolání si na jednu vyučovací hodinu vyzkoušeli vybraní žáci a žákyně ze 7.B. Připravili si na
vyučování anglického jazyka ve 4.B spoustu her a aktivit zaměřených především na Velikonoce.
Čtvrťáci si nové vyučující pochvalovali a pěkně spolupracovali. I dočasné učitele bavilo, jak se
děti snažily. Povolání učitele by si prý ale nezvolili, každopádně to pro ně byla fajn zkušenost.

10. 4. 2024 Návštěva Národního muzea

V úterý 19. a ve středu 20. března se žáci a žákyně šestých a sedmé třídy vypravili na exkurzi do našeho hlavního města Prahy. Při ní navštívili nově opravené Národní muzeum. Žáky provedli lektoři Oknem do pravěku, kde měli možnost vidět, jak to na našem území vypadalo od prvohor do čtvrtohor a na vlastní oči viděli rozměry pravěkých zvířat, především pak mamuta. Jiní se zase atraktivním způsobem podívali na české dějiny od 8. století do první světové války, kde si prohlédli nejstarší ražené stříbrné mince - denáry, kopii Klaudiánovy mapy, původní portál z Týnského chrámu, anebo kočár pražského arcibiskupa Viléma Florentina ze Salm-Salmu, přezdívaný mercedes baroka. Také jsme navštívili monumentální Panteon, vyhlídku nad kupolí, při které jsme mohli spatřit nádherný výhled na Václavské náměstí. Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno. Všichni jsme si exkurzi užili a načerpali plno zajímavých informací. 

05. 04. 2024 Velikonoční projekt

Dne 27. 3. zažili žáci 6. tříd v rámci výuky AJ projektový den na téma Velikonoce. V první části se dozvěděli o různých tradicích, které se dodržují v anglicky mluvících zemích, a zároveň si rozšířili slovní zásobu vztahující se k Velikonocům. Ve druhé části se všechny třídy společně sešly na školním hřišti a soupeřily v různých jazykových a sportovních disciplínách.

Subscribe to