9. 4. 2021 Nástup - rotační výuka 1. stupeň

Odpovědi na některé dotazy ohledně nástupu dětí do školy naleznete i na webových stránkách MŠMT a NPI ČR - https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy Na tento web jsou doplňovány odpovědi na otázky ze škol či od rodičovské veřejnosti.

Žáci se musí testovat ve škole.

Dle nařízení vlády a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí, nelze akceptovat “čestné prohlášení” o tom, že jste dítěti dělali test doma a je negativní.

Žáci si ale mohou donést vlastní antigenní test, který je na uvedeném seznamu. Viz zpráva MŠMT: “Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost jej využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.”

Formuláře k vytisknutí:

Čestné prohlášení o prodělaném onemocnění COVID-19

Nesouhlas s účastní na prezenční rotační výuce

Souhlas s odchodem žáka ze školy (v případě nutné izolace třídy)