6. 4. 2020 - Informace pro rodiče vycházejících žáků

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání na střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů po otevření středních škol. Konkrétní termín stanoví MŠMT a bude pouze jeden (zachován zůstává náhradní termín pouze pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu). Uchazeč skládá zkoušku ve škole, která je uvedena na přihlášce jako 1.

Střední školy musí zveřejnit seznam s výsledky přijímacího řízení nejpozději 8 kalendářních dnů od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají (obory s výučním listem).

Odevzdání zápisového lístku

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (ten je 8 dnů po termínu jednotné přijímací zkoušky).

Protože obory středního vzdělávání s výučním listem mohou zveřejnit seznam přijatých uchazečů již nyní, pokud chcete odevzdat zápisový lístek a nemáte ho vyzvednutý, využijte úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 – 11:00 hod.

Zápisový lístek je možno přendat v případě přijetí na 2. školu.    

 Mgr. Marie Jelenová 

4. 4. 2020 - Úkoly na týden 6. 4. - 8. 4. 2020

Dobrý den žáci a rodičové, 

končíme třetí týden společného domácího vzdělávání.

Uvědomuji si, že je někdy Vaše rodinná situace v mnoha případech velmi složitá.

Proto máte můj obdiv a chtěl bych Vám všem poděkovat za to, jak jste se zapojili do společného vzdělávání. 

Věřte, že učitelé se snaží poctivě připravovat materiály pro výuku, snaží se vybírat učivo základní a důležité. Vždy jsou otevřeni komunikovat s Vámi o tom, co Vás trápí, čemu nerozumíte, s čím potřebujete pomoci. 

I pro nás byla tato situace nová, a tak nám chvilku trvalo, než jsme nastavili, jak po technické stránce, tak po stránce komunikace, systém domácího vzdělávání. 

Systém je nastaven tak, že vždy před zahájením dalšího týdne najdete Týdenní plány všech tříd  na stránce školy. Učitelé už mají nastavený systém komunikace s rodiči či žáky. Na 1. stupni je to systém komunikace s rodiči, na 2. stupni komunikujeme se žáky prostřednictvím Google Učeben (Classroom) a videokonferencí, případně emailovou poštou. Tento systém budeme používat a budeme se ho snažit vylepšovat.

V sekci týdenní plány je k dispozici učivo na tento týden.  Učitelé připravili výukové materiály od pondělí do středy.

Další dny budou  probíhat takto, bez úkolů:

"Zelený čtvrtek"   -  velikonoční prázdniny

"Velký pátek"       -  státní svátek

"Bílá sobota"        -  volno

"Velikonoční neděle"  - volno 

"Velikonoční pondělí"  - státní svátek   

"Virtuálně" půjdou žáci do školy opět v úterý 14. 4. 2020,  plán učiva na tento týden bude k dispozici až  tento den ráno         v 7:50 h. V týdenním plánu na úterý 14. 4.  bude pouze opakování, od středy 15. 4. již výuka  dle nastavených pravidel.  

Přeji příjemný předvelikonoční týden.

Martin Hrych 

 

1. 4. 2020 - Informace pro rodiče - ošetřovné

Dle nového došlo k rozšíření ošetřovného. Nově by mělo být zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol. Rozšiřuje se také nárok na ošetřovné, a to pro všechny děti mladší 13 let. Rodičům žáků do 13 let je možné vystavit také tiskopis na ošetřovné. V případě zájmu si o tiskopis pište na email: sekret@zsmilevsko.cz, uveďte jméno a příjmení žáka a třídu. Více informací zde .

Rodič (netýká se OSVČ) obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání o ošetřovné ZDE.

Po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.  Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá příslušné OSSZ. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Rodič OSVČ – finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny – jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO, požádat o něj bude možné od 1. dubna. Pokud rodič OSVČ bude potřebovat potvrzení, může si zažádat na email: sekret@zsmilevsko.cz, uveďte jméno a příjmení žáka a třídu.  Více informací pro rodiče OSVČ ZDE

 

28. 3. 2020 - Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd proběhne v období od 1. 4. – 17. 4. 2020. Je možno vybrat si ze dvou možností: 

1. na stránkách školy naleznete aplikaci „Online zápis“, v které provedete vytvoření žádosti

2. ze stránek školy stáhnete formulář Žádost o přijetí, vytisknete, vyplníte. Pokud nemáte možnost vytisknout, formuláře budou k dispozici u speciální zamykatelné schránky u hlavního vchodu naší školy.

Žádost je možné do školy doručit následujícími způsoby:

  • odeslat datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • poštou na adresu 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko
  • osobní podání – podepsanou žádost v obálce vhodit do speciální zamykatelné schránky u hlavního vchodu naší školy

Více informací k zápisu naleznete zde a v pravé části našich webových stránek, kde jsme zřídili samostatné menu Zápis do 1. tříd.

 

25. 3. 2020 - Informace pro rodiče k tomuto týdnu

Dobrý den, vážení rodiče, žáci, 

chtěl bych se ještě vrátit k systému, který jsme nastavili v tomto týdnu pro žáky na zadávání a odevzdávání úkolů. Vytvořili jsme pro žáky strukturu adresářů po ročnících a předmětech, stejnou jak pro zadávání, tak pro ukládání úkolů.

Věřte, že celkové nastavení systému nebylo jednoduché z hlediska vytvoření i nastavení práv, aby si žáci nemohli navzájem své práce opravovat, mazat, přesouvat. Pondělní nastavení adresáře Odevzdané úkoly se některým třídám nezdařilo - neobjevilo z důvodu technické chyby ne na naší straně, ale spíše přetížením celého systému aplikací Google ve světě.

Systém je funkční z hlediska technického, ale není již tolik příjemný pro uživatele z hlediska přehlednosti a jednoduchého ovládání, uživatel se neobejde bez určitých základních počítačových znalostí. Prosím, berme, že to byla pro žáky, rodiče i nás zkušenost, že ne vše je dokonalé, ale myslím si, že se  žáci naučili některé nové dovednosti.  Ale je nutno říci, že někteří žáci úkoly zvládli odevzdat do svých ročníků a předmětů, ale my bychom chtěli používat systém, který by byl příjemný a funkční pro většinu. Pokud Vám tento systém nevyhovuje, prosím, zasílejte úkoly učitelům emailem. 

Příští týden celý systém zjednodušíme. Na stránkách školy budou mít rodiče a žáci v sekci Týdenní úkoly přehledný souhrnný Týdenní plán, dále výuka jednotlivých předmětů bude probíhat v aplikaci Učebna nebo učitelé, kteří nepoužívají aplikaci Učebna, pošlou učební materiály žákům emailem. (Někteří učitelé už tento týden používají aplikaci Učebna, ostatní učitelé se na její používání připravují.) Aplikaci Učebna  budeme postupně  rozšiřovat na celý 2. stupeň (popřípadě 5. ročníky 1. stupně). Připravíme manuál na její obsluhu a používání, který naleznete na webových stránkách školy. 

 

25. 3. 2020 - Informace k možnému zapůjčení iPAdů

Ve škole máme možnost zapůjčit žákům 20 kusů iPadů. Třídní učitelé mi dali seznam žáků, kteří by danou techniku potřebovali ke komunikaci se školou. Zbývající iPady po dohodě s učiteli poskytneme žákům, kteří si o ně napsali na můj email. Prosím, už mi nepište, poptávka velmi převyšuje nabídku. Bohužel, protože se jedná již o starší modely iPadů, nedovoluje verze jejich operačního systému používat nejnovější aplikace Googlu, mezi které patří Google Učebna (Classroom) a  Meet na videokonference. V iPadech je nainstalováno množství aplikací pro podporu předmětů, je zde možnost využívání internetu (po připojení na wi-fi), nastavím na nich mailovou adresu přímo žákům, kteří si ho půjčí. Až budu mít nastavené, požádal bych rodiče o jejich vyzvednutí telefonicky.  Předpokládaný termín -  začátek příštího týdne.  Martin Hrych 

 

25. 3. 2020 - Zájezd Velká Británie

Dobrý den, 

jak jste mi dnes volali, začala CK zasílat odpovědi na vaše maily, dopisy, s tím, že je považuje za storna a chce doplatit 380,- Kč. V některých případech jste však storno nechtěli, jenom jste se na něco ptali. Prosím, jenom dále předkládám další možné řešení. Na základě vyjádření od jednoho z rodičů, který celou věc konzultoval s právníkem došel k  následujícímu závěru. Bohužel v tuto chvíli není opora v zákoně žádat zpět rezervační, popřípadě storno poplatek. Rozhodl se tedy, že zájezd doplatit a po jeho neuskutečnění, což je velmi pravděpodobné, bude žádat o vrácení celé částky (v tuto chvíli, již nastaly skutečnosti, o které se může opřít zákon). CK je pojištěna proti úpadku, takže existuje velká pravděpodobnost, že CK bude schopná peníze vrátit. Takto to mohou vyřešit i Ti, kteří již podali storno zájezdu a rozmyslí si to a provedou doplatek. Vím, že rozhodování je velmi složité a jaké zvolit řešení, ta, co byla v předešlé aktualitě nebo toto, protože času je málo - 28. 3. se blíží.  

 

Subscribe to