Rekonstrukce učebny cizích jazyků v součinnosti s využitím digitálních technologií

iROP

Název projektu: Rekonstrukce učebny cizích jazyků v součinnosti s využitím digitálních technologií

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002808

Celkové náklady projektu: 2 074 050,11 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 029 280,11 Kč

Výše dotace: 1 826 352,09 Kč

Zahájení fyzické realizace projektu: 13. 06. 2016

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 13. 09. 2021


   Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a zvýšení využívání informačních a komunikačních technologií při výuce na 1. ZŠ T. G. Masaryka. To bude zajištěno skrze zřízení moderní multimediální jazykové učebny včetně pořízení jejího vybavení.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

  • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod
  • zvýšení využívání moderních digitálních technologií při výuce
  • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků na 1. ZŠ T. G. Masaryka
  • individualizace výuky
  • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti cizích jazyků pro navazující studium na středních školách
  • optimalizace výuky prostřednictvím spolupráce se školami
  • vytvoření synergie s již zrealizovanými projekty
  • zkvalitnění venkovního prostředí areálu školy prostřednictvím mineralogického arboreta
  • mimoškolní zájmová aktivita – kroužek anglického jazyka

 

Projekt Rekonstrukce učebny cizích jazyků v součinnosti s využitím digitálních technologií je spolufinancován Evropskou unií.

 

iROP