2. 10. 2020 - Krátké pohádky od dětí pro děti

Ještě bych se chtěl vrátit k projektu, který jsme realizovali ve spolupráci s MAS Střední Povltaví.  Chtěl bych poděkovat všem žákům a učitelům naší školy, kteří se účastnili projektu, jehož výsledkem je krásná kniha pohádek s ilustracemi dětí z mateřských škol. 

Dne 17. 9. byla slavnostní vernisáž, na které byli oceněni všichni žáci, kteří se na tvorbě pohádek podíleli. Dostali krásné dary, které věnoval Jihočeský kraj, ZOO Tábor a samozřejmě výtisk knihy pohádek. 

Za naši školu  krásné pohádky napsali: Oto Hanus, Adam Žalmánek, Eliška Kroufková, Vojtěch Teska, Barbora Stejskalová, Martin Pich, Amálie Josefína Zachariášová, Karel Čunát.  Nápomocny jim byly paní učitelky českého jazyka Veronika Palusová, Hana Kotalíková, Jana Šimečková a Lenka Soldátová. 

2. 10. 2020 - Prvňáčci v ředitelně

V letošním roce nastoupilo na naši školu 68 prvňáčků, kteří se učí ve 3 třídách. O prvňáčky se v 1. A stará paní učitelka Andrea Zelenková, v 1. B paní učitelka Eva Syrovátková a v 1. C paní učitelka Iva Kolářová.  Nelehký první měsíc je za námi. Prvňáčci se v něm seznamovali se svými spolužáky, s prostředím své třídy, ale i s prostředím celé školy. Vše pro ně bylo nové neznámé.  A museli být i hodně samostatní, protože současná situace to od nich vyžaduje.

Děkujeme rodičům prvňáčků za spolupráci v této pro nás všechny nelehké době. 

Při svém putování zavítali prvňáčci i do ředitelny a kanceláře školy. 

24. 9. 2020 - Plavání druhých ročníků

Počátkem záři začal druhým třídám plavecký výcvik v píseckém plaveckém bazénu. Děti byly rozděleny podle svých plaveckých dovedností a schopností do skupin - plavci, skoro plavci a neplavci.

Během 10 lekcí budou některé děti zdatně překonávat strach z vody, jiné začnou dělat svá první tempa bez plaveckých pomůcek a ty děti, které již toto zvládly, se budou dále zdokonalovat v plaveckých dovednostech a v technice.

24. 9. 2020 - Informace pro vydávání jídel do jídlonosičů

Z důvodu, aby docházelo k co nejmenšímu setkávání přicházejících osob do jídelny s dětmi, které od 11 hodin přicházejí na oběd, je výdej obědů do jídlonosičů omezen pouze na čas od 10:45 - 10:55 h.

Děkujeme ze pochopení a respektování času výdeje. 

23. 9. 2020 - Pasování druháčků do řádu čtenářského

21.9.2020 se čerství druháci vypravili do milevské knihovny.

Obvykle jsou děti pasovány na čtenáře již v závěru první třídy, než vyrazí za prázdninovými zážitky. Letos nám covidová karanténa posunula slavnostní pasování až na začátek třídy druhé. Skřítci Knihomil a Knihomol uvítali druháčky v knihovně. Knihomil zrovna slavil narozeniny a tak mu děti k jeho významným 150. narozeninám četly.

Aby mohly být děti pasovány na čtenáře, zbývalo složit čtenářský slib královně.

Domů si noví čtenáři odnášeli nejen List pasování na čtenáře, ale i upomínkový odznak a knížku.

18.9.2020 - Výkup kaštanů a žaludů - 13.10.2020

V úterý 13.10.2020 se uskuteční výkup kaštanů a žaludů.

Výkup proběhne od 7.00 hodin na parkovišti za školní jídelnou.

Výkupní cena:           

kaštany 5,- Kč / kg               žaludy 12,- Kč / kg

17.9.2020 - Roušky 2. stupeň

Roušky budou povinné od pátku 18.9.2020  ve všech společných prostorách škol od druhého stupně výše i ve třídách.  

Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).

„Nechceme, aby školy byly paralyzovány,“ dodal ministr A. Vojtěch s tím, že jde o opatření, které má předejít karanténám tříd i škol. 

Úplné znění mimořádného opatření najdete v přiložené příloze. 

9.9.2020 - vyhlášení soutěže "Požární ochrana očima dětí"

9. září 2020  se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení okresní soutěže

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Soutěž probíhala v loňském školním roce 2019 / 2020.

V kategorii „Výtvarné práce“ byli oceněni následující žáci naší školy:

1. místo v kategorii MŠ -               Nikolka Smrtová  I. B  (soutěžila za MŠ Sluníčko)

1. místo v kategorii ZŠ 1 -             Michal Komárek  III. B

3. místo v kategorii ZŠ 2 -             Barbora Kroufková V. C

2. místo v kategorii ZŠ 3 -             Vojtěch Teska  VIII. B

9. 9. 2020 - Informace o úpravě epidemiologických pravidel

Vzhledem ke stávajícímu vývoji epidemiologické situace jsme se rozhodli k úpravě pravidel směřujících k ochraně zdraví všech účastníků vzdělávacího procesu na naší škole. Cílem úprav je udržení "normální" výuky v co největší míře.

Od 10.9.2020 zavádíme tato preventivní opatření:

1) pro osoby nepodílející se na vzdělávacím procesu

  • nebudou vstupovat do budovy školy (s výjimkou rodičů, kteří vyzvedávají děti ze ŠD)
  • v neodkladném případě mohou do budovy vstoupit hlavním vchodem – ohlásí se přes telefon u hlavního vchodu
  • vstup a pohyb po budově pouze s rouškou
  • ke komunikaci využívat telefon nebo e-mail
  • upřednostnit bezkontaktní platbu

2) pro žáky a všechny pracovníky školy

  • povinně nosit roušky ve všech společných prostorách školy (chodby a WC)
  • rodiče vybaví žáky 2 kusy ochranných roušek (jedna náhradní rouška v sáčku)
  • pracovníci školy používají ochrannou roušku při vzájemném jednání s rodiči

Zavedením těchto pravidel samozřejmě nemůžeme stoprocentně vyloučit možnost nákazy (v budově školy se denně pohybuje kolem 650 lidí, kteří se mimo školu setkávají s mnoha dalšími), ale snažíme, aby její případné dopady byly co nejmenší a zamezilo se uzavření celé školy.

Podrobnosti o plošném zpřísnění protiepidemiologických opatření zveřejní ministerstvo zdravotnictví během dnešního dne. 

Subscribe to