Ke stažení

   Formuláře ke stažení:

   Žádost o odklad školní docházky:      
   Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021  
   Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  

   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)    
   Příhláška ke školnímu stravování:    
   Souhlas k inkasu:    
   Žádost o přestup žáka z jiné školy:    
   Žádost o uvolnění - rekreace:      
   Žádost o uvolnění z předmětu:     
   Žádost o uvolnění z tělesné výchovy:     
   Žádost o vzdělávání podle individuálního plánu:     
   Žádost o individuální vzdělávání:      
   Žádost o pokračování v základním vzdělávání:     
   Žádost o hodnocení výsledků vzdělávání žáka slovním hodnocením:      
   Registrační číslo žáka pro zápis :      

 

  Přihlášky a formuláře - střední školy:

   Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři:      

   Vysvětlivky k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole: