Historie školy

   První písemné záznamy, kteréžto  máme o škole naší, pocházející  z  roku 1879, kdy se   škola přestěhovala do nové budovy č.p.183 - dnešní budovy  gymnázia. Budova byla postavena v   letech 1877 - 1878. Od r. 1880  jest  otevřen  1.  ročník  chlapecké měšťanské školy. Dějiny naší školy jsou svázány převážně s  vývojem chlapecké  měšťanské  školy  milevské. V roce 1888 bylo provedeno rozdělení   školy    na chlapeckou  a  dívčí. V  této  době děvčata  chodila pouze do obecné školy a dívčí měšťanská škola byla otevřena až od září 1904.

   Z dob těchto znamenitých učitelů na milevské škole působících nezapomenutelný především Štěpán Dvořák -  zabývajicí se sběrem lidových zvyků,   folklorních tradic a znamenitý to loutkař. Dále vzpomínáme Josefa Chmelaře , Antonína Kozáka,   Josefa Šmeráka, Františka Fučíka, Ladislava Janáka a dalších nepočítajíce.

   Škola prošla mnohými historickými  bouřemi a změnami starého mocnářství dpicsého   Rakouska - Uherska, 1. to světovou válkou a vznikem samostatné republiky . Ač na počátku 30.   let    jest krize v kulminaci, i přesto se podařilo prosadit výstavbu novéžto  24 třídní  školy v   dnešní   ulici Jeřábkově. Škola ta určena pro obě v té době existující školy milevské - chlapeckou   i dívčí. Stavba ta jest provedena stavebními firmami František Stupka  a firmou Paukner, Roubík   a   spol. , dle projektu pražského to inž. arch. J. Zavadila. Stavba čítajíce 2 352 000 Kč. 

 

   A tak Milevsko od 1. září 1935 výstavbou Masarykových škol dostalo školu , kterou se mohlo pyšnit v celém to okolí. A opět poryv dějin klusá dále - Mnichov, 2. světová válka, rok LP. 1945, LP. 1948. 
 

 

   Rok 1953 přináší nový školský zákon a vznik tzv. jedenáctiletých středních škol   ( 8 let   všeobecného základního vzdělání + 3 výběrové vyšší všeobecné vzdělání s důrazem přípravy   studia   na vysoké školy). 1960 přechod na dvanáctiletku ( 8 +4 roky).V roce 1963 je otevřen nový  polytechnický pavilon - dnešní školní dílny , školní družina a učebny 1. tříd. K 1. září  1968 dochází   k rozdělení školy na základní devítiletou školu  a střední všeobecně vzdělávací školu. SVVŠ   odchází  do nově opravené budovy dnešního gymnázia. 1. září 1972 jest otevřen nový areál 2.   základní školy milevské . Přichází experimentální ověření nových osnov, opět osmiletá povinná   školní docházka a objevitelský návrat k dnešní devítileté školní docházce. Budova školy ať jest    opravována, zvelebována  takřka hýčkána pro další pokolení milevských žáčků - národa našeho to   budoucnost.

   V malém přehledu osměliv se předkládám  váženému čtenářstvu přehled ten, který napoví,  kdo pokusil se školy hlavou  otáčet : Přehled ředitelů školy od založení až po součastnost.