Aktuální informace

Školní jídelna

Informace k provozu od 12. 4. 2021

Dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021 platí následující doporučení:

 • vstup do školní jídelny pouze se zakrytými ústy a nosem takovým ochranným prostředkem, který je aktuálně uveden v platném mimořádném opatření MZd,
 • u vstupu do budovy a ve školní jídelně k dispozici dezinfekce na ruce v nádobách s dávkovačem,
 • při vstupu mytí rukou 20–30 sekund teplou vodou a mýdlem, bezpečné osoušení rukou (jednorázové papírové ručníky, následně použití dezinfekce,
 • praní provozního prádla a pracovních oděvů při dostatečných teplotách – nad 60 °C, třídění a příprava k praní ve vyčleněné místnosti,
 • důraz na úklid a dezinfekci několikrát denně (stoly, židle, kliky, baterie, splachovadla, výdejní linka apod.),
 • respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe – zajistit mytí nádobí při dostatečných teplotách (mycí proces při min. 60 °C, ruční mytí finální oplach min. 85 °C),
 • vyprazdňování odpadkových košů min. jednou denně,
 • průběžné větrání školní jídelny,
 • omezit vstup třetích osob do prostorů školní jídelny.

Stravování žáků a zaměstnanců

 • právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce, nikoli žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky,
 • žáci při prezenční výuce konzumují stravu ve školní jídelně,
 • žáci při distanční výuce mohou konzumovat stravu ve školní jídelně pouze ve stanovenou dobu (pokud to provozní podmínky dovolí), nebo jim je strava vydána do jídlonosiče nebo jednorázového obalu a stravu si odnášejí.

Za stejných podmínek se stravují i zaměstnanci školy.

 

Finanční normativ na potraviny dle věku žáka dosaženého v daném  školním roce:

 • věk    7- 10 let
 • věk  11 - 14 let
 • věk  15 a výše
26,- Kč
29,- Kč
32,- Kč

 

Prosíme rodiče, aby v případě potřeby navýšili potřebný limit u inkasa. Děkujeme. 

Kontakt na kancelář jídelny: 

Jana Sládková - vedoucí školní jídelny
mobil: 775 700 064
email: jidelna@zsmilevsko.cz

Otevírací doba kanceláře:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00

 

Aktuální Jídelní lístek   

jidelnicek

 

Dokumenty:

Přihláška ke školnímu stravování:    
Provozní řád školní jídelny:    
Souhlas k inkasu:    
Vnitřní řád školní jídelny: