Školní jídelna

Vážení strávníci, snažili jsme se udržet finanční normativ na potraviny co nejdéle, ale bohužel stávající nepříznivý vývoj cen potravin na trhu nás nutí, abychom od 1. 4. 2023 provedli jeho navýšení pro jednotlivé cenové kategorie o 3,- Kč. 

Finanční normativ na potraviny dle věku žáka dosaženého v daném  školním roce jsou:

  • věk    7- 10 let
  • věk  11 - 14 let
  • věk  15 a výše
32,- Kč
35,- Kč
38,- Kč

 

Prosíme rodiče, aby v případě potřeby navýšili potřebný limit u inkasa.

Výdej obědů do jídlonosičů pouze 10:45 - 10:55. 

Kontakt na kancelář jídelny: 

Jana Sládková - vedoucí školní jídelny
mobil: 775 700 064
email: jidelna@zsmilevsko.cz

V pracovní dny od 7 do 15 hodin.

Aktuální Jídelní lístek   

 

Dokumenty:

Přihláška ke školnímu stravování:    
Souhlas k inkasu:    
Vnitřní řád školní jídelny: