Školní jídelna

Finanční normativ na potraviny dle věku žáka dosaženého v daném  školním roce:

  • věk    7- 10 let
  • věk  11 - 14 let
  • věk  15 a výše
29,- Kč
32,- Kč
35,- Kč

 

Prosíme rodiče, aby v případě potřeby navýšili potřebný limit u inkasa.

Výdej obědů do jídlonosičů pouze 10:45 - 10:55. 

Kontakt na kancelář jídelny: 

Jana Sládková - vedoucí školní jídelny
mobil: 775 700 064
email: jidelna@zsmilevsko.cz

V pracovní dny od 7 do 15 hodin.

Aktuální Jídelní lístek   

 

Dokumenty:

Přihláška ke školnímu stravování:    
Souhlas k inkasu:    
Vnitřní řád školní jídelny: