18. 6. 2020 - Ukončení školní roku

Dobrovolná docházka žáků 1.  -  8. ročníku bude v tomto školním roce ukončena 26. 6. 2020 předáním vysvědčení.  Žáci mají zajištěný oběd. 

Předávání vysvědčení se mohou zúčastnit i žáci, kteří se školní výuky neúčastnili. Podmínkou je vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (na stránkách školy), které předají třídnímu učiteli. Žáci budou mí v areálu školy roušku.  

Žáci, kteří se z různých důvodů nedostaví, si vyzvednou vysvědčení a učebnice v úterý 30. 6. od 8:00 – 12:00 h u své třídní učitelky (učitele).

Pro žáky 1. stupně je v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. zajištěn družinový provoz ve stávajících školních skupinách (i pro ty, kteří do družiny nechodili).

Žákům 9. ročníku bude vysvědčení předáno v pondělí 29. 6.  v 9:00 h. 

Žáci, kteří si vyzvedli vysvědčení, mají následující dny do 30. 6. ředitelské volno. 

Podrobnější informace získají rodiče od třídních učitelů.     

18. 6. 2020 - Školní družina – prázdninový provoz

Chtěli bychom vyjít vstříc rodičům, kteří nemají o prázdninách pro své děti zaopatření,

a umožnit žákům 1. stupně v termínu 17. 8. – 31. 8. 2020 navštěvovat školní družinu (7 – 15 hodin).

Školní jídelna v těchto dnech nevaří.

Pokud máte zájem, zašlete informaci na e-mail:  zastupce@zsmilevsko.cz    s těmito údaji: 

Jméno a příjmení žáka:

Třída:

Ve dnech  …………………………..……….......    od ……….    do  …………. hodin

 

 Poznámka: Žáci, kteří se účastní výuky, obdrží přihlášku ve škole. 

17. 6. 2020 - Informace pro rodiče předškoláků

Ve čtvrtek 18. 6. v 15:30 se konají schůzky rodičů předškoláků.

Schůzky dětí se budou konat vždy v 15:30 h:

  • úterý 23. 6. - paní učitelka  Iva Kolářová 1. C
  • středa 24. 6.  - paní učitelka  Eva Syrovátková  1. B
  • čtvrtek 25. 6. - paní učitelka  Andrea Zelenková  1. A 

Srdečně zveme rodiče i předškoláky. 

12. 6. 2020 - Informace o vrácení plateb za školní družinu, kroužky a pitný režim

Vzhledem k mimořádným opatřením, které způsobily uzavření školy v období březen - červen, budou za tyto měsíce vráceny poplatky za školní družinu, kroužky a pitný režim. Vratka bude provedena buď přímo na bankovní účet zákonného zástupce nebo hotově prostřednictvím třídních učitelů, kteří předají žákům, kteří jsou nyní přítomni ve škole, ostatním při předávání vysvědčení. 

8. 6. 2020 - Aktualizované rozvrhy hodin od 8. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 je zahájena výuka i pro žáky 2. stupně (6. - 8. ročník).

Žákům 9. ročníku, kteří 8. 6.  skládají přijímací zkoušky, přejeme hodně úspěchů. 

Rozvrhy hodin naleznete v odkaze Rozvrhy hodin a v sekci Mimořádná opatření, týdenní plány.

Při příchodu žáka do školy je potřeba odevzdat Čestné prohlášení třídnímu učiteli. 

V případě potřeby může zákonný zástupce  Čestné prohlášení vyplnit v kanceláři školy, kde jsou připraveny tiskopisy. 

Subscribe to