1. 4. 2022 V Česku už potřicáté uklízíme svět

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) letos opět pořádá dobrovolnické akce Ukliďme svět. Hlavní jarní úklidový termín byl 26. 3. a celkově je nahlášeno 400 akcí z celé ČR. Sedmé třídy se do akce zapojily v úterý 29. 3. Po dohodě s MěÚ Milevsko jsme uklízeli okolí Šibenného vrchu, trasu k Židovskému hřbitovu a k Vášovu mlýnu.

30. 3. 2022 Žáci 8. A prezentovali projekt na radnici

V rámci projektu Mladí pro klima plní žáci 8. A po celý školní rok úkoly z metodiky “7 kroků”.

Zamysleli se nad situací v našem městě a navrhují konkrétní menší i větší změny, které by mohly přispět k ochraně životního prostředí a blízké přírody. Nechtějí jen nečinně přihlížet, chtějí i konat.

Ve středu 23. 3. představili v prostorách radnice svůj projekt zástupcům Městského úřadu v Milevsku a školy.

V příjemném prostředí žáci seznámili všechny přítomné s dosavadní prací v projektu a s navrhovanými změnami. Mezi ně patří např. výsadba zeleně, výroba hmyzího hotelu či krmítek. Žáci museli komunikovat s dospělými, odpovídat na jejich dotazy a své vize obhajovat.

Děkujeme za vřelé přijetí a podporu projektu.

Teď zbývá jen z návrhů změny vybrat a realizovat…

28. 3. 2022 Den učitelů - 430 let od narození J. A Komenského

J. A . Komenský - jeden z největších českých myslitelů, který ovlivnil vzdělávání dětí na celém světě a jehož názory a poučky jsou platné i v dnešní době. 

Dnes si žáci při hodinách češtiny připomněli významné výročí pro české školství -  430 let od narození českého myslitele, filosofa, spisovatele a kněze Jednoty bratrské Jana Amose Komenského.

Zhlédli krátký film o jeho životě a díle, přečetli si společně jeho etické desatero  a diskutovali o Komenského názorech.

Věřme, že slova J.A. Komenského z jeho díla Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, který se objevuje i v textu písně Marty Kubišové jsou pravdivá a "Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu (hříchy našimi na hlavy naše uvedeného) vláda věcí tvých se k Tobě zase navrátí ó lide český....  

15.03.2022 Projekt Srdce s láskou darované

Stejně jako loňský rok jsme se i letos rozhodly zapojit do projektu Srdce s láskou darované.  Smyslem tohoto projektu je vytvořit/zrealizovat nějaký výtvor, kterým obdarujeme lidi, kteří jsou např. nemocní, nemají úplné rodinné zázemí, nebo jen potěšit někoho blízkého. Loňský rok děvčata vytvořila domeček pro panenky, který byl předán do dětského domova. Letošní rok jsme se rozhodly vytvořit něco pro kluky, a tím je vlakové nádraží. Zčásti to byl dárek i pro děvčata, protože se mohla více stýkat a trávit společný čas. 

Pokud budete chtít děvčata podpořit, stačí rozkliknout tento odkaz: https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2021/detail/150 a dát hlas. Lze hlasovat z každého prohlížeče a budeme rádi za každé sdílení. Moc děkujeme za případné hlasy.

Autorky projektu:

Eliška Vacková, Tereza Janušková, Vanesa Kotrbová, Daniela Benešová, Barbora Stejskalová, Klára Šifaldová

Subscribe to