Ztráty a nálezy

Níže je uveden seznam věci zapomenutých ve školní budově a jídelně. Pokud jsou některé poznáváte a jsou vaše,  je možné si je vyzvednout v kanceláři naší školy.