Aktuální informace

 

16. 9. 2021 Nabídka brigády - zástup

Nabízíme brigádu  na pracovní místo uklízečky na 8 hodin denně. Jedná se o zástup za nemoc v délce trvání  2- 3 týdny na dohodu o provedení práce (95,-Kč/hod). Pracovní doba od 6:00 - 15:45, s přestávkou od 10:00 -11:45. Na pracovní době je možné se dohodnout.  Nástup ihned. V případě zájmu volejte na telefonní číslo:  775 700 060. 

16. 9. 2021 Sportovní den s TAJV

plakatSportovní den s TAJV - pro milevské děti z 1. a 2. ZŠ (ve věku 2. - 5. ročník) se uskuteční v úterý 21. 9. 2021 od 14 hodin na venkovním sportovním hřišti ZŠ T. G. Masaryka. Jedná se o národní projekt, kde všichni účastníci akce soutěží v několika kolektivních sportovních aktivitách (tenis, fotbal, florbal, házená, frisbee, basketbal, konstrukce sportovních staveb). Nejúspěšnější skupina dětí v závěrečném rozstřelu v Milevsku bude soutěžit o finálová umístění v turnaji. Hráč, který získá nejvíce bodů v Milevsku, vyhrává první místo včetně vstupenky na Národní finále v Poděbradech (9.12.2021). Právě zde bude vítěz turnaje svým jménem a sportovními výkony reprezentovat město Milevsko v konkurenci ostatních vítězů z České republiky.

Těšíme se na vaši účast.

Mgr. Jan Váňa  -  organizátor projektu TAJV  www.tajv.cz

15. 9. 2021 Děti na startu

Děti na startu

 "Děti na startu" je projekt, který zaštiťuje Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz.  Do tohoto projektu se zapojila trenérka aerobiku Natalie Nováková. Škola poskytne prostory pro kurz, který je určen pro děti 6 - 9 let, které navštěvují školní družinu. Tyto kurzy by probíhaly od října do ledna každé pondělí, nebo čtvrtek od 14. do 15. hodiny. Cena kurzu na 1. pololetí je 500 Kč (v ceně jsou trička, boxíky na svačinu, jídelníček s recepty a deníček dosaženého pokroku). Přihlášky pro zájemce si můžete vyzvednout ve školní družině.

Bližší informace o projektu najdete na těchto webových stránkách:https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/, nebo na webových stránkách https://www.aerobicclub2n.cz/  (Zde najdete kontakt na trenérku Natalii Novákovou, která vám ráda zodpoví případné dotazy.)

aerobic club 2N

 

1. 9. 2021 První třídy

Přinášíme několik fotografií z letošního 1. září, který byl pro naše prvňáčky slavnostním zahájením školní docházky. 

Do prvních tříd nastoupilo celkem 59 žáků, které budou vyučovat paní učitelky - 1. A Věra Pospíšilová,  1. B Hana Wegschmiedová a 1. C  Magdalena Vavříková.

Přejeme prvňáčkům mnoho úspěchům a rodičům hodně, hodně  trpělivosti.  Těšíme se na spolupráci a společně to zvládneme.....   

30. 8. 2021 Pozvánka na otevření geologické expozice "Za školou"

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce ze strany rodičů, žáků, učitelů i široké veřejnosti na otevření nové geologické expozice "Za školou". Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 3. 9. 2021 od 14 hodin v areálu školní zahrady. Vstup na školní zahradu  bude vraty od školního hřiště od parkoviště za jídelnou. 

P.S.   O prázdninách jsme na Facebooku školy zveřejnili pro děti výzvu - najdi a přines kamínek, kámen z prázdninových cest.  

Pokud tedy kámen máte, neváhejte a přineste ho s sebou. Stane se součástí naší společné školní geologické expozice! Pro děti připravujeme malé překvapení. 

Těšíme se na setkání. Všichni jste srdečně zváni.  

Na obrázcích pár vzorků, které jsou umístěny v geologické expozici. 

27. 8. 2021 Organizace začátku školního roku

Organizace začátku školního roku

1. září

 • 1. ročník – slavnostní přivítání ve třídách 7:50 – 8:35 hodin (testují se až 2.9.). Prosíme o omezení doprovodu prvňáčků na co nejmenší počet dospělých. Doprovod musí mít po celou dobu pobytu ve škole (i ve třídě) nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor). Prvňáci mají ochranu dýchacích cest (rouška/respirátor) pouze ve společných prostorách, ve třídě nemusí.
 • 2. – 9. ročník – po 2. vyučovací hodině odchází žáci domů, popř. do ŠD.  Žáci se budou testovat během 1. hodiny ve svých třídách.
 • Výdej obědů 9:30 – 12:00 hodin

2. září

 • 1. ročník – žáci začínají testováním ve třídách (lze s asistencí rodiče). Po 2. vyučovací hodině odchází žáci za doprovodu domů, popř. do ŠD.
 • žáci 2. – 5. ročníku – vyučování do 11:25 hodin
 • žáci 6. – 9. ročníku – vyučování do 12:20 hodin

3. září

 • 1. ročník – po 3. vyučovací hodině odchází žáci za doprovodu domů, popř. do ŠD
 • 2. – 9. ročník – vyučování podle rozvrhu

Od pondělí 6. září – vyučování dle rozvrhů.

6. a 9. září proběhne vždy 1. vyučovací hodinu preventivní testování

Školní družina                       (tel.: 775 700  061)

 • zápis žáků do ŠD – od 1. září
 • děti můžete zapisovat (v budově ŠD) i v těchto dnech:
  • 30. 8. 2021 (8:00 – 14:00 hodin) a 31. 8. 2021 (8:00 – 16:00 hodin)

Školní jídelna                        (tel.: 775 700  064)

 • přihlášení na stravování si můžete vyřídit v kanceláři ŠJ v tyto dny:
 • 30. 8. 2021 (8:00 – 14:00 hodin) a 31. 8. 2021 (8:00 – 16:00 hodin)
 • výběr oběda – prostřednictvím webových stránek:  https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
 • 1. září – výdej oběda 9:30 – 12:00 hodin
 •  

Pravidla související s bezpečným provozem školy

Předem Vám i žákům děkujeme za pochopení a vstřícnost.

 • Preventivní testování – bude prováděno plošně v rozsahu 3 antigenních testů provedených 1. 9. (u žáků 1. ročníku 2. 9.), 6. 9.  a 9. 9. 2021
 • Od pondělí 13. září (v případě dobrých výsledků testování) předpokládáme testování pouze 1x týdně.
 • Doporučuje se omezení pohybu zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy
 • Každá osoba, na kterou se nevztahuje výjimka z aktuálně platného mimořádného opatření MZd, je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (roušky, respirátory)
 • Testování nepodstupují žáci: 14 dnů po plně dokončeném očkování, nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Zákonný zástupce doloží třídnímu učiteli potřebný doklad.
 • Pokud žák (či jeho zákonný zástupce) odmítne testování, účastní se výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd – použije ochranu dýchacích cest po celou dobu výuky
 • Pokud žák (či jeho zákonný zástupce) odmítne testování i nošení roušek či respirátorů, nemůže škola umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Škola bude zajišťovat žákovi studijní podporu.
 • V případě mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZD.

Celé znění „Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 …“ https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf

Subscribe to