10. 4. 2024 Návštěva Národního muzea

V úterý 19. a ve středu 20. března se žáci a žákyně šestých a sedmé třídy vypravili na exkurzi do našeho hlavního města Prahy. Při ní navštívili nově opravené Národní muzeum. Žáky provedli lektoři Oknem do pravěku, kde měli možnost vidět, jak to na našem území vypadalo od prvohor do čtvrtohor a na vlastní oči viděli rozměry pravěkých zvířat, především pak mamuta. Jiní se zase atraktivním způsobem podívali na české dějiny od 8. století do první světové války, kde si prohlédli nejstarší ražené stříbrné mince - denáry, kopii Klaudiánovy mapy, původní portál z Týnského chrámu, anebo kočár pražského arcibiskupa Viléma Florentina ze Salm-Salmu, přezdívaný mercedes baroka. Také jsme navštívili monumentální Panteon, vyhlídku nad kupolí, při které jsme mohli spatřit nádherný výhled na Václavské náměstí. Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno. Všichni jsme si exkurzi užili a načerpali plno zajímavých informací. 

05. 04. 2024 Velikonoční projekt

Dne 27. 3. zažili žáci 6. tříd v rámci výuky AJ projektový den na téma Velikonoce. V první části se dozvěděli o různých tradicích, které se dodržují v anglicky mluvících zemích, a zároveň si rozšířili slovní zásobu vztahující se k Velikonocům. Ve druhé části se všechny třídy společně sešly na školním hřišti a soupeřily v různých jazykových a sportovních disciplínách.

04. 04. 2024 Setkání Mladí pro klima v Praze

Šest žáků ze 6. B se 26. března zúčastnilo Sdílecího setkání škol v projektu Mladí pro klima, které se konalo v Praze v Marianeu. Představovali zde svoji dosavadní cestu projektem, sdíleli výsledky a pocity s ostatními žáky, učiteli a zástupci Střediska ekologické výchovy Sever a Školy pro udržitelný život. 

Subscribe to