27. 06. 2022 SAVE the PLANET

Zachraňme si planetu! Žáci 7. B při hodině angličtiny vytvořili projekt, který svými hesly a vzkazy oslovuje lidi na celé planetě. Vede k zamyšlení, jak bychom se měli co nejlépe chovat k naší planetě, abychom ji zachovali pro další generace.

24.06.2022 Poděkování panu Práškovi firma LoGuSpoj

Naše školní zahrada se postupně mění. Máme  zahradní domek na nářadí, který nám postavili učni ze SOŠ Milevsko. Plánujeme založit vyvýšené záhony, vysadit nové keře a byliny. Předpokládáme vznik přírodního amfiteátru s hracími prvky pro školní družinu, kde si děti budou moci sednout do stínu stromů. Součástí zahrady je nádoba na zavlažování dešťovou vodou a mnoho dalšího. Budujeme postupně, sháníme prostředky, kde se dá. Podařilo se nám získat grant z Jihočeského kraje. Jsme vděčni za jakoukoliv nezištnou pomoc. Proto bychom chtěli poděkovat  firmě LoGuSpoj pana Martina Práška, která nám  bezplatně zapůjčila vrták na vyvrtání děr pro sloupky, které potřebujeme pro vybudování plůtku na školní zahradě. Děkujeme. 

16. 06. 2022 Our environment

V rámci anglického jazyka se žáci devátých ročníků věnovali problematice životního prostředí. Naučili se nejen nezbytnou novou slovní zásobu, ale vyzkoušeli si i "maturitu" na toto téma. Po překonání počáteční nejistoty byly jejich ústní projevy opravdu skvělé. Ode mě jim patří velká pochvala. Nakonec vypracovali krásné projekty, které můžete vidět na chodbě před vstupem do školní jídelny. 

09.06. 2022 Den dětí v 5. A

Na Den dětí jsme se vypravili na farmu rodiny Kubíčkových do Přeborova. Nejvíc se nám líbilo, že jsme si mohli pochovat malá selátka, pohladit a krmit krávy, vyzkoušet si sedět v opravdovém kombajnu a traktoru. Také jsme poznávali různé druhy obilovin a jejich plody a seznámili jsme se s celým chodem  farmy. Byl to určitě zážitek a stihli jsme i " Vášák ". Žáci 5.A

08. 06. 2022 Slavnostní představení projektu Mladí pro klima

Dnešní den byl ve znamení představení projektu Mladí pro klima, na kterém celý letošní školní rok pracovala třída 8. A. Slavnost se konala na nádvoří milevského kláštera za velké účasti především dětí z milevským mateřských škol a dále široké veřejnosti. Žáci představili výsledek své celoroční práce, která se zabývala zlepšením klimatických podmínek ve městě Milevsku.

Subscribe to