4. 2. 2021 Mobilní aplikace ČŠI pomůže k přípravě na přijímací zkoušky

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.

Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech.

Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Od 1. února 2021 budou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.

Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol.

Mezi nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně základních škol a vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu České televize UčíTelka, nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS).

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven).

Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

29. 1. 2021 První pololetí

Dobrý den,  vážení rodiče, žáci, kolegové, 

   včera skončilo 1. pololetí školního roku 2020/2021. Na jeho začátku jsme doufali, že se bude jednat o již "normální" rok. Bohužel vývoj situace nebyl příznivý a od 12. října jsme opět museli přejít k distanční výuce. Vývoj a nařízení vlády se neustále mění a ani dnes 29. ledna 2021  není jasné, kdy bude plně obnovena prezenční výuka pro všechny ročníky. Jsme velmi rádi, že můžeme učit naše  nejmladší 1. a 2. ročníky, u kterých je realizace distanční výuky velmi obtížná. Budeme věřit, že po jarních prázdninách budeme moci ve škole přivítat další, alespoň 9. ročníky, ale přiznejme si, že z postoje ministerstva zdravotnictví a školství to zatím moc nevypadá. 

Plně si uvědomuji, že Vaše situace jako rodičů je velmi životně obtížná, věřte, že z naší strany se snažíme, abychom distanční výuku neustále zdokonalovali a vylepšovali, aby komunikace mezi učiteli, žáky a Vámi rodiči  byla co nejlepší. Z mé strany velký obdiv a poděkování, jak nám pomáháte. 

Žákům děkuji, za jejich přístup k distanční výuce, skoro všichni se přihlašují, snaží se a pracují. Vím, že distanční výuka je již dlouhá a jednotvárná. Tady bych se přimlouval za nastavení denního režimu - čas na distanční práci, řešení další školní práce, ale pak i zařadit pohyb, relaxaci, oddech a zábavu. 

Pro nás učitele je tato situace výzva, výzva, jak k distanční výuce přistoupit, jak žáky motivovat, jak předat co nejvíce vědomostí, ale také, normálně si s nimi popovídat, jak se mají, co je trápí. Snad se nám to daří ...

Tato doba má i paradoxně pozitivní stránku, pro mě zamyšlení, co bychom mohli ve škole změnit, vylepšit, ale především, kam ji směřovat.

Přeji všem pěkné volné dny, odpočinek a věřím, že to společně zvládneme. 

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy 

21. 1. 2021 Organizace ukončení pololetí, prázdniny

Pololetní výpis vysvědčení v písemné podobě dostanou žáci 1. a 2. tříd ve čtvrtek 28. 1. 2021. Ostatní žáci ho dostanou v písemné podobě do 3 dnů, kdy nastoupí do školy. Žákům 3. - 9. tříd zašlou výpis  elektronicky na mailovou adresu zákonného zástupce třídní učitelé také ve čtvrtek 28. 1. 2021. 

Výsledky pololetní hodnocení výsledků vzdělávání budou k dispozici v eŽK - Bakaláři.  Do systému  měli přístup zatím rodiče žáků 2. stupně, ale rozhodli jsme se, že systém zpřístupníme všem rodičům.  V nejbližší době tedy rodičům žáků 1. stupně zašlou třídní učitelé přihlašovací údaje s podrobným návodem na jejich využití na PC či mobilních zařízeních. Návod na instalaci je také na stránce školy v  pravém menu.  

V případě technickým problémů či jiných dotazů k instalaci napište na mail  podpora@zsmilevsko.cz

Pololetní prázdniny jsou v pátek 29.1.2021 a jarní prázdniny jsou  od pondělí 1.2.2021 do pátku 5.2.2021.

V době prázdnin škola v případě zájmu dále zajišťuje péči o děti určené krizovým opatřením pana hejtmana.

13. 1. 2021 Distanční výuka 3. B

Při distanční výuce se třída 3. B rozhodně nenudí. Když  se minulý týden probírala  při prvouce kapitola "Svět kolem nás", některé děti nelenily a (k velké radosti své učitelky) vytvořily modely živé a neživé přírody. Děti své modely pak on-line  prezentovaly celé třídě.

13. 1. 2021 Bílé radovánky 1. B

Konečně jsme se dočkali. Sníh! Něco úžasného, když jste dítě, které miluje bobování, koulování a válení ve sněhu. A děti z 1. B tohle všechno milují!

8. 1. 2021 - 1. A si užívá zimu

Všem nám velmi chybí tělesná výchova.

Díky sněhové nadílce jsme si konečně mohli užít společný pohyb a vydovádět se na čerstvém vzduchu.

A že nám to prospělo, dosvědčily červené tváře, úsměvy na tvářích a vylízané talíře na obědě.

Subscribe to