02.06.2022 Zahradní slavnost

Rádi bychom pozvali všechny žáky, jejich rodiče i prarodiče a všechny přátele školy dne 15. 6. 2023 od 15 - 17 hodin na zahradu naší školy, kde proběhne zábavné odpoledne plné hudby, her a sportu. Již od 14 hodin se otevře na školním hřišti florbalové tréninkový  kemp sportovního klubu Došwich. Všichni jste na akci srdečně zváni. Těšíme se na Vás.

01. 06. 2023 Celoroční hra Recyklohraní

V rámci celoroční hry Recyklohraní aneb Ukliďme si svět byly od září 2022 do května 2023 přihlášeným školám připisovány body za sběr drobných elektrospotřebičů, baterií, mobilů, aktivity v osvětě (za plnění tzv. úkolů) a plnění tzv. celoročního cíle. Hry se zúčastnilo 1700 škol z celé ČR. A jak jsme si vedli? Získali jsme 4 208 bodů a v celkovém pořadí škol tak obsadili 51.

Kolik je malých poštolek?

Tak malé poštolky jsou na světě!! Jenže kolik jich je, když na nich oba rodiče skoro stále sedí? 

Zkus zjistit z webkamery a napiš správnou odpověď  na mail:  souteze@zsmilevsko.cz   

Tak jdeme na to, do mailu napiš své jméno a třídu.  Kdo správně odpoví, získá malou odměnu.

Jako důkaz přilož printscreen, foto hnízda!!

Nápověda na přiložené obrázku, ale je všechno? 

Super, už máme několik odpovědí, soutěžte dál, termín do 5. 6. 2023!!!

23. 5. 2023 Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 23. 5. 2023 se 4 žákyně a 4 žáci naší školy účastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Táboře. Soutěž probíhá v 5 disciplínách. Teoretickou znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích prověřily testové otázky. Praktickou znalost potom jízda po dopravním hřišti, kde jezdily děti po předem určených stanovištích v časovém limitu 5 minut.

18. 05. 2023 Masterchef výzva

Minulý masterchef patřil slaným muffinům, kdy zvolená náplň byla čistě na kuchtících. Jedny byly se šunkou a sýrem, další byly vajíčkové a poslední velikonoční. 
Dnes to měli těžší, protože jejich úkolem bylo připravit recept pouze z pěti surovin. Všechny skupiny se vrhly na sladkou variantu. K ochutnání byly jogurtové a banánové lívanečky a dvoje palačinky.

16. 05. 2023 Mladý zdravotník

Ve středu 10. května se vybraní žáci 1. a 2. stupně naší školy zúčastnili soutěže ČČK Mladý zdravotník a současné i oblastního kola soutěže Mladý záchranář - DOKAŽ, ŻE UMÍŠ,  pořádané ûzemním odborem Písek HZS JHČ.

Subscribe to