18. 3. 2021 Karel IV. ve IV. B

I v době distanční výuky se snažíme být kreativní. Naši nápaditost jsme využili i při zpracování myšlenkové mapy, která se týkala "Otce vlasti" - Karla IV., nejznámějšího českého panovníka z rodu Lucemburků.

 Jak se nám práce povedly, posuďte sami....

15. 3. 2021 Příměstské tábory s Attavenou

Příměstské tábory 2021

Na letošní prázdniny jsme připravili novinku. Ve spolupráci se společností ATTAVENA jsme se rozhodli  uspořádat příměstské tábory.

Příměstské tábory by měli proběhnout ve 2 termínech:

 19. 7. 2021 – 23. 7. 2021

  9. 8. 2021 – 13. 8. 2021

Vzhledem k současné epidemické situaci není jasné, za jakých podmínek se bude moci příměstský tábor uskutečnit. Vše se bude teprve upřesňovat. Veškeré informace včetně přihlášek najdete na www.attavena.cz .

15. 3. 2021 Krmítka

V únoru jsme pro vás připravili aktivitu zaměřenou na mapování krmítek pro ptáky, které instalovalo Město Milevsko ve spolupráci s členy Českého svazu ochránců přírody Milevsko. Sešlo se nám několik velice pečlivě vypracovaných podkladů s uvedením polohy a stávajícího stavu.  Z celkem 16 nalezených lokalit se krmítka nacházejí například v parku na Hůrkách, v parku Bažantice, v parku proti Sokolovně, u MŠ Kytička, u MŠ Klubíčko, u domu s pečovatelskou službou a několik také na starém sídlišti.

Informace o jejich stavu předáme Českému svazu ochránců přírody, který zajistí ve spolupráci s městem během letních měsíců jejich opravu. Pro další školní rok si naše škola vezme pod patronát  několik krmítek, které budeme v zimní sezóně společně se žáky opečovávat a doplňovat krmení.

Výsledky mapování si můžete prohlédnout v obrazové příloze. Děkujeme za vyčerpávající popisy i fotografickou dokumentaci, která bude skvělým základem pro další činnost dětí v rámci výuky i mimoškolních aktivit. Autoři zaslaných příspěvků si mohou v kanceláři školy vyzvednout drobnou pozornost.

15.3.2021 Distanční výuka ve 3.B

Právě se probírá poměrně obtížné učivo - vyjmenovaná slova. Některé děti se vyjmenovaných slov ale vůbec nebojí. Pilně skládají a ilustrují své vlastní básničky. 

12.3.2021 Zápisy do 1. tříd

Zápisy do 1. tříd k základnímu vzdělávání budou probíhat v dubnu.

V plakátu v příloze jsou uvedeny termínu zápisu v případě prezenčního (osobního) zápisu. 

Pokud zápis nebudu možno takto uskutečnit, budete seznámeni s informacemi k zápisu na webových stránkách - sekce Zápis. 

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání na 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko pro školní rok 2021 - 2022 podle těchto kritérií:

1) Věk dítěte - děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 2) V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu 1. základní školy

3) Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko má dostatečnou kapacitu a je připravena přijmout do

1. třídy všechny děti, které budou zapsány (včetně dětí z jiných spádových oblastí). 

Odklad školní docházky  

Podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě těchto tří podkladů:

1)  písemná žádost zákonného zástupce dítěte podaná v době zápisu dítěte k povinné školní docházce

2)  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení  (Pedagogicko psychologická poradna)

3)  doporučující posouzení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Forma zápisu

K zápisu dítěte bude využita elektronická přihláška v aplikaci “Zápisy on-line”.

S postupem přihlašování budou rodiče včas seznámeni.

O formě zápisu (bez přítomnosti dítěte nebo s osobní přítomností dítěte) bude rozhodnuto dle aktuálních vládních nařízení.

Subscribe to