26. 4. 2022 - Ztráty a nálezy

Děti nám zapomínají své věci ve školní budově a jídelně. Rádi bychom pomohli rodičům při jejich hledání. Proto v pravém menu nejdete novou sekci Ztráty a nálezy. Pokud některé věci poznáváte a jsou vaše, můžete si je vyzvednout v kanceláři školy. Seznam nalezených věci zde.

 

25. 4. 2022 Výsledek zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova  690, okres Písek  jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova  690, okres Písek od školního roku 2022/2023 a zveřejňuje seznam přijatých uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem.

Děkujeme všem rodičům, kteří si vybrali naši školu. 

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy 

21. 4. 2022 Florbalový turnaj v Písku

Dnes 21. 4. 2022 získávali naši žáci zkušenosti na florbalovém turnaji žáků 4. a 5. ročníků v Písku. Chlapci obsadili 5. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a snahu zdolat soupeře. Nebudeme zahálet a budeme nadále trénovat. 

13. 04. 2022 Kampaň obyčejného hrdinství

4. ročník Kampaně vyhlásilo vzdělávací centrum Tereza Praha. Obyčejné hrdinství je
chování, které každý den zlepšuje svět pomocí našich skutků.

Naše škola se do Kampaně zapojí v týdnu od 18. do 24. dubna. Kampaň obsahuje 11
konkrétních výzev ve 4 oblastech: ochrana přírody, odpovědná domácnost, umění života,
dobré skutky pro svět. Pojďte s námi udělat malé činy vedoucí k velkým dopadům. Zapojte
se s námi do Kampaně, vyberte si pro sebe výzvu, zaznamenejte do tzv. deníčku a
odevzdejte ve škole.

Podrobné informace na  https://ekoskola.cz/cz/kampan-oh

9. 4. 2022 Výsledek zápisu do 1. tříd

V pátek 8. 4. 2022 a v sobotu 9. 4. 2022 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd. K zápisu se dostavilo celkem 66 dětí, o případném odkladu uvažuje 8 rodičů.  

Děkujeme všem rodičům, kteří si pro své dítě vybrali naši školu. 

8. 4. 2022 Florbalový turnaj

Dnes 8. 4. 2022 proběhl pro 1. st. ZŠ florbalový  turnaj,  kde nemohly chybět ani týmy naší školy. Všichni jsme si to moc užili a v konkurenci škol jsme se rozhodně neztratili. V kategorii 1. - 3. tříd jsme vybojovali první 🥇🏆 a druhé místo 🥈🏆 a v kategorii 4. - 5. tříd první místo 🥇🏆. 
Gratulujeme všem hráčům ke krásným výkonům. 👏

Pro více fotografií sledujte školní Facebook ( https://www.facebook.com/zsmilevsko/ ).

8. 4. 2022 Okresní kolo Odznaku všestrannosti

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 se výprava naší školy zúčastnila okresního kola soutěže Odznak všestrannosti. V kategorii dívek ročníku 2009 jsme vybojovali postup do krajského kola. Na 1. místě se umístila Nikola Permedlová 🥇a na 2. místě Tereza Kuchtová 🥈Gratulujeme 👏💪🎉. Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci školy a učitelům TV za přípravu. 

Pro více fotografií sledujte školní Facebook ( https://www.facebook.com/zsmilevsko/ )

Subscribe to