31. 01. 2023 Celoroční cíl školy v rámci Recyklohraní

V rámci programu Recyklohraní byla vyhlášena novinka - tzv. Celoroční cíl školy –
celoroční aktivita pro 1 třídu školy. Aktivní činnost v projektu (vypracování vlastního
projektu, využití scénářů z Ekoabecedy, tématická exkurze apod.) bude oceněna v květnu
velkým počtem bodů do celoroční hry. Jde o obohacení znalostí dětí a zároveň o

16. 01. 2023 Informace pro rodiče a žáky

Dne 18. 1. 2023 dochází k uzavření průchodu budovou na Růžku do ulice Souhrádka. Z hlediska bezpečnosti není průchod možný, budou zde probíhat výkopové práce. Do školy je potřeba použít cestu ulicí Riegrova a kolem polikliniky.  Práce by měly být ukončeny 27. 1. 2023. 

05. 01. 2023 Pečení housek

Dnes si děvčata z 8. tříd upekla nekynuté houstičky. Nejenže krásně vypadaly, ale i výborně chutnaly. Jedna skupina zvládla i bezlepkovou variantu.

03. 01. 2023 Pokračujeme v Mladí pro klima

V rámci projektu Mladí pro klima, kterého se účastní žáci 8. C, proběhlo koncem listopadu na naší škole setkání s koordinátorem projektu Mgr. Tomášem Brabencem ze Střediska ekologické výchovy Sever.

Po stručném teoretickém úvodu o klimatické změně proběhla sehrávka simulační hry Jak se žije v Podnebíně. Žáci se stali zastupiteli obce a rozhodovali o přijetí opatření na zmírnění dopadů klimatické změny.  Hru vystřídala tzv. Zelená hranice – aktivita zaměřená na hodnotový žebříček jednotlivce ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Odpoledne se žáci vydali do města na mapování. Zjišťovali, jaká adaptační opatření na klimatickou změnu mohou ve městě nalézt, jaká by se dala realizovat – např. sledovali použití propustných materiálů pro vodu, množství zeleně a vodních ploch ve městě. Hledali i opatření na snižování uhlíkové stopy – zázemí pro cyklisty, MHD, solární panely atd. Vše zanášeli do připravené mapky.

Celý den probíhal v příjemné atmosféře a akčně, plnily se aktivity v rámci metodiky - kroky 2 a 3. Rozmanité aktivity ve třídě či v terénu si žáci užili.

Subscribe to