15. 01. 2024 Hodiny street hockey s trenérem Ondřejem Mertlem

Hodiny street hockey pro nejmladší ročníky škol jsou primárně určené na rozvoj pohybových, mentálních a v neposlední řadě i sociálních aktivit dětí. Náš zájem je probudit v dětech lásku k pohybu, protože víme, že pohybu mají děti méně než v minulosti. Tento sport (hokej) rozvíjí hlavně koordinaci pohybů, rychlost, reakce apod. Sport posiluje samozřejmě i psychickou odolnost dětí tak i zdravý biologický vývoj. Tím, že je hokej kolektivní sport se v dětech rozvíjí i dovednosti sociální (začlenění se do skupiny, respektování pravidel skupiny, pomoc druhým, obětovat se pro dobro kolektivu, atd.) V kolektivním sportu se tvoří kamarádství mezi jednotlivými dětmi, což je také důležité.