Aktuální informace

 

16. 2. 2021 Zima je ale opravdu prima

I ve školní družině máme radost z letošní zimy a nezahálíme. Žákům 2.C se zimní projektový den ve škole moc líbil, a tak jsme v něm pokračovali i ve družině. Posuďte sami.

15. 2. 2021 Matematika s iPady - 1. A a 1. B

Získat si pozornost, a hlavně chtít spočítat 90 příkladů u prvňáčků, bývá někdy nadlidský výkon. Stejný úkol ovšem za použití iPadů = KOUZLO. Neposedné děti zkamení, sedí, nemluví a počítají. V závěru vyučovací hodiny byli žáci za práci odměněni tím, že si mohli z výukových aplikací (určených prvňáčkům) vybrat sami,  kterou chtěli.

15. 2. 2021 Zima je prima 2. C

Ani děti ze 2. C nezůstávají sedět ve třídě. Zasněžené hřiště se dá skvěle využít právě k zimním radovánkám. A když se spojí zábava s učením, tak se ze školy ani nechce ...

Fotografie jsou z projektového dne - "Hurá, zima!!

15. 2. 2021 Sněhuláci v 1. B

Letošní sněhová nadílka nás přímo nabádá ke stavbě sněhuláků. Nám se ale sněhuláci nastěhovali i do třídy. Děti plnily jejich sněhulácké úkoly ze čtení, psaní a matematiky. Nakonec si sněhuláky namalovaly i vyrobily.

13. 2. 2021 Crazy Day ve 3. B

Třída 3. B si udělala v pátek 12. 2. báječný “ Crazy Day“ online.

Všichni žáci včetně paní učitelky si na svých hlavách vytvořili bláznivé účesy a společně si povídali o radostech i strastech online výuky a sdíleli si recepty na dobrou náladu v této nelehké době. A protože v prvouce právě probírají učivo o vesmíru, Kája a Hanka Poledníkovi připravili pro třídu nádherný výklad o Sluneční soustavě. Všichni si tento den užili a trochu si odpočinuli, aby mohli načerpat síly k dalšímu pokračování v každodenní online výuce.

10. 2. 2021 KRMÍTKA - Staráme se o ptáky v našem městě, spolupráce s ČSOP Milevsko

Připravili jsme si pro vás aktivitu venku na čerstvém vzduchu a ještě můžete pomoci ptákům, kteří u nás pobývají i v zimě.

V Milevsku jsou na různých místech instalována krmítka pro ptáky, které poskytlo město Milevsko s členy Českého svazu ochránců přírody Milevsko. Škola by se také ráda zapojila do péče o tato krmítka i jejich ptačí návštěvníky.  Rádi bychom vytvořili mapu, kde bude zakreslená poloha každého krmítka a o ta se budeme v následujících letech starat, udržovat je a doplňovat v zimním období krmení pro ptáčky. 

Proto bychom vás chtěli vyzvat, zda byste si udělali vycházku sami nebo s rodiči po městě a krmítka našli, zjistili jejich stav a poslali nám o tom zprávu, která bude obsahovat:

1. kde se krmítko nachází (co nejpřesnější popis polohy) a nejlépe i zakreslit polohu do přiložené mapy.

(Mapu máte k dispozici ve formátu .png, který můžete upravovat v programu Malování nebo v jiném grafickém editoru. Druhý soubor v .pdf je možno vytisknout a zakreslit ručně.)

2. v jakém stavu krmítko je,  co je potřeba na něm opravit nebo vylepšit

3. fotka krmítka - třeba i s ptačími návštěvníky, můžete i nakreslit

4. jméno a příjmení, třída a kontaktní e-mail (pro případné doplnění údajů)

Vaše zprávy o nalezeném krmítku zašlete nejlépe elektronicky na adresu: souteze@zsmilevsko.cz nebo vhoďte do schránky školy. Termín: 28. 2. 2021.

Pokud byste se chtěli o ptácích dozvědět více, doporučujeme navštívit stránky České společnosti ornitologické , případně Ptačí hodinka .

Děkujeme za vaši účast a těšíme se, že se vás zapojí co nejvíce.

10. 2. 2021 Přehlídka staveb ze sněhu

Zima nám letos přeje, sněhová nadílka je bohatá, tak proč toho nevyužít!

Vyhlašujeme soutěž O nejoriginálnější stavbu, sochu ze sněhu.

Postav iglú, sněhuláka nebo  cokoliv jiného a pošli fotku, na které můžeš (ale nemusíš) být se svou stavbou ty i ostatní stavitelé. 

Fotky zasílej do 19. 2. 2021 na e-mailovou adresu:  souteze@zsmilevsko.cz , nezapomeň uvést jméno a třídu. 

Obrázky staveb budou zdobit stránku naší školy a nejoriginálnějšího stavitele čeká překvapení. 

4. 2. 2021 Mobilní aplikace ČŠI pomůže k přípravě na přijímací zkoušky

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.

Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech.

Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Od 1. února 2021 budou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.

Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol.

Mezi nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně základních škol a vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu České televize UčíTelka, nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS).

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven).

Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Subscribe to