23. 10. 2023 Den zvířat

Den zvířat se uskutečnil 12. 10. a zúčastnily se ho 6. ročníky. Třídy se postupně prostřídaly na třech stanovištích, kde plnily zábavné úkoly. 

První stanoviště bylo na školním hřišti, zde si každá třída vyzkoušela soutěž ve skupinách. Hlavním úkolem bylo zapamatovat si co nejvíce ,,zvířecích NEJ", mezitím skupiny vyrazily po oválu a napodobovaly tempo a pohyb žáby, pumy, čápa, lenochoda atd. Nakonec každá třída musela vymyslet choreografii na zvolenou zvířecí píseň. Druhé stanoviště bylo laděno umělecky. Žáci si vyzkoušeli vyrobit některá zvířata z přírodnin. Vznikla velmi zajímavá díla. Třetím stanovištěm byla Teraristika v Milevsku, kde se všichni dozvěděli o plazech, a dokonce si některé z nich mohli i pohladit, což byl velký zážitek.

17. 10. 2023 Dýňování v 5. B

Jako připomenutí u nás v Čechách blížícího se svátku Všech svatých - "Dušiček" a v západních zemích keltského svátku Halloween,jsme s dětmi pracovali, v rámci hodiny PČ , s dýněmi. Ačkoliv je pro tuto dobu typická dýně vyřezáváná a zevnitř osvětlená svíčkou, děti si je tentokrát ozdobily trošku  jinak. Dětská fantazie nezná mezí.

 

17. 10. 2023 Projektový den v 5. B

V úterý 17.10. v naší třídě neprobíhala klasická výuka. Přivítali jsme u nás lektorky Ivanu a Petru z "Recyklohraní", které nás provázely po celou dobu vyučování. Náš program nesl název Mladý vědec- modul VODA. Jak už název napovídá, páťáci se stali na chvíli vědci - badateli, kdy cílem bylo nejen zkoumání vody, ale i možnosti, jak s ní šetřit nebo ji upravit. 

13.10.2023 Oprava kabin na školním hřišti z dotace Jihočeského kraje

jkV roce 2019 jsme kompletně zrekonstruovali školní sportovní areál a jediné, co nám zbývalo dotáhnout, byly opravy interiérů kabin na tomto školním hřišti. V letošním roce  jsme  získali dotaci v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury ve výši 370 000,- Kč. Celkové náklady na opravu dosáhli částky 475 155,- Kč. Podařilo se nám naplnit cíl projektu, kterým bylo nově zrekonstruovat vnitřní interiér kabin. V rámci oprav byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, osvětlení,  nové rozvody vody. Byly oškrabány, opraveny a nově naštukovány všechny stěny a stropy v kabinách. Bylo opraveno stávající  sociální zařízení - WC, sprchy,  V celám prostoru kabin byly položeny nové podlahy z keramické dlažby a obklady na sociální zařízení. Zbývá ještě doplnit inventář na uložení sportovních potřeb. Jsme rádi, že se nám podařilo zlepšit podmínky pro rozvoj sportovních aktivit na naší škole, a že žáci mají možnost využívat moderní sportovní areál s odpovídajícím zázemím.

Výsledek oprav dokládáme na přiložené fotodokumentaci.

13. 10. 2023 Přírodovědný klokan

Ve středu 11. října proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Zúčastnilo se 64 žáků 8. a 9. ročníku.

Nejlepší všeobecný přehled prokázal Vojtěch Míka z 8.C, 2. místo obsadila Alžběta Humlová z 8.A a na 3. místě skončil, stejně jako v loňském roce, Matěj Tučný z 9.B.

12.10. 2023 Nový nábytek z palet na školní zahradě

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, dětem a pracovníkům školy, kteří se sešli odpoledne na školní zahradě a vyrobili další inventář z palet - lavičky, stoly a sedáky. Dík patří i panu Miroslavu Klinkovi z fm Mios Trade s.r.o., který nám daroval europalety. Děkujeme. 

Subscribe to