Škola pro udržitelný život

Naše škola se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyDíky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

suz

Aktivity projektu: 

17. 11. 2023 Úvodní aktivita

V rámci projektu Mladí pro klima se žáci 6.B při aktivitě "Smyslové vnímání místa" vydali na školní zahradu a následně na ulici před školní budovu.
Pomocí sluchu vnímali pestrost zvuků, pomocí čichu vůni místa a následně zrakem hledali detail, který by je zaujal. 

5. 12. 2023 Simulační hra 

Ve čtvrtek 30. 11. navštívil třídu 6. B v rámci projektu Mladí pro klima Mgr. Tomáš Brabenec ze Střediska ekologické výchovy SEVER. V rámci dne žáci sehráli simulační hru "Jak se žije v Podnebíně". Dozvěděli se, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni.