1. 9. 2022 Nový školní rok je tady

Vážení rodiče, žáci, učitelé a zaměstnanci školy, 

dnešním dnem začal nový školní rok. Chtěl bych nám všem, kteří tvoříme velké společenství naší školy, popřát mnoho sil a úspěchů při jeho průběhu a doufám, že na konci roku, až budeme bilancovat jeho výsledky, budeme všichni spokojeni. Aby naši prvňáčci mohli říci, že už umí krásně číst, psát a počítat. Aby žáci měli dobrý pocit z toho, co se naučili. Učitelé bavilo a naplňovalo předávání vědomostí a dovedností svým žákům. Deváťáci se dobře připravili a absolvovali přijímací zkoušky a dostali se tam, kam chtějí směřovat až opustí naši školu. Jsme na začátku školního roku, doufejme příjemného a nerušeného distanční výukou. Ve škole je stále co zlepšovat a modernizovat. Budova školy dnes slaví 87 let, a tak je stále co opravovat a zlepšovat. Letos to je rekonstrukce sociálních zařízení ve školní jídelně, realizace systému Flowbox, kdy do všech tříd byly naistalovány měřiče CO2, teploty a vlhkosti. Celý systém je ovládán speciálním softwarem, který umožňuje na základě zjištěné teploty v místnosti provést přímou regulaci kohoutů na topení. Od tohoto systému si slibujeme další úspory ve spotřebě plynu.  Nový kabát dostala kancelář školy, vznikl sádrokartonový strop ve školní družině, rozšířili jsme vjezd do školní jídelny, vjezd do areálu dostal nová vrata. Nemluvím o běžných opravách jako je malování, renovace parketové podlahy v učebně přírodopisu, opravy omítek. Co bychom chtěli dát do rozpočtu? Určitě naplánovat etapovou realizaci výměny oken na budově školy. Snad se nám v roce 2023 podaří vyměnit cca 20 oken na severní straně školy, které jsou v havarijním stavu. Nové vybavení plánujeme do školní kuchyně, kde některé spotřebiče fungují od otevření stávající kuchyně v roce 1985. Vyměnit by bylo potřeba i konvektomat a hodila by se i druhá multifunkční pánev. Rádi bychom pokračovali v rekonstrukci školní zahrady, kterou plánujeme nejen jako výukové prostředí pro naše žáky při vyučování a školní družinu pro volnočasové aktivity, ale taká bychom chtěli  pozvat, Vás rodiče, na neformální setkání do prostředí naší krásné školní zahrady. Pracujeme na tom. Ale na co nesmíme především zapomenout, že vše, co děláme je pro naše žáky, aby se ve škole cítili dobře, bezpečně a dobře se jim v ní učilo. Věřím, že se nám to v tomto školním roce bude dařit. 

31. 8. 2022 Školní program - Online pokladna

Vážení rodiče,  naše škola se zapojila do programu Školní program - Online pokladna. Cílem tohoto programu je přesná evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole (ve formě zálohy) na čerpání plateb za školní akce. Program je připraven, jsou zde zavedeni všichni žáci a třídní učitelé. V dalším kroku bychom potřebovali, abyste jako rodiče provedli svou registraci do programu. Vyplníte dítě či více dětí (důležité - vždy do řádky zadávejte nejprve příjmení žáka, až poté jméno) a dáte zaregistrovat. V případě problému kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy. Po registraci Vám přijde potvrzovací e-mail na zvolenou adresu a třídní učitelé schválí  Vaši  registraci. V dalším kroku bychom Vás požádali, abyste se přihlásili do programu a provedli vklad - platbu na Vás účet doporučenou částkou 1000,- Kč (minimálně 500,- Kč). Žádáme Vás, abyste vše provedli do 30. září 2022. Cílem programu je zvýšení bezpečnosti při práci s finančními prostředky a Vám rodičům tímto způsobem zlepšit informovanost o platbách za školní akce. Do budoucna je možnost propojit program Školní program s informačním školním systémem Bakaláři a s portálem na objednávání jídel Strava.cz. Vše potřebné pro registraci naleznete v pravém menu s názvem Školní program, kde naleznete návod na registraci, přihlašovací link a návod v pdf.  Nebo je možno využít odkaz na registraci/přihlašování, který naleznete zde.  Návod je přílohou i této aktuality.  Děkujeme. 

Organizace začátku školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022. První den budou žáci 2. - 9. roč. ve škole pouze 2 vyučovací hodiny.

V pátek 2. 9. 2022 budou končit žáci 2. - 5. ročníku v 11:25 a žáci 2. stupně v 12:20.

V pátek 2. 9. 2022 začíná plavecký výcvik třídám: 2. A  a 2. B.

Od pondělí 5. 9. 2022 je vyučování ve třídách již podle jejich rozvrhu.

Došlo ke změně ceny stravného: kategorie 7 - 10 let 29,- Kč, 11 - 14 let 32,- Kč a nad 15 let 35,- Kč
Strávníci jsou zařazení do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Cena za školní družinu je změněna na 100 Kč / měsíc. Zápisový lístek a informace k provozu ŠD si můžete nově stáhnout z našich webových stránek.

01.07.2022 Krásné prázdniny

Milí žáci, vážení rodiče, zaměstnanci a přátelé školy,

včera jsme uzavřeli školní rok 2021/2022. Dovolte mi malé zamyšlení... Jaký, že to byl školní rok? I když nás ještě v prvních měsících trápily karantény a vypadávání tříd, byli jsme rádi, že výuka pokračuje a je již skoro v  "normálních" kolejích. Všichni vyučující se snažili dohnat výpadek ve výuce způsobený Covidem. Dík patří i Vám rodičům, kteří jste nám pomáhali a spolupráce s Vámi nás těší. Chtěli bychom ji v dalším školním roce prohloubit, již vymýšlíme možné "společné" aktivity a akce. Poté, co se problém s epidemií stabilizoval, objevil se podstatně horší problém - ruská vojska začala válku na Ukrajině. V této chvíli se na naší škole vzdělává celkem šest ukrajinských žáků a od září přestupují další dvě žákyně ze ZŠ Orlík. 

I přes všechny tyto obtíže, krize a ne příliš dobré vize do budoucna si myslím, že letošní školní rok byl pro naši školu úspěšný. Na školu docházelo celkem 571 žáků do 26 tříd. Po zápisu otevíráme 3 první třídy, do kterých 1. září nastoupí  65 prvňáčků.  Žáci 9. ročníků se dostali na vybrané střední školy a učiliště. Přejeme jim na jejich další budoucí cestě životem mnoho úspěchů.  Během roku jsme  realizovali řadu aktivit v oblasti environmentální, sportovní i kulturní. Naši žáci byli úspěšní v didaktických i sportovních soutěžích.  Jistě, stále je co zlepšovat, to si samozřejmě uvědomujeme, a v novém roce již přemýšlíme o dalších možných změnách a aktivitách, které by našim žákům pomohly při získávání vědomostí a dovedností a zároveň by je bavily. 

Přicházejí dny prázdnin, dny slunce a pohody.

Přeji Vám všem jejich krásné prožití a v novém školním roce ve čtvrtek 1. září 2022 se těším na shledanou. 

Martin  Hrych, ředitel školy

29.06.2022 Poštolky nás opustily

V červnovém čísle Milevského zpravodaje zveme čtenáře na návštěvu prostřednictvím webkamery k poštolkám, které sídlily na okně naší školy. To jsme ještě netušili, že nás koncem června, stejně jako naši žáci 9. ročníků, opustí. Hnízdo je prázdné a poštolky se vracejí už velmi sporadicky. Tímto se čtenářům a všem zájemcům o přírodu omlouváme, že již neuvidí atraktivní online přenos. Jako omluvu přikládáme několik fotografií, které mapují vývoj poštolek. Budeme se těšit, že příští rok se opět poštolky vrátí.

29.06.2022 Policie ČR a 5. B

V pátek 24. 6. navštívili žáci 5. B Komunitní centrum milevského Milíska. Byla pro nás připravena beseda o rozsáhlé činnosti Policie ČR. Pan Doc Martin Hrinko - prezident společnosti Akademie bezpečnosti, poradce  ministra vnitra ČR, bývalý ředitel pořádkové  policie aj.- nám velice poutavou formou přednášel o tom, co vše práce u Policie obnáší.

28.06.2022 Závěrečná konference k projektu Mladí pro klima

Dne 23. 6. 2022 se 10 žáků ze třídy 8. A zúčastnilo konference v Praze. Zde vystupovalo několik mladých lidí, kteří vyprávěli inspirativní příběhy o tom, co oni sami podnikli, aby chránili naši planetu. Poté se žáci zařadili k jednotlivým lektorům, kde následovala společná diskuze nad tím, jak projekt Mladí pro klima ve škole pojali a zda je to celé bavilo. 

Subscribe to