25. 3. 2020 - Zájezd Velká Británie

Dobrý den, 

jak jste mi dnes volali, začala CK zasílat odpovědi na vaše maily, dopisy, s tím, že je považuje za storna a chce doplatit 380,- Kč. V některých případech jste však storno nechtěli, jenom jste se na něco ptali. Prosím, jenom dále předkládám další možné řešení. Na základě vyjádření od jednoho z rodičů, který celou věc konzultoval s právníkem došel k  následujícímu závěru. Bohužel v tuto chvíli není opora v zákoně žádat zpět rezervační, popřípadě storno poplatek. Rozhodl se tedy, že zájezd doplatit a po jeho neuskutečnění, což je velmi pravděpodobné, bude žádat o vrácení celé částky (v tuto chvíli, již nastaly skutečnosti, o které se může opřít zákon). CK je pojištěna proti úpadku, takže existuje velká pravděpodobnost, že CK bude schopná peníze vrátit. Takto to mohou vyřešit i Ti, kteří již podali storno zájezdu a rozmyslí si to a provedou doplatek. Vím, že rozhodování je velmi složité a jaké zvolit řešení, ta, co byla v předešlé aktualitě nebo toto, protože času je málo - 28. 3. se blíží.  

 

24. 3. 2020 - Poslední informace k zájezdu do Velké Británie

Vážení rodiče, 

kteří teď řešíte problém zájezdu Vašich dětí do Velké Británie. Protože řada z Vás mi volal včera i dnes, spojil jsem se s panem Klikem a předávám informace, které jsem získal:

1. pokud dojte k doplacení zájezdu, bude CK postupovat podle bod 3 (odst c,)  změna termínu zájezdu, pan Klik má zájem, aby se zájezd uskutečnil v jiném termínu,  zaručuje se za jeho realizaci 

2. pokud jste poslali mailem nebo písemně storno, informoval mě, že se s Vámi v nejbližším termínu spojí (dnes, zítra) a vše potřebné s Vámi vyřídí (postup, výši, číslo účtu, atd.)

Zvažte varianty, popřípadě pokud budete komunikovat s cestovní kanceláří mailem ktour@c-mail.cz, nechte si potvrdit přečtení, popřípadě písemně. 

Omlouvám se, ale více bohužel není v mých silách zajistit. 

PaedDr. Martin Hrych  

 

24. 3. 2020 - Informace k 2. týdnu domácí výuky – doplnění

Dobrý den,

    v tomto týdnu jsme připravili systém, kdy Týdenní plán a Úkoly vidí žáci na webu školy a vypracované úkoly odevzdávají po přihlášení do svého účtu do adresáře Odevzdané úkoly. Předem bych se chtěl omluvit třídám, které tento adresář v pondělí neviděly, ale už by měl být tento technický problém odstraněn, a adresář by měli žáci vidět.

   Snažíme se najít nejvhodnější způsob a jednotný systém pro výuku a prosím, berte tento týden takový přechodný, kdy potřebujeme vytvořit, naplnit a spustit aplikaci Učebna (Classroom). Tento model se nám v současné chvíli jeví jako nejlepší a chtěli bychom ho od příštího týdne zažít používat na 2. stupni ve všech předmětech (5. ročníky dobrovolně).  Někteří učitelé již tuto aplikaci  používají. Zadání, materiály i úkoly jsou na jednom místě.  

   Proto prosím, pokud byste v tomto týdnu nevěděli nebo Vám dělalo problém, jak a kam mají žáci úkoly uložit, neřešte a  použijte klasický způsob zaslání úkolů emailem učitelům.

   Pro lepší orientaci na našich školních sdílených discích jsme Vám též připravili jednoduchý návod jak vypnout rychlý přístup, který dělá disky nepřehlednými.

22. 3. 2020 - Úřední hodiny

Úřední hodiny v týdnu 23. 3. - 27. 3. 2020 jsou pondělí a středa od 8 h do 11 h.

Rodiče, kteří mají zájem o vystavení dokladu Žádost o ošetřovné,  žádáme, aby nám napsali na email: sekret@zsmilevsko.cz jméno, příjmení žáka a třídu, kterou žák navštěvuje a uvést datum, od kdy požadujete nastoupit k ošetření dítěte.

Doklad Vám následně zašleme elektronicky (tuto variantu preferujeme). 

21. 3. 2020 - Informace k 2. týdnu (23. 3. - 27. 3. 2020) domácího vzdělávání

Jak  bylo v předcházejících aktualitách uvedeno, chceme postupovat systémově. V prvním týdnu jsme nastavili komunikace. Učitelé prošli vzdělávacími webináři a začínají pracovat na online výuce. Tento týden jsem tedy připravili následující systém předávání učiva žákům a na druhé straně systém, jak a kam budou žáci úkoly odevzdávat. Prosím, zde jsou informace:

Kde najdou žáci, rodiče zadání:

Na stránce školy v sekci Týdenní úkoly, když rodič popř. žák klikne na svou třídu, se dostane do prostředí sdíleného disku. Zde nalezne adresáře s jednotlivými ročníky, dále adresáře předmětů a soubor s týdenním plánem. Tento týdenní plán Vám zašlou třídní učitelé duplicitně na Vaše emailové adresy. Do adresářů předmětů učitelé nahrávají studijní materiály. Objeví se zde v průběhu pondělí a mohou je do adresáře vložit i během týdne, ale o tom budou žáky vždy informovat.  Struktura je připravena pro všechny ročníky, ale samozřejmě, že v těch ročnících, kde učitelé mají nastavana svá pravidla komunikace, je rodičům předají jinou formu.  Další možnost je, že již učitelé využívají aplikaci Učebna, zde mají připravené materiály i úkoly v této aplikaci a žáky k výuce pozvou sami.

Kam a jak budou žáci (rodiče) ukládat úkoly:

Žáci (rodiče) mají možnost ukládat úkoly několika způsoby:

 • již je nastaven systém komunikace a předávání úkolů mezi rodičem, žáky a učitelem
 • klasickou cestou emailovou komunikací, Whats App, atd.
 • žáci mají aktivní svůj žákovský google účet, na disku Google Drive. Na tomto disku je vytvořen adresář Odevzdané úkoly (ten má stejnou strukturu jako adresář Úkoly na webu), zde žáci odevzdají úkoly do daného ročníku, předmětu. O této možnosti je bude informovat vyučující daného předmětu
 • učitel využívá Google Učebnu - kompletní systém zadání i kontroly úkolů.

Učitelé vždy dopředu vyberou, jakou formu pro danou třídu a konkrétní předmět odevzdání preferují.  V případě nejasností prosím nejprve komunikujte s učiteli, jejich emaily zde.

Technické předpoklady pro využití aplikací google:

 • přístup k internetu - možnosti: kabel, wi-fi, wifi vytvořená hotspotem z mobilních dat, mobilní data
 • google žákovský účet
 • osobní počítač - prohlížeč nejlépe Google Chrome
 • tablet, popř. mobil. Zde je zapotřebí stáhnout zdarma Google aplikace z Google Play v případě OS Android a z AppStoru v případě iOS.

 Víme, že většina rodičů i žáků přistupuje k výuce zodpovědně, toho si vážíme a děkujeme.

Disk Google

 

Přehledy učiva na 2. týden budou doplněny během pondělí 23.3.2020

21. 3. 2020 - 1. týden domácího učení

Dobrý den, milí žáci, vážení rodiče,

máme za sebou první týden domácího učení.  Ukazuje se, že daná forma výuky je náročná pro všechny - učitele, žáky a především rodiče, kteří pracují.  Na začátku týdne jsme připravili pro žáky týdenní plány a učitelé se snažili nastavit systém komunikace, jak s rodiči, tak se žáky. Nastavení tohoto systému  vzájemného informování považujeme v současné chvíli za klíčové.

Myslím, že jsme v tomto prvním týdnu nastavili ty základní a potřebné prvky komunikace, které se budeme snažit v dalších týdnech upravovat a vylepšovat k oboustranné spokojenosti.

V této chvíli je pro nás výhodou, že jsme  se již na zavedení online forem výuky připravovali, a tak nastalá situace to jenom “trochu” urychlila. Máme zavedený cloudový systém Google G-Suite, který nám nyní dává možnost využít v plné míře aplikace, které obsahuje. Podařilo se nám, díky podpoře rodičů, předat školní přihlašovací údaje do tohoto systému takřka všem žákům 2. stupně. Jsou vytvořeny skupinové třídní emaily pro urychlení emailové komunikace mezi učitelem a žáky.  Tento systém můžeme, v případě zájmu,  dále rozšiřovat i pro žáky nižších ročníků   V tomto týdnu učitelé absolvovali řadu webinářů na využití  různých forem onlinového vyučování na 1. i 2. stupni ZŠ. Dále pro zlepšení komunikace připravujeme kompletní nasazení informačního systému Bakaláři. Systém urychleně  připravujeme a při jeho nasazení zase budeme potřebovat Vaši pomoc,  ale to až později.

Chtěl bych Vám, rodičům, poděkovat za pomoc a vzájemnou komunikace. Víme, že i Vaše situace je hodně složitá a my se budeme snažit, aby zatížení s výukou se pro Vás postupně snižovalo.

Bohužel v nižších ročnících se ale bez pomoci rodičů ani do budoucna neobejdeme, paní učitelky 1. stupně, jak jsem si zjišťoval, s Vámi dobře spolupracují. A na 2. stupni  postupně budeme přecházet z komunikace emailové a ukládání souborů na disky k výuce plně v režimu aplikace Učebna, popřípadě doplněné o videokonference mezi učitelem a žáky.

Učitelé budou dle mého pokynu respektovat rozvrh hodin, nutný odpočinek žáků o víkendu, budou zadávat učivo přehledně s důrazem na výběr toho důležitého a základního, úkoly by měly zadávat v rozumné míře. Ty by  měly  být pro učitele zpětnou vazbou, jak žáci látku chápou.

Musím uvést, že ministerstvo školství zatím nedalo učitelům žádný metodický pokyn, jak postupovat v této složité situaci. Určitá změna se očekává v úvodu příštího týdne, kdy pan ministr avizuje provedení určitých doporučení, která snad povedou ke sjednocení nároků a požadavků na žáky ve školách.

Měl bych k Vám rodičům prosbu, zda byste mohli napsat paní učitelkám, učitelům, mě a zhodnotit, jaký byl pro Vás průběh 1. týdne. Co Vám vyhovovalo....., co byste chtěli změnit...... Bude to pro nás zpětná vazba, kde učivo ubrat, přidat nebo takto dobré, vyhovuje…

Vždy jsem zastával myšlenku, že škola může fungovat jako harmonický celek, když spolu budou spolupracovat všichni účastníci vzdělávacího systém: rodič- žáci - učitelé. A v této chvíli to platí o to více.

Naše škola je na základě Pokynu hejtmanky Jihočeského kraje od pondělí v pohotovosti, aby mohla zajistit péči pro děti ve věku 3 až 10 let, o které nemohou v krizové situaci pečovat jejich zákonní zástupci z řad záchranných složek, zdravotníků, úřadů atd.

Děkuji všem, kdo se zapojil do pomoci pro někoho druhého ať podporou, činem, výrobou ochranných roušek. Buďme k sobě ohleduplní, solidární a věřím, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme. 

 PaedDr. Martin  Hrych

21. 3. 2020 - Informace k zápisu do 1. třídy

    Ministerstvo školství ČR zaslalo školám pokyn k organizaci zápisů do 1. tříd pro školní rok 2020/2021.  Jeho celkové znění naleznete v příloze této aktuality. Z pohledu naší školy jsme zahájili technické přípravy k  realizaci zápisu, tak jak to vyžaduje pokyn ministerstva. Veškeré informace zveřejníme v úvodu příštího týdne až připravíme vše potřebné.

    Budeme se snažit, aby rodiče měli dostatečný časový interval pro vyřízení všech administrativních náležitostí spojených se zápisem.

21. 3. 2020 - Další Informace k zájezdu do Velké Británie

V předcházející aktualitě o zájezdu do Anglie dne 16. 3.  jsem slíbil, že budu předávat informace, které se týkají zájezdu. Od té doby se na mě obrátilo několik rodičů, kteří zjišťovali možná řešení. Z daných informací jsem sestavil možnosti řešení, ale v této situaci nikdo nedokáže říci, zda to doopravdy tak bude. Proto konečné řešení je opět na Vašem rozhodnutí. Zde možnosti: 

 1. doplatit do celkové částky v termínu - pokud vláda posune zákaz cestování po 28. 4. do Velké Británie, měl by být zájezd zrušen a peníze vráceny

 2. doplatit do celkové částky v termínu - pokud vláda posune zákaz cestování po 28. 4.  Velké Británie, souhlasit s nabídkou náhradního termínu zájezdu podzim 2020

 3. písemně oznámit CK  storno zájezdu do 28. 3. - storno poplatek 50% 

 4. písemně oznámit CK storno po 28. 3. - storno poplatek 75%

 5. spojit se a napsat dopis za všechny rodiče o porušení podmínek, právně podložit, tedy zrušení zájezdu, vrácení peněz 

20. 3. 2020 - Spuštění školního Facebooku

Nově jsme spustili i facebooký profil naší školy, kde se Vám budeme snažit dávat tipy a odkazy na různé online cvičení, domácí výuku a sdílet informace týkající se školství. Odkaz na facebook je zde.

Subscribe to