30. 8. 2023 Organizace 1. týdne školního roku 2023/2024

1. den - 4. 9. 2023 (pondělí)

1. ročník - 1 vyučovací hodinu

2. - 9. ročník - 2 vyučovací hodiny

Výdej stravy: od 9:30 do 12:00

Školní družina a klub pro přihlášené žáky je podle běžného provozu od 6:30 do 16:30

2. den - 5. 9. 2023 (úterý)

1. ročník - 2 vyučovací hodiny

2. - 5.  ročník - 4 vyučovací hodiny s třídními  učiteli

6. - 9. ročník - 5 vyučovacích hodin s třídními učiteli

Doba výdeje stravy je již dle vnitřního řádu ŠJ - v rozmezí 11:00-13.45 hodin (jídlonosiče 10.45-10.55 hodin)

3. den - 6. 9. 2023 (středa)

1. ročník - 3 vyučovací hodiny

2. - 9. ročník - dle rozvrhu

4. den - 7. 9. 2023 (čtvrtek)

1. ročník - již podle rozvrhu

Červenec - srpen 2023 Poděkování a krásné prázdniny

Dobrý den děti, žáci a žákyně, kolegové a kolegyně a všichni, kdo právě teď užíváte letošní horké prázdninové léto.

Děkuji vám všem, dětem, žákům, pedagogům, nepedagogům, rodičům a přátelům školy za spolupráci v letošním školním roce 2022/2023 a přeji vám všem ještě jednou krásné léto, užijte si ho ve zdraví a načerpejte síly.

Pokud byste cokoli potřebovali, tak úřední dny ve škole jsou každou středu od 8 - 12 hodin. 

Těším se na shledanou v pondělí 4. září 2023.

29. 6. 2023 VIII. C - Závěr projektu Mladí pro klima

20. června se čtyři žáci z VIII. C zúčastnili Závěrečné konference v rámci programu Škola pro udržitelný život – Mladí pro klima, která se konala v hotelu Marianeum v  Praze na Vinohradech.

Zuzana Hellerová, delegátka ČR do OSN, přivítala zástupce19 zúčastněných škol a sdílela osobní zkušenosti aktivního občanství. Svoji energii předávala dál.  

Paní Eliška Hájková ze sdružení SEVER seznámila zúčastněné s výstupy škol, poděkovala za aktivitu a nápaditost v rámci školních celoročních projektů.

Po obědové pauze následovaly tzv. dílny.

Naši žáci sehráli simulační hru Apartmány. Vyzkoušeli si tak složité rozhodování při plánování rozvoje obce.

Konference byla zakončením celoroční práce VIII. C v projektu Mladí pro klima.

26.06. 2023 Exkurze v Bernarticích

Poslední školní dny zpestřilo  žákům 1. B pozvání do Bernartic. Navštívili jsme firmu Šepiko, kde na děti čekal bohatý program. Firmou nás provedl dědeček naší Verunky. Děti soutěžily, opekly si špekáčky, ale nejoblíbenější aktivitou byla vodní bitva, která všechny krásně osvěžila. Děti si domů odnesly krásné dárky.  Moc děkujeme za pozvání rodičům a prarodičům Verunky.

23. 06. 2023 Les ve škole

V tomto školním roce se 2. oddělení ŠD zapojilo do mezinárodního programu LES VE ŠKOLE, jehož hlavním cílem je dostat děti VEN. Během roku jsme trávili nějaký čas na naší školní zahradě a snažili se vnímat prostředí kolem sebe trochu více zblízka. V každém ročním období má příroda co nabídnout a my tak např.

15.06.2023 Dopravní obslužnost do školy

Važení rodiče, řada dětí dojíždí do naší školy hromadnou dopravou. Někdy je dojíždění bezproblémové, někdy jsou s ním komplikace. V rámci připravované studie, kdy by dodavatel těchto služeb společnost JIKORD s.r.o.  měla reagovat v jízdných řádek na požadavky vzniklé ze studie si dovoluji na Vás obrátit a požádat Vás o informace, které by Vám vyřešily problém s dojížděním. Například nenavazující spoje, časy, kdo by bylo dobré, aby linky jezdily, a podobně.  Prostě vše, co si myslíte, že by mohlo zlepšit dopravní obslužnost. Platnost těchto změn by měla nastat k 1. 12. 2024. Své podněty, žádosti adresujte na hrych@zsmilevsko.cz  nebo telefonicky 775 700 060. Vždy uvádějte číslo linky, o ktreou se jedná.   Děkuji. Martin Hrych 

 

Subscribe to