21. 10. 2021 Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,

na základě epidemiologické situace v kraji vydala KHS Č.Budějovice doporučení k uzavření škol a vyhlášení ředitelského volna na dny 25. a 26. 10. 2021.

Z výše uvedeného důvodu jsem se rozhodl vyhlásit ředitelské volno na pondělí  25. 10. 2021 a úterý 26. 10.2021. 

PaedDr.  Martin Hrych, ředitel  školy  

 

18. 10. 2021 Otevření nové jazykové učebny a prohlídka geologického arboreta

Dne 18. 10. za účasti místostarosty města Michala Horka proběhlo otevření nové jazykové učebny. O představení funkcí, jež učebna nabízí, se postaral náš učitel informatiky Daniel Svitič, který názorně předvedl například to, jak mohou žáci za použití sluchátek s mikrofonem ve vyučovací hodině mezi sebou komunikovat. Došlo i na krátkou ukázku nově zakoupených iPadů.

15. 10. 2021 Informativní schůzka

Zveme žáky končící povinnou školní docházku a jejich rodiče na informativní schůzku, která se bude konat v úterý 19. 10. 2021 od 15,30 hod. ve školní jídelně 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko.

Přítomni budou zástupci středních škol a středních odborných učilišť z regionu, aby vycházejícím žákům a rodičům představili studijní obory svých škol.

Subscribe to