Aktuální informace

 

11. 4. 2021 Otevření rezervačního systému na zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, 
informujeme Vás, že je možné se registrovat na schůzku k zápisu do 1. tříd v aplikaci Reservando. (naleznete i v horním menu ikonka červeného R) 
Schůzky s délkou 20 minut  se uskuteční v termínu od 20. do 22. 4. vždy od 15 -17 hodin. 
Na každý daný čas otvíráme 4 učebny - tedy celkem každý den může být 24 schůzek. 
Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi. 
 

9. 4. 2021 Nástup - rotační výuka 1. stupeň

Odpovědi na některé dotazy ohledně nástupu dětí do školy naleznete i na webových stránkách MŠMT a NPI ČR - https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy Na tento web jsou doplňovány odpovědi na otázky ze škol či od rodičovské veřejnosti.

Žáci se musí testovat ve škole.

Dle nařízení vlády a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí, nelze akceptovat “čestné prohlášení” o tom, že jste dítěti dělali test doma a je negativní.

Žáci si ale mohou donést vlastní antigenní test, který je na uvedeném seznamu. Viz zpráva MŠMT: “Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost jej využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.”

Formuláře k vytisknutí:

Čestné prohlášení o prodělaném onemocnění COVID-19

Nesouhlas s účastní na prezenční rotační výuce

Souhlas s odchodem žáka ze školy (v případě nutné izolace třídy)

8. 4. 2021 Rotační výuka od 12. 4. 2021

Prezenční výuka začíná rotační formou od pondělí 12. 4. 2021 těmto třídám: 

1. B, 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 4. B, 4. C, 5. C. 

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna testováním.

Pokud rodiče nechtějí, aby se jejich dítě účastnilo prezenční výuky, oznámí tuto skutečnost přímo třídní učitelce. Škola bere absenci jako omluvenou. Učitelé nemají povinnost zajistit pro žáka distanční výuku. Žákovi budou zasílány přehledy probraného učiva a úkoly.

Testování (instruktážní video) bude škola zajišťovat 2x týdně - pondělí a čtvrtek.

Testování žáků 1. a 2. ročníku bude probíhat v malé tělocvičně s možnou asistencí zákonného zástupce. 

Testování začne v pondělí 12. 4. 2021 od 7:00 hodin.

Vstup do tělocvičny bude vyznačen orientačními cedulemi. Mapku najdete v příloze.

Žáci 3. až 5. ročníku si budou testování provádět ve třídách na začátku 1. hodiny.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu v kmenových třídách, stejně tak i školní družina.

Žáci musí během výuky dodržovat důsledně hygienická nařízení a po celou dobu výuky mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor (navíc náhradní na výměnu) .

Z důvodu častého větrání vybavte děti vhodným oblečením.

Školní družina bude v provozu v pondělí 12. 4. 2021 mimořádně až od 7:00 hodin (po testování žáka, které pro účely ranní ŠD bude probíhat také v tělocvičně). V ostatních dnech od 6:30 hodin do 16:00 hodin.

Stravování pro žáky prezenční výuky je zajištěno. Pokud nemáte o oběd zájem, odhlaste se individuálně.

Dětem zaměstnanců vybraných profesí (stejné jako u krizové školy) je v době distanční výuky povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině.

Pokud by došlo k organizačním změnám, budeme se snažit Vás včas informovat.

31. 3. 2021 Krásné Velikonoce

truhl  Přejeme krásné prožití velikonočních svátků 

Na fotografii je krásně vyzdobený truhlík před vchodem do naší  školy Vašimi velikonočními dekoracemi.

 

Moc děkujeme  a těšíme se, že kreativních dekorací bude přibývat :-)

Během velikonočních svátků se nám počet dekorací opět navýšil.

Můžete si je prohlédnout na přiložených fotografiích, děkujeme. 

Subscribe to