14. 5. 2021 Organizace výuky od pondělí 17. 5. 2021

Dobrý den, vážení rodiče, milí žáci, 
  od pondělí 17. 5. bude probíhat výuka dle pokynů MŠMT ČR takto:  
1. stupeň -  do školy nastupují všechny třídy (testování 1 x týdně v pondělí - 1. třídy v malé tělocvičně, ostatní žáci ve svých kmenových třídách)
Školní družina - funguje v normálním režimu v pavilonu ŠD od 6:30 do 16:30, děti, které přijdou na ranní družinu, zde budou i otestovány
2. stupeň - rotační výuka - do školy od pondělí  17. 5.  nastoupí žáci 6. a 9. ročníku (testování 2x týdně - pondělí a čtvrtek v kmenových třídách).
Výuka bude probíhat v kmenových třídách dle rozvrhu.   Žáci 7. a 8. ročníků mají  distanční výuku (doufejme poslední týden).  Sledujte rozvrh distanční výuky. 
V příloze informace z MŠMT ČR.