3. 5. 2021 - Den Země na naší škole

Vracíme se k vyhodnocení Dne Země, během kterého jsme se zapojili v týdnu od 19. 4. do 25. 4. do akcí Ukliďme svět a Kampaň obyčejného hrdinství.

V rámci akce Ukliďme svět zvelebovali žáci i zaměstnanci školy okolí školní budovy – sebrali odpadky, hrabali listí, uklízeli ořezané větve na zahradě, pleli. Žáci 4. A navíc společně zasadili šeřík, třídy 2. A a 2. C strávily přírodovědné dopoledne na Šibenném vrchu, 5. B vyrobila plakáty ke Dni Země a 2. B skládací knížku k tomuto významnému dni. Svátek planety si různou formou připomněly i další děti v online výuce (např. ve výuce češtiny, zeměpisu). Někteří se zapojili i jako jednotlivci, kdy samostatně uklízeli nepořádek v přírodě ve svém okolí – např. v okolí Milevska, Hrejkovic, Velké, Borovan.

Během Kampaně obyčejného hrdinství se vyplňovaly tzv. deníčky. Zapojení jedinci (kterých bylo téměř 100) dobrovolně plnili tzv. výzvy, mezi nejoblíbenější patřily: Buď venku!, Zasaď rostlinu!, Využívej ekodopravu!.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do aktivit a připomněli si tak provázanost člověka s přírodou. Všem, kteří se zvedli od stolů a počítačů, vyšli ven a udělali něco malého pro planetu Zemi. Všem, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme.