Aktuální informace

26. 5. 2021 Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,
vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady pro období 2021 - 2024. 

Veškeré Informace k volbám a kandidátní lístek pro zákonné zástupce naleznete v příloze.

Dodatek  k volbám do školské rady  - změna termínu vzhledem ke konání rodičovských schůzek.