18. 6. 2020 - Ukončení školní roku

Dobrovolná docházka žáků 1.  -  8. ročníku bude v tomto školním roce ukončena 26. 6. 2020 předáním vysvědčení.  Žáci mají zajištěný oběd. 

Předávání vysvědčení se mohou zúčastnit i žáci, kteří se školní výuky neúčastnili. Podmínkou je vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (na stránkách školy), které předají třídnímu učiteli. Žáci budou mí v areálu školy roušku.  

Žáci, kteří se z různých důvodů nedostaví, si vyzvednou vysvědčení a učebnice v úterý 30. 6. od 8:00 – 12:00 h u své třídní učitelky (učitele).

Pro žáky 1. stupně je v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. zajištěn družinový provoz ve stávajících školních skupinách (i pro ty, kteří do družiny nechodili).

Žákům 9. ročníku bude vysvědčení předáno v pondělí 29. 6.  v 9:00 h. 

Žáci, kteří si vyzvedli vysvědčení, mají následující dny do 30. 6. ředitelské volno. 

Podrobnější informace získají rodiče od třídních učitelů.     

18. 6. 2020 - Školní družina – prázdninový provoz

Chtěli bychom vyjít vstříc rodičům, kteří nemají o prázdninách pro své děti zaopatření,

a umožnit žákům 1. stupně v termínu 17. 8. – 31. 8. 2020 navštěvovat školní družinu (7 – 15 hodin).

Školní jídelna v těchto dnech nevaří.

Pokud máte zájem, zašlete informaci na e-mail:  zastupce@zsmilevsko.cz    s těmito údaji: 

Jméno a příjmení žáka:

Třída:

Ve dnech  …………………………..……….......    od ……….    do  …………. hodin

 

 Poznámka: Žáci, kteří se účastní výuky, obdrží přihlášku ve škole. 

17. 6. 2020 - Informace pro rodiče předškoláků

Ve čtvrtek 18. 6. v 15:30 se konají schůzky rodičů předškoláků.

Schůzky dětí se budou konat vždy v 15:30 h:

  • úterý 23. 6. - paní učitelka  Iva Kolářová 1. C
  • středa 24. 6.  - paní učitelka  Eva Syrovátková  1. B
  • čtvrtek 25. 6. - paní učitelka  Andrea Zelenková  1. A 

Srdečně zveme rodiče i předškoláky. 

12. 6. 2020 - Informace o vrácení plateb za školní družinu, kroužky a pitný režim

Vzhledem k mimořádným opatřením, které způsobily uzavření školy v období březen - červen, budou za tyto měsíce vráceny poplatky za školní družinu, kroužky a pitný režim. Vratka bude provedena buď přímo na bankovní účet zákonného zástupce nebo hotově prostřednictvím třídních učitelů, kteří předají žákům, kteří jsou nyní přítomni ve škole, ostatním při předávání vysvědčení. 

8. 6. 2020 - Aktualizované rozvrhy hodin od 8. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 je zahájena výuka i pro žáky 2. stupně (6. - 8. ročník).

Žákům 9. ročníku, kteří 8. 6.  skládají přijímací zkoušky, přejeme hodně úspěchů. 

Rozvrhy hodin naleznete v odkaze Rozvrhy hodin a v sekci Mimořádná opatření, týdenní plány.

Při příchodu žáka do školy je potřeba odevzdat Čestné prohlášení třídnímu učiteli. 

V případě potřeby může zákonný zástupce  Čestné prohlášení vyplnit v kanceláři školy, kde jsou připraveny tiskopisy. 

4. 6. 2020 - Informace pro žáky 6. – 8. ročníku a jejich rodiče

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 bude umožněno Vašim dětem zúčastnit se školního vyučování. Jejich účast jste nahlásili třídním učitelům i s informací o stravování. Bylo vytvořeno celkem 9 skupin žáků. Jedná se o 111 žáků 6. – 8. ročníku, což je 65%.

1. Příchod ke škole a pohyb před školou:

Z důvodu minimalizovat velké shromažďování osob před školou se bude do budovy školy vstupovat dvěma vchody, aby cesta do šatny a třídy byla co nejkratší. Žáci mohou vstupovat do budovy průběžně od 7:30 – 8:00 h, půjdou přímo do šaten a po příchodu do třídy provedou umytí a dezinfekci rukou.

a) hlavní vchod do školy – 8. A, 7. A, 7. B, 8. C

b) vstup od lékárny (jako do školní jídelny) – 8. B, 6. A, 6. B, 7. C

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák odevzdá první den po příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (je přílohou této aktuality). V případě potřeby je možno formulář vyzvednout v kanceláři školy.  Žák, který nebude mít toto prohlášení, se nemůže účastnit výuky!  

V budově školy:

Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo ke kontaktu jednotlivých skupin. Na každém patře jsou toalety s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými ručníky.  V každé učebně je mýdlo a dezinfekce v dávkovači a jednorázové ručníky.

Organizace vyučování, stravování ve školní jídelně

a) organizace vyučování

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že bude zajištěno ve třídě dodržení odstupu mezi žáky cca 2m (nejméně 1,5m), v tomto případě nemusí mít žáci ve třídě nasazené roušky. Skupiny je možné doplňovat a měnit.  Vyučování bude organizováno dle upraveného rozvrhu, který bude na stránkách školy umístěn v pátek 4. 6. 2020.

Vyučování bude probíhat:   8:00 – 12:30 h

b) školní stravování

Škola bude vydávat obědy a zajistí všechna příslušná hygienická pravidla. Obědy žákům jsou automaticky přihlášeny, pokud o to rodič projevil zájem a nahlásil při zjišťování zájmu.

Stravování žáků bude organizováno od 12:30 do 13:00 h.

V případě, že žák, který se přihlásil ke stravování, na oběd nepůjde, je potřeba oběd odhlásit ve ŠJ, paní Sládková tel. 775 700 064, e-mailem jidelna@zsmilevsko.cz.

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně informováni.

Subscribe to