2. 5. 2020 - Soubor hygienických pokynů pro ZŠ

Dnes v podvečer zveřejnilo MŠMT ČR dlouho očekávaný manuál hygienických pokynů pro ZŠ, který naleznete   ZDE

Součástí materiálů je také čestné prohlášení pro rodiče, které naleznete  ZDE.

Po rychlém prostudování materiálů Vás budeme informovat o konkrétních krocích, které povedou k realizaci tohoto pokynu na naší škole. 

Protože jsme zjistili, že je někdy obtížné se na výše uvedené odkazy dostat (webová stránka ministerstva je přetížena a padá), přikládáme soubory ještě jako přílohy této aktuality.  

30. 4. 2020 - Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova  690, okres Písek  jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova  690, okres Písek od školního roku 2020/2021 a zveřejňuje seznam přijatých uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem.

24. 4. 2020 - Zahájení školního provozu pro děti v rámci krizové školy

Naše škola je pověřena v systému krizového řízení pro Milevsko a okolí zajišťovat péči o děti rodičů, kteří nemohou  z důvodu svého pracovního zařazení (zdravotnictví, záchranný systém, úřady atd.)  o ně během dne pečovat.

Od 20. dubna byl požadavek zahájit školní provoz pro tyto děti. Jedná se zatím o tři děti, které školu navštěvují od 8 - 15 hodin. Děti během dne mají spoustu aktivit, ale samozřejmě se nezapomíná ani na plnění školních povinností. Děti mají zajištěnou celodenní stravu a vše probíhá v souladu s doporučenými hygienickými nařízeními. 

Martin Hrych

20. 4. 2020 - Informace k výsledku zápisu do 1. tříd na školní rok 2020/2021

Zápis na naší škole proběhl v termínu od 3. 4. - 17. 4. 2020. Celkové výsledky zápisu: 

  • bylo zapsáno celkem 80 dětí, z toho je 37 dívek a 43  chlapců
  • počet dětí, kteří již odklad mají nebo jsou před jeho vyřízením, je 14 dětí
  • 1. ročník ve školním roce 2020/2021 bude mít 3. třídy 

Informace pro rodiče, kteří podali přihlášku.

V případě elektronické přihlášky již rodiče mají přiděleno registrační číslo, ostatním rodičům, kteří podali přihlášku jiným způsobem, bude zasláno registrační číslo SMS zprávou. 

Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích školy dne 30. 4. 2020. 

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří si vybrali naši školu pro vzdělávání svých dětí. 

Tento fakt nás zavazuje, ale i profesně velmi těší. Děkujeme. 

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy 

15. 4. 2020 - Zapojili jsme se do 3D pomoci

   Přiložili jsme ruku k dílu a zapojili jsme se do výroby různých pomůcek, ochranných štítů a polomasek.  Více o naší pomoci se dozvíte v článku Zapojili jsme se do 3D pomoci v sekci po pravé straně a na odkaze zde.

Subscribe to