24. 3. 2020 - Informace k 2. týdnu domácí výuky – doplnění

Dobrý den,

    v tomto týdnu jsme připravili systém, kdy Týdenní plán a Úkoly vidí žáci na webu školy a vypracované úkoly odevzdávají po přihlášení do svého účtu do adresáře Odevzdané úkoly. Předem bych se chtěl omluvit třídám, které tento adresář v pondělí neviděly, ale už by měl být tento technický problém odstraněn, a adresář by měli žáci vidět.

   Snažíme se najít nejvhodnější způsob a jednotný systém pro výuku a prosím, berte tento týden takový přechodný, kdy potřebujeme vytvořit, naplnit a spustit aplikaci Učebna (Classroom). Tento model se nám v současné chvíli jeví jako nejlepší a chtěli bychom ho od příštího týdne zažít používat na 2. stupni ve všech předmětech (5. ročníky dobrovolně).  Někteří učitelé již tuto aplikaci  používají. Zadání, materiály i úkoly jsou na jednom místě.  

   Proto prosím, pokud byste v tomto týdnu nevěděli nebo Vám dělalo problém, jak a kam mají žáci úkoly uložit, neřešte a  použijte klasický způsob zaslání úkolů emailem učitelům.

   Pro lepší orientaci na našich školních sdílených discích jsme Vám též připravili jednoduchý návod jak vypnout rychlý přístup, který dělá disky nepřehlednými.

22. 3. 2020 - Úřední hodiny

Úřední hodiny v týdnu 23. 3. - 27. 3. 2020 jsou pondělí a středa od 8 h do 11 h.

Rodiče, kteří mají zájem o vystavení dokladu Žádost o ošetřovné,  žádáme, aby nám napsali na email: sekret@zsmilevsko.cz jméno, příjmení žáka a třídu, kterou žák navštěvuje a uvést datum, od kdy požadujete nastoupit k ošetření dítěte.

Doklad Vám následně zašleme elektronicky (tuto variantu preferujeme). 

21. 3. 2020 - Informace k 2. týdnu (23. 3. - 27. 3. 2020) domácího vzdělávání

Jak  bylo v předcházejících aktualitách uvedeno, chceme postupovat systémově. V prvním týdnu jsme nastavili komunikace. Učitelé prošli vzdělávacími webináři a začínají pracovat na online výuce. Tento týden jsem tedy připravili následující systém předávání učiva žákům a na druhé straně systém, jak a kam budou žáci úkoly odevzdávat. Prosím, zde jsou informace:

Kde najdou žáci, rodiče zadání:

Na stránce školy v sekci Týdenní úkoly, když rodič popř. žák klikne na svou třídu, se dostane do prostředí sdíleného disku. Zde nalezne adresáře s jednotlivými ročníky, dále adresáře předmětů a soubor s týdenním plánem. Tento týdenní plán Vám zašlou třídní učitelé duplicitně na Vaše emailové adresy. Do adresářů předmětů učitelé nahrávají studijní materiály. Objeví se zde v průběhu pondělí a mohou je do adresáře vložit i během týdne, ale o tom budou žáky vždy informovat.  Struktura je připravena pro všechny ročníky, ale samozřejmě, že v těch ročnících, kde učitelé mají nastavana svá pravidla komunikace, je rodičům předají jinou formu.  Další možnost je, že již učitelé využívají aplikaci Učebna, zde mají připravené materiály i úkoly v této aplikaci a žáky k výuce pozvou sami.

Kam a jak budou žáci (rodiče) ukládat úkoly:

Žáci (rodiče) mají možnost ukládat úkoly několika způsoby:

 • již je nastaven systém komunikace a předávání úkolů mezi rodičem, žáky a učitelem
 • klasickou cestou emailovou komunikací, Whats App, atd.
 • žáci mají aktivní svůj žákovský google účet, na disku Google Drive. Na tomto disku je vytvořen adresář Odevzdané úkoly (ten má stejnou strukturu jako adresář Úkoly na webu), zde žáci odevzdají úkoly do daného ročníku, předmětu. O této možnosti je bude informovat vyučující daného předmětu
 • učitel využívá Google Učebnu - kompletní systém zadání i kontroly úkolů.

Učitelé vždy dopředu vyberou, jakou formu pro danou třídu a konkrétní předmět odevzdání preferují.  V případě nejasností prosím nejprve komunikujte s učiteli, jejich emaily zde.

Technické předpoklady pro využití aplikací google:

 • přístup k internetu - možnosti: kabel, wi-fi, wifi vytvořená hotspotem z mobilních dat, mobilní data
 • google žákovský účet
 • osobní počítač - prohlížeč nejlépe Google Chrome
 • tablet, popř. mobil. Zde je zapotřebí stáhnout zdarma Google aplikace z Google Play v případě OS Android a z AppStoru v případě iOS.

 Víme, že většina rodičů i žáků přistupuje k výuce zodpovědně, toho si vážíme a děkujeme.

Disk Google

 

Přehledy učiva na 2. týden budou doplněny během pondělí 23.3.2020

21. 3. 2020 - 1. týden domácího učení

Dobrý den, milí žáci, vážení rodiče,

máme za sebou první týden domácího učení.  Ukazuje se, že daná forma výuky je náročná pro všechny - učitele, žáky a především rodiče, kteří pracují.  Na začátku týdne jsme připravili pro žáky týdenní plány a učitelé se snažili nastavit systém komunikace, jak s rodiči, tak se žáky. Nastavení tohoto systému  vzájemného informování považujeme v současné chvíli za klíčové.

Myslím, že jsme v tomto prvním týdnu nastavili ty základní a potřebné prvky komunikace, které se budeme snažit v dalších týdnech upravovat a vylepšovat k oboustranné spokojenosti.

V této chvíli je pro nás výhodou, že jsme  se již na zavedení online forem výuky připravovali, a tak nastalá situace to jenom “trochu” urychlila. Máme zavedený cloudový systém Google G-Suite, který nám nyní dává možnost využít v plné míře aplikace, které obsahuje. Podařilo se nám, díky podpoře rodičů, předat školní přihlašovací údaje do tohoto systému takřka všem žákům 2. stupně. Jsou vytvořeny skupinové třídní emaily pro urychlení emailové komunikace mezi učitelem a žáky.  Tento systém můžeme, v případě zájmu,  dále rozšiřovat i pro žáky nižších ročníků   V tomto týdnu učitelé absolvovali řadu webinářů na využití  různých forem onlinového vyučování na 1. i 2. stupni ZŠ. Dále pro zlepšení komunikace připravujeme kompletní nasazení informačního systému Bakaláři. Systém urychleně  připravujeme a při jeho nasazení zase budeme potřebovat Vaši pomoc,  ale to až později.

Chtěl bych Vám, rodičům, poděkovat za pomoc a vzájemnou komunikace. Víme, že i Vaše situace je hodně složitá a my se budeme snažit, aby zatížení s výukou se pro Vás postupně snižovalo.

Bohužel v nižších ročnících se ale bez pomoci rodičů ani do budoucna neobejdeme, paní učitelky 1. stupně, jak jsem si zjišťoval, s Vámi dobře spolupracují. A na 2. stupni  postupně budeme přecházet z komunikace emailové a ukládání souborů na disky k výuce plně v režimu aplikace Učebna, popřípadě doplněné o videokonference mezi učitelem a žáky.

Učitelé budou dle mého pokynu respektovat rozvrh hodin, nutný odpočinek žáků o víkendu, budou zadávat učivo přehledně s důrazem na výběr toho důležitého a základního, úkoly by měly zadávat v rozumné míře. Ty by  měly  být pro učitele zpětnou vazbou, jak žáci látku chápou.

Musím uvést, že ministerstvo školství zatím nedalo učitelům žádný metodický pokyn, jak postupovat v této složité situaci. Určitá změna se očekává v úvodu příštího týdne, kdy pan ministr avizuje provedení určitých doporučení, která snad povedou ke sjednocení nároků a požadavků na žáky ve školách.

Měl bych k Vám rodičům prosbu, zda byste mohli napsat paní učitelkám, učitelům, mě a zhodnotit, jaký byl pro Vás průběh 1. týdne. Co Vám vyhovovalo....., co byste chtěli změnit...... Bude to pro nás zpětná vazba, kde učivo ubrat, přidat nebo takto dobré, vyhovuje…

Vždy jsem zastával myšlenku, že škola může fungovat jako harmonický celek, když spolu budou spolupracovat všichni účastníci vzdělávacího systém: rodič- žáci - učitelé. A v této chvíli to platí o to více.

Naše škola je na základě Pokynu hejtmanky Jihočeského kraje od pondělí v pohotovosti, aby mohla zajistit péči pro děti ve věku 3 až 10 let, o které nemohou v krizové situaci pečovat jejich zákonní zástupci z řad záchranných složek, zdravotníků, úřadů atd.

Děkuji všem, kdo se zapojil do pomoci pro někoho druhého ať podporou, činem, výrobou ochranných roušek. Buďme k sobě ohleduplní, solidární a věřím, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme. 

 PaedDr. Martin  Hrych

21. 3. 2020 - Informace k zápisu do 1. třídy

    Ministerstvo školství ČR zaslalo školám pokyn k organizaci zápisů do 1. tříd pro školní rok 2020/2021.  Jeho celkové znění naleznete v příloze této aktuality. Z pohledu naší školy jsme zahájili technické přípravy k  realizaci zápisu, tak jak to vyžaduje pokyn ministerstva. Veškeré informace zveřejníme v úvodu příštího týdne až připravíme vše potřebné.

    Budeme se snažit, aby rodiče měli dostatečný časový interval pro vyřízení všech administrativních náležitostí spojených se zápisem.

21. 3. 2020 - Další Informace k zájezdu do Velké Británie

V předcházející aktualitě o zájezdu do Anglie dne 16. 3.  jsem slíbil, že budu předávat informace, které se týkají zájezdu. Od té doby se na mě obrátilo několik rodičů, kteří zjišťovali možná řešení. Z daných informací jsem sestavil možnosti řešení, ale v této situaci nikdo nedokáže říci, zda to doopravdy tak bude. Proto konečné řešení je opět na Vašem rozhodnutí. Zde možnosti: 

 1. doplatit do celkové částky v termínu - pokud vláda posune zákaz cestování po 28. 4. do Velké Británie, měl by být zájezd zrušen a peníze vráceny

 2. doplatit do celkové částky v termínu - pokud vláda posune zákaz cestování po 28. 4.  Velké Británie, souhlasit s nabídkou náhradního termínu zájezdu podzim 2020

 3. písemně oznámit CK  storno zájezdu do 28. 3. - storno poplatek 50% 

 4. písemně oznámit CK storno po 28. 3. - storno poplatek 75%

 5. spojit se a napsat dopis za všechny rodiče o porušení podmínek, právně podložit, tedy zrušení zájezdu, vrácení peněz 

20. 3. 2020 - Spuštění školního Facebooku

Nově jsme spustili i facebooký profil naší školy, kde se Vám budeme snažit dávat tipy a odkazy na různé online cvičení, domácí výuku a sdílet informace týkající se školství. Odkaz na facebook je zde.

16. 3. 2020 - Informace k prvnímu týdnu domácí výuky

Dnes jsme nahráli na naše webové stránky přehled učiva pro domácí výuku, což je prvním krokem v systému komunikace, který plánujeme.  Dané učivo dává možnost žákům, aby se zorientovali a mohli začít pracovat. Zde se jedná o pasivní způsob, který klade na žáky větší nároky na jejich samostatnost a zodpovědnost.

Předpokládám, že učivo se žáky na 1. stupni budou řešit převážně rodiče společně s dětmi, a věřte, že třídní učitelé jsou připraveni kdykoli Vám pomoci. Neváhejte je tedy kontaktovat emaily či telefonicky. Na 2. stupni bychom chtěli zavést komunikaci přímo mezi učitelem a žákem.  K tomuto kroku však potřebujeme Vaši pomoc. Pro žáky 6., 8., 9. ročníků (žáci 7. ročníků již svoje emaily mají z hodin pracovní výchovy) jsme připravili osobní emaily v systému G Suite. Aktivací tohoto mailu pak budou moci učitelé začít komunikovat přímo se žáky, zadávat jim další úkoly, ukládat  jim podpůrné materiály na sdílený disk Google Drive a v dalších krocích využít, např. videokonference, systém tvorby kurzů Učebna  - Classroom.

Připravili jsme pro Vás jednoduchý manuál, který naleznete pod touto zprávou, popř. v menu po pravé straně.  Prosím o jeho přečtení a založení žákovského Gmailu. Pokud se Vám podaří přihlásit Gmail, zašlete prosím email Vašemu třídnímu učiteli, pro ověření funkčnosti. Emaily na třídní učitele naleznete zde. V případě technických problémů mě prosím kdykoli kontaktujte.

Zároveň máme připraveny ještě i další možnosti komunikace, ale domníváme se, že je potřeba postupovat postupně a systematicky.   

Předem Vám, všem rodičům za všechny učitele školy děkuji za spolupráci, vážím si Vašeho zájmu. Stejně jako Vy, řešíme tuto situaci poprvé a věřím, že naše spolupráce bude vzájemná.

PaedDr. Martin Hrych

16. 3. 2020 - Zájezd do Velké Británie

Informace pro rodiče:

dle dohody zasílám informace k řešení zájezdu do Velké Británie. I když to nebylo jednoduché, podařilo se nám spojit s panem Klikem z cestovní kanceláře K-Tour www.ckktour.cz.  Tlumočím informace pana Klika, byl to telefonický rozhovor, takže to není úplně autentické, nicméně to bylo asi v tomto znění: 

V současné chvíli, kdyby se vše zlepšilo, tak by zákaz výjezdu přestal platit 12. dubna, ale pan Klik se domnívá, že se zájezd v termínu od 28. dubna neuskuteční. Proto mě požádal, zda bych neinformoval rodiče o tom, že se uvažuje o přeložení termínu zájezdu na podzim 2020 nebo jaro 2021. To předpokládá zaplacení celkové částky za zájezd dle všeobecných podmínek.  V tomto případě by se zájezdu nemohli zúčastni žáci 9. ročníků, kterým by se záloha za zájezd vrátila, ale jen v případě, že by se odloženého zájezdu účastnil dostatečný počet žáků (35-40).  Rodiče nemají cestovní kancelář kontaktovat telefonicky, ale v případě, pokud chtějí uplatnit bod číslo 6 dle Storno všeobecných podmínek, mají zaslat cestovní kanceláři email (uveden na stránkách K-tour) nebo poslat oznámení písemně. Pan Klik Vás žádá o zvážení obou možností a v každém případě o zaslání Vašeho rozhodnutí.

Ještě jednou uvádím, že smluvní vztah na zájezd je uzavřen mezi cestovní kanceláří K-Tour a Vámi rodiči.  Slíbil jsem panu Klikovi, že Vám výše uvedené informace předám. A protože  se jedná o zájezd pro žáky naší školy, nezříkám se další pomoci při komunikaci a řešení situace.

PaedDr. Martin Hrych

Subscribe to