3. 5. 2022 Humanitární sbírka

Pracovníci charity v Milevsku byli moc vděčni za 1. humanitární sbírku, která velmi úspěšně proběhla na naší škole. Znovu nás oslovili, zda bychom neuspořádali podobnou sbírku.

Jednalo by se o sbírku hygienických potřeb (vlhčené ubrousky, dámské vložky, dětské pleny), trvanlivé potraviny  (rýže, těstoviny, konzervy, dětské přesnídávky atd.).

Sbírka je dobrovolná a bude probíhat od 4. 5. do 10. 5. 2022.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Charita

 

2. 5. 2022 Pobytový tábor Cestování časem

  • Paní učitelka náboženství nabízí pobytový tábor na téma Cestování časem pro děti od 8 do 12 let, který se uskuteční na faře v Sepekově v termínu 24. – 31. července 2022 za cenu 2500,- Kč. Zbývají 4 volná místa. V případě zájmu kontaktujte s. M. Annu na telefonním čísle 733 755 851.
Cestování časem

 

28. 4. 2022 Čarodějnický slet v 2. A

Ve čtvrtek 28. dubna se to v naší třídě hemžilo čarodějnicemi. Byla to taková generálka na nadcházející sobotní filipojakubskou noc. Během dne jsme při běhacím diktátu dešifrovali přeměňovací zvířecí zaklínadla. Ověřili jsme si také svůj postřeh a logický úsudek. Na úplný závěr jsme otestovali naši paměť. Užili jsme si zajímavé vyučování.

 

26. 4. 2022 - Ztráty a nálezy

Děti nám zapomínají své věci ve školní budově a jídelně. Rádi bychom pomohli rodičům při jejich hledání. Proto v pravém menu nejdete novou sekci Ztráty a nálezy. Pokud některé věci poznáváte a jsou vaše, můžete si je vyzvednout v kanceláři školy. Seznam nalezených věci zde.

 

25. 4. 2022 Výsledek zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova  690, okres Písek  jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova  690, okres Písek od školního roku 2022/2023 a zveřejňuje seznam přijatých uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem.

Děkujeme všem rodičům, kteří si vybrali naši školu. 

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy 

Subscribe to