24. 9. 2020 - Plavání druhých ročníků

Počátkem záři začal druhým třídám plavecký výcvik v píseckém plaveckém bazénu. Děti byly rozděleny podle svých plaveckých dovedností a schopností do skupin - plavci, skoro plavci a neplavci.

Během 10 lekcí budou některé děti zdatně překonávat strach z vody, jiné začnou dělat svá první tempa bez plaveckých pomůcek a ty děti, které již toto zvládly, se budou dále zdokonalovat v plaveckých dovednostech a v technice.

24. 9. 2020 - Informace pro vydávání jídel do jídlonosičů

Z důvodu, aby docházelo k co nejmenšímu setkávání přicházejících osob do jídelny s dětmi, které od 11 hodin přicházejí na oběd, je výdej obědů do jídlonosičů omezen pouze na čas od 10:45 - 10:55 h.

Děkujeme ze pochopení a respektování času výdeje. 

23. 9. 2020 - Pasování druháčků do řádu čtenářského

21.9.2020 se čerství druháci vypravili do milevské knihovny.

Obvykle jsou děti pasovány na čtenáře již v závěru první třídy, než vyrazí za prázdninovými zážitky. Letos nám covidová karanténa posunula slavnostní pasování až na začátek třídy druhé. Skřítci Knihomil a Knihomol uvítali druháčky v knihovně. Knihomil zrovna slavil narozeniny a tak mu děti k jeho významným 150. narozeninám četly.

Aby mohly být děti pasovány na čtenáře, zbývalo složit čtenářský slib královně.

Domů si noví čtenáři odnášeli nejen List pasování na čtenáře, ale i upomínkový odznak a knížku.

18.9.2020 - Výkup kaštanů a žaludů - 13.10.2020

V úterý 13.10.2020 se uskuteční výkup kaštanů a žaludů.

Výkup proběhne od 7.00 hodin na parkovišti za školní jídelnou.

Výkupní cena:           

kaštany 5,- Kč / kg               žaludy 12,- Kč / kg

17.9.2020 - Roušky 2. stupeň

Roušky budou povinné od pátku 18.9.2020  ve všech společných prostorách škol od druhého stupně výše i ve třídách.  

Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).

„Nechceme, aby školy byly paralyzovány,“ dodal ministr A. Vojtěch s tím, že jde o opatření, které má předejít karanténám tříd i škol. 

Úplné znění mimořádného opatření najdete v přiložené příloze. 

9.9.2020 - vyhlášení soutěže "Požární ochrana očima dětí"

9. září 2020  se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení okresní soutěže

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Soutěž probíhala v loňském školním roce 2019 / 2020.

V kategorii „Výtvarné práce“ byli oceněni následující žáci naší školy:

1. místo v kategorii MŠ -               Nikolka Smrtová  I. B  (soutěžila za MŠ Sluníčko)

1. místo v kategorii ZŠ 1 -             Michal Komárek  III. B

3. místo v kategorii ZŠ 2 -             Barbora Kroufková V. C

2. místo v kategorii ZŠ 3 -             Vojtěch Teska  VIII. B

9. 9. 2020 - Informace o úpravě epidemiologických pravidel

Vzhledem ke stávajícímu vývoji epidemiologické situace jsme se rozhodli k úpravě pravidel směřujících k ochraně zdraví všech účastníků vzdělávacího procesu na naší škole. Cílem úprav je udržení "normální" výuky v co největší míře.

Od 10.9.2020 zavádíme tato preventivní opatření:

1) pro osoby nepodílející se na vzdělávacím procesu

 • nebudou vstupovat do budovy školy (s výjimkou rodičů, kteří vyzvedávají děti ze ŠD)
 • v neodkladném případě mohou do budovy vstoupit hlavním vchodem – ohlásí se přes telefon u hlavního vchodu
 • vstup a pohyb po budově pouze s rouškou
 • ke komunikaci využívat telefon nebo e-mail
 • upřednostnit bezkontaktní platbu

2) pro žáky a všechny pracovníky školy

 • povinně nosit roušky ve všech společných prostorách školy (chodby a WC)
 • rodiče vybaví žáky 2 kusy ochranných roušek (jedna náhradní rouška v sáčku)
 • pracovníci školy používají ochrannou roušku při vzájemném jednání s rodiči

Zavedením těchto pravidel samozřejmě nemůžeme stoprocentně vyloučit možnost nákazy (v budově školy se denně pohybuje kolem 650 lidí, kteří se mimo školu setkávají s mnoha dalšími), ale snažíme, aby její případné dopady byly co nejmenší a zamezilo se uzavření celé školy.

Podrobnosti o plošném zpřísnění protiepidemiologických opatření zveřejní ministerstvo zdravotnictví během dnešního dne. 

2. 9. 2020 - Výročí školy

Včerejší první školní den byl  pro naši školu velmi významný. Byl zahájen nový školní rok 2020/2021, a také proběhla slavnost k 85. výročí otevření naší školy.

Hned ráno jsme přivítali 68  nových prvňáčků. Přivítaly je nejen jejich třídní paní učitelky  Andrea Zelenková, Eva Syrovátková a Iva Kolářová, ale i pan místostarosta Michal Horek, pan ředitel Martin Hrych a paní zástupkyně pro 1. stupeň Štěpánka Nováková. Celkově do naší školy přišlo 570 žáků. 

Před desátou hodinou přejeli do školy milí hosté z Občanského sdružení Lidice, pan Antonín Nešpor s manželkou a  Miroslav Kaliba, kteří s sebou převezli štěp Lidické hrušně. Poté si žáci vyslechli velmi zajímavou besedu, která se zabývala pohnutým osudem Lidic. V 11  hodin byla před školou zahájena slavnost k výročí školy. V úvodu všechny přítomné přivítal pan ředitel školy Martin Hrych . Protože naše škola nese čestný název po našem 1. prezidentovi -             T. G. Masarykovi, zazněla v podání pěveckého sboru školy  pod vedením paní učitelky Hany Ctiborové jeho oblíbená píseň Ach synku, synku. Poté zazněl projev pana starosty Ivana Radosty. Střípky z historie školství v Milevsku jsme mohli vyslechnout v podání pana ředitele Milevského muzea Vladimíra Šindeláře. A pak již pan starosta s panem ředitelem odhalili u vchodu do školy pamětní bronzovou destičku s reliéfem T. G. Masaryka. 

V druhé části slavnosti opět zazněly písně v podání našeho sboru a pan ředitel požádal pana Antonína Nešpora o projev, v kterém vysvětlil poselství Lidické hrušně. Je až neuvěřitelné, že tento strom přežil ten strašný čas vyhlazení Lidic a žije s námi dodnes. Štěpy z této hrušně jsou vysazovány po celé naší vlasti jako symbol - Posel naděje. Pro naši školu byl připraven štěp s pořadovým číslem 32. Na pana Nešpora navázal projevem pan starosta Bernartic Pavel Souhrada, který také připomněl pohnuté osudy bernartických lidí  za 2. světové války. V německých plánech na vyhlazení obcí, jako odveta za atentát na Heydricha, měly  Bernartice pořadové číslo 3.  (Lidice, Ležáky, a pak Bernartice......).  Jen zázrakem se tento osud obci vyhnul, přesto mnoho bernartických lidí zahynulo na táborském a klatovském gestapu. 

S výsadbou Lidické hrušně  panu Nešporovi pomohli přítomní hosté, nechyběl mezi nimi ani pan Martin Komárek, který se účastnil vysazení lípy, která byla vysazena před pěti lety k 80. výročí školy. Zapojili se i žáci naší školy, a také veřejnost. Žáci 9. ročníků si připravili překvapení, kdy na dřevěné kolíky napsali své pocity, které se jim vybavily při vyslovení slova Lidice. Můžeme zde objevit třeba nápisy - strach, úzkost, beznaděj, víra, lítost, naděje ... Ty pak umístili kolem vysazené hrušně. 

Tím oficiální slavnost byla u konce a všichni přítomní byli pozvání na prohlídku školy.

Překvapení, které zůstalo utajeno, bylo otevření nové knihovny. Dle architektonického návrhu Ing.  Petry Šmejkalové se na vybudování podíleli -  pan Jan Jelen, který provedl perfektní restaurovaní okna, natěračské práce a malířské práce, vytvořil na stěnách krásné kresby na motivy kouzelnických příběhů Harryho Pottera. Elektrikářské práce, světla a audiotechniku dodala fm Calta Elektro, sádrokartonový strop pan Stanislav Jelínek, parketovou podlahu kvalitně zrenovoval pan Petr Smrt  a nábytek na míru provedla perfektně fm Interiéry Říha. Dík patří pracovníkům školy, kteří se podíleli na realizaci - pan školník provedl zednické práce, obklady, paní učitelky, paní asistentky stěhovaly knihy nejprve na půdu, a  pak zase v sobotu 29. 8. z půdy do knihovny. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Haně Wegschmiedové, které s celou myšlenkou a nápadem na čtenářskou dílnu přišla. 

 Prostory jsou vhodné nejen jako knihovna a čtenářské dílna, ale mohou být využity při výuce v dalších předmětech.  

 

 

31. 8. 2020 - Další informace pro rodiče

Doplňující informace ke vstupu do školy. 

Chtěli bychom Vás informovat o některých organizačních postupech, které začnou platit od středy 2. září 2020. Jejich cílem je co nejvíce minimalizovat pohyb osob ve škole.

Pro rodiče žáků 1. tříd  

Příchod do školy:  

 • poprosili bychom, aby ráno s prvňáčkem k šatně chodil pouze 1 rodič (doporučujeme používat roušku), předal žáčka paní učitelce a minimalizoval svůj pobyt ve škole 
 • od pondělí 14. 9. prosíme, aby rodiče vyzkoušeli samostatnost svých dětí a dovedli je pouze ke vchodu, dále by prvňáček pokračoval sám (u vchodu vždy bude někdo, kdo mu v případě potřeby pomůže)  

Odchod ze školy:

 • žádáme rodiče prvňáčků, ale i žáků ostatních tříd, aby nevstupovali do školy před koncem vyučování, nelze jako dříve čekat na děti před třídou  
 • pokud žáci nebudou chodit na obědy, prosíme, aby rodiče čekali před hlavním vchodem - čas rodičům 1. tříd sdělí paní učitelky třídní
 • pokud žáci chodí na oběd, prosíme, aby rodiče nevstupovali do budovy školy vchodem ke školní jídelně a nečekali na  děti před jídelnou ve spojovací chodbě, ale na chodníku před vstupem do jídelny - zde jim bude po obědě žák předán
 • toto pravidlo platí i pro rodiče žáků vyšších ročníků, nevstupujte prosím do chodby, počkejte na chodníku před vchodem

Žádáme rodiče všech žáků, aby do školy chodili co  nejméně, pouze v případě, pokud budou potřebovat něco vyřídit (kancelář, učitel, atd.). 

Vyzvedávání ze školní družiny v odpoledních hodinách bude probíhat obvyklým způsobem. 

Žádáme rodiče o dodržování těchto pravidel. Děkujeme za pochopení. 

Subscribe to