26. 5. 2021 Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,
vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady pro období 2021 - 2024. 

Veškeré Informace k volbám a kandidátní lístek pro zákonné zástupce naleznete v příloze.

Dodatek  k volbám do školské rady  - změna termínu vzhledem ke konání rodičovských schůzek. 

21. 5. 2021 Dodatečné informace z MŠMT ČR k provozu škol od 24. 5. 2021

Dnes přišly dodatečné informace  z MŠMT ČR k provozu škol, které platí  od pondělí 24. 5. 2021.

Informace si můžete přečíst v příloze, shrnujeme: 

  • mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole (doložení sms zprávou nebo zprávou od lékaře)
  • v měsíci červnu předpokládáme, že se  budou moci organizovat školní výlety ....

21. 5. 2021 Organizace školy v týdnu od 24. – 28. 5. 2021

S radostí vám oznamujeme, že od nastávajícího pondělí se sejdeme v plném počtu na „půdě“ naší školy.
Dle nařízení vlády se od 24. 5. mohou prezenční výuky účastnit všechny ročníky.
Testování bude probíhat pouze 1x týdně vždy v pondělí. 1. ročník se bude testovat v tělocvičně, ostatní žáci ve svých kmenových třídách. V budově je nutné nosit chirurgickou roušku (nebo respirátor), při zachování rozestupů si ji mohou venku žáci sundat.
Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od začátku školního roku. U 2. stupně došlo ke změnám v rozvrzích. Změny jsou vyznačeny červeně.
Ve třídách  VI. B a VI. C bylo po čtvrtečním testování 8 testů s pozitivním výsledkem. V současné době již má 6 žáků výsledky PCR testů a jsou negativní. Ještě čekáme na výsledky testů 2 žáků, kteří byli testování až dnes. Poslední dva výsledky by nám měly být známy do sobotního dopoledne. Třídní učitelky budou poté informovat žáky těchto tříd, zda se budou moci i oni zúčastnit prezenční výuky, nebo zda bude výuka probíhat distančně.

Dále žádáme žáky nebo rodiče, aby vrátili nejpozději do pátku 28. 5. 2021 v kanceláři zapůjčenou techniku – iPady a notebooky.
 

14. 5. 2021 Organizace výuky od pondělí 17. 5. 2021

Dobrý den, vážení rodiče, milí žáci, 
  od pondělí 17. 5. bude probíhat výuka dle pokynů MŠMT ČR takto:  
1. stupeň -  do školy nastupují všechny třídy (testování 1 x týdně v pondělí - 1. třídy v malé tělocvičně, ostatní žáci ve svých kmenových třídách)
Školní družina - funguje v normálním režimu v pavilonu ŠD od 6:30 do 16:30, děti, které přijdou na ranní družinu, zde budou i otestovány
2. stupeň - rotační výuka - do školy od pondělí  17. 5.  nastoupí žáci 6. a 9. ročníku (testování 2x týdně - pondělí a čtvrtek v kmenových třídách).
Výuka bude probíhat v kmenových třídách dle rozvrhu.   Žáci 7. a 8. ročníků mají  distanční výuku (doufejme poslední týden).  Sledujte rozvrh distanční výuky. 
V příloze informace z MŠMT ČR. 

Subscribe to