1. 9. 2021 První třídy

Přinášíme několik fotografií z letošního 1. září, který byl pro naše prvňáčky slavnostním zahájením školní docházky. 

Do prvních tříd nastoupilo celkem 59 žáků, které budou vyučovat paní učitelky - 1. A Věra Pospíšilová,  1. B Hana Wegschmiedová a 1. C  Magdalena Vavříková.

Přejeme prvňáčkům mnoho úspěchům a rodičům hodně, hodně  trpělivosti.  Těšíme se na spolupráci a společně to zvládneme.....   

30. 8. 2021 Pozvánka na otevření geologické expozice "Za školou"

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce ze strany rodičů, žáků, učitelů i široké veřejnosti na otevření nové geologické expozice "Za školou". Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 3. 9. 2021 od 14 hodin v areálu školní zahrady. Vstup na školní zahradu  bude vraty od školního hřiště od parkoviště za jídelnou. 

P.S.   O prázdninách jsme na Facebooku školy zveřejnili pro děti výzvu - najdi a přines kamínek, kámen z prázdninových cest.  

Pokud tedy kámen máte, neváhejte a přineste ho s sebou. Stane se součástí naší společné školní geologické expozice! Pro děti připravujeme malé překvapení. 

Těšíme se na setkání. Všichni jste srdečně zváni.  

Na obrázcích pár vzorků, které jsou umístěny v geologické expozici. 

27. 8. 2021 Organizace začátku školního roku

Organizace začátku školního roku

1. září

 • 1. ročník – slavnostní přivítání ve třídách 7:50 – 8:35 hodin (testují se až 2.9.). Prosíme o omezení doprovodu prvňáčků na co nejmenší počet dospělých. Doprovod musí mít po celou dobu pobytu ve škole (i ve třídě) nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor). Prvňáci mají ochranu dýchacích cest (rouška/respirátor) pouze ve společných prostorách, ve třídě nemusí.
 • 2. – 9. ročník – po 2. vyučovací hodině odchází žáci domů, popř. do ŠD.  Žáci se budou testovat během 1. hodiny ve svých třídách.
 • Výdej obědů 9:30 – 12:00 hodin

2. září

 • 1. ročník – žáci začínají testováním ve třídách (lze s asistencí rodiče). Po 2. vyučovací hodině odchází žáci za doprovodu domů, popř. do ŠD.
 • žáci 2. – 5. ročníku – vyučování do 11:25 hodin
 • žáci 6. – 9. ročníku – vyučování do 12:20 hodin

3. září

 • 1. ročník – po 3. vyučovací hodině odchází žáci za doprovodu domů, popř. do ŠD
 • 2. – 9. ročník – vyučování podle rozvrhu

Od pondělí 6. září – vyučování dle rozvrhů.

6. a 9. září proběhne vždy 1. vyučovací hodinu preventivní testování

Školní družina                       (tel.: 775 700  061)

 • zápis žáků do ŠD – od 1. září
 • děti můžete zapisovat (v budově ŠD) i v těchto dnech:
  • 30. 8. 2021 (8:00 – 14:00 hodin) a 31. 8. 2021 (8:00 – 16:00 hodin)

Školní jídelna                        (tel.: 775 700  064)

 • přihlášení na stravování si můžete vyřídit v kanceláři ŠJ v tyto dny:
 • 30. 8. 2021 (8:00 – 14:00 hodin) a 31. 8. 2021 (8:00 – 16:00 hodin)
 • výběr oběda – prostřednictvím webových stránek:  https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
 • 1. září – výdej oběda 9:30 – 12:00 hodin
 •  

Pravidla související s bezpečným provozem školy

Předem Vám i žákům děkujeme za pochopení a vstřícnost.

 • Preventivní testování – bude prováděno plošně v rozsahu 3 antigenních testů provedených 1. 9. (u žáků 1. ročníku 2. 9.), 6. 9.  a 9. 9. 2021
 • Od pondělí 13. září (v případě dobrých výsledků testování) předpokládáme testování pouze 1x týdně.
 • Doporučuje se omezení pohybu zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy
 • Každá osoba, na kterou se nevztahuje výjimka z aktuálně platného mimořádného opatření MZd, je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (roušky, respirátory)
 • Testování nepodstupují žáci: 14 dnů po plně dokončeném očkování, nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Zákonný zástupce doloží třídnímu učiteli potřebný doklad.
 • Pokud žák (či jeho zákonný zástupce) odmítne testování, účastní se výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd – použije ochranu dýchacích cest po celou dobu výuky
 • Pokud žák (či jeho zákonný zástupce) odmítne testování i nošení roušek či respirátorů, nemůže škola umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Škola bude zajišťovat žákovi studijní podporu.
 • V případě mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZD.

Celé znění „Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 …“ https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf

19. 8. 2021 Prázdninový provoz školní družiny

Prázdninový provoz školní družiny (pro přihlášené děti): 23. 8. - 31. 8. 2021 a to v době od 7:00 do 15:00 hodin. Školní jídelna v těchto dnech ještě nevaři, proto děti vybavte dostatečnou svačinou.

24. 7. 2021 Žádost

V rámci aktivit pro žáky na školní zahradě by se nám hodily dřevěné palety, z kterých bychom chtěli vyrobit prvky vhodné do školní zahrady.

Vážení rodiče, pokud byste měli možnost věnovat škole dřevěné palety, prosím kontaktujte mě na telefonu 775 700 060.  Děkuji. 

Martin  Hrych  

 

24. 7. 2021 Přines kamínek z prázdninových výletů a cest

Čas prázdnin je v plném proudu. Určitě cestujete, navštěvuje zajímavá místa. A na těchto místech se určitě nacházejí kamínky. Najděte kamínek, který vám bude připomínat místo návštěvy.  Je úplně jedno, zda to bude kamínek z České republiky nebo třeba ze zahraničí. Kamínek si schovejte, napište si odkud pochází a my vám dáme v pravý čas vědět, kdy ho máte přinést do školy. 

24. 7. 2021 Opravy ve škole

Jako každoročně je prázdninový čas ve škole využit k opravám a rekonstrukcím.  Letos se jedná o rekonstrukci plynové kotelny, kdy dojde ke kompletní výměně kotlů a regulace. Rekonstrukci provádí firma Pontigas, s. r. o. z Uherského Hradiště. Další akcí  je realizace jazykové učebny. Před vlastní realizací jsme však chtěli ještě vyřešit stav stropu, kdy jsme si nechali udělat rozbor od statika, který doporučil provést pod stávajícím hurdiskovým stropem sádrokartonový podhled. Následovalo odstranění starých rozvodů  elektřiny v lištách, natažení nových elektrických rozvodů do zdí a  vyštukování celé místnosti. V nejbližší době bude instalována vlastní technologie jazykové učebny.  Akce je finančně podpořena z operačního programu iROP. S přibývajícími třídami vyvstal problém se zázemím pro učitele 1. stupně. Proto jsme letos začali s realizací druhé sborovny, která vnikne z jednoho z kabinetů. V letošním roce stihneme udělat rozvody elektřiny, počítačové sítě, vody a odpadů. Možná zbyde i na část vybavení nábytkem.  Samozřejmostí je malování tříd, chodeb a v letošním roce školní jídelny.   

30. 6. 2021 Oživené stezky – tipy na prázdninové výlety

Prázdniny jsou konečně tady, nastal ideální čas nejen na koupání, ale i na letní dobrodružství, výlety a výpravy za poznáním. Nabízíme vám zajímavé tipy na příjemně strávený čas v přírodě na „Oživených naučných stezkách“, které pro vás připravila Krajská síť environmentálních center KRASEC a Centrum environmentální a globální výchovy CASSIOPEIA .

30. 6. 2021 Kampaň obyčejného hrdinství – výsledky

V měsíci dubnu se naše škola poprvé zapojila do celostátní akce Kampaň obyčejného hrdinství, která byla vyhlášena vzdělávacím centrem Tereza Praha. Obyčejné hrdinství je chování, které každý den zlepšuje náš svět skrze naše skutky, a každý z nás může pro planetu něco malého udělat.

Subscribe to