22. 10.2021 Přírodovědný klokan

Ve středu 13. října řešilo 40 žáků 8. a 9. ročníku Přírodovědného klokana v kategorii Kadet.

Nejlépe si s nelehkými úkoly z přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky a chemie poradila Veronika Vanišová z 9. C, na 2. místě se umístila Andrea Lankašová z 9. C a 3. místo obsadila Linda Fořtová z 9. A.

21. 10. 2021 Přírodovědná vycházka

19. 10. jsme my, žáci 4. A a 4. C, vyrazili na přírodovědnou vycházku do Bažantnice. Spojili jsme oslavu Dne stromů s poznáváním různých druhů dřevin. Vymýšleli jsme písničku, zopakovali znalosti z češtiny a vytvořili krásné mandaly z přírodnin, které jsme nasbírali. Zároveň jsme využili krásného počasí podzimního dne a do školy se vrátili s růžovými tvářemi.

21. 10. 2021 Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,

na základě epidemiologické situace v kraji vydala KHS Č.Budějovice doporučení k uzavření škol a vyhlášení ředitelského volna na dny 25. a 26. 10. 2021.

Z výše uvedeného důvodu jsem se rozhodl vyhlásit ředitelské volno na pondělí  25. 10. 2021 a úterý 26. 10.2021. 

PaedDr.  Martin Hrych, ředitel  školy  

 

18. 10. 2021 Otevření nové jazykové učebny a prohlídka geologického arboreta

Dne 18. 10. za účasti místostarosty města Michala Horka proběhlo otevření nové jazykové učebny. O představení funkcí, jež učebna nabízí, se postaral náš učitel informatiky Daniel Svitič, který názorně předvedl například to, jak mohou žáci za použití sluchátek s mikrofonem ve vyučovací hodině mezi sebou komunikovat. Došlo i na krátkou ukázku nově zakoupených iPadů.

15. 10. 2021 Informativní schůzka

Zveme žáky končící povinnou školní docházku a jejich rodiče na informativní schůzku, která se bude konat v úterý 19. 10. 2021 od 15,30 hod. ve školní jídelně 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko.

Přítomni budou zástupci středních škol a středních odborných učilišť z regionu, aby vycházejícím žákům a rodičům představili studijní obory svých škol.

Subscribe to