30. 8. 2023 Organizace 1. týdne školního roku 2023/2024

1. den - 4. 9. 2023 (pondělí)

1. ročník - 1 vyučovací hodinu

2. - 9. ročník - 2 vyučovací hodiny

Výdej stravy: od 9:30 do 12:00

Školní družina a klub pro přihlášené žáky je podle běžného provozu od 6:30 do 16:30

2. den - 5. 9. 2023 (úterý)

1. ročník - 2 vyučovací hodiny

2. - 5.  ročník - 4 vyučovací hodiny s třídními  učiteli

6. - 9. ročník - 5 vyučovacích hodin s třídními učiteli

Doba výdeje stravy je již dle vnitřního řádu ŠJ - v rozmezí 11:00-13.45 hodin (jídlonosiče 10.45-10.55 hodin)

3. den - 6. 9. 2023 (středa)

1. ročník - 3 vyučovací hodiny

2. - 9. ročník - dle rozvrhu

4. den - 7. 9. 2023 (čtvrtek)

1. ročník - již podle rozvrhu