16. 11. 2021 Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky:

  • Termín: 23. 11. 2021
  • Způsob:  prezenční - nutno se prokázat bezinfekčností dle mimořádného opatření MZd ČR
  • Čas: 1. stupeň.  15:00 hodin,  2. stupeň -  15:15 hodin 

Při vstupu je potřeba provést dezinfekci rukou a po celou dobu pobytu v budově  je potřeba mít nasazený respirátor. 

Po příchodu do třídy bude provedena prezence a kontrola bezinfekčnosti:

  • předložení PT-PCR testu ne starší 72 hodin 
  • předložení POC (antigenního) testu ne starší 24 hodin 
  • rodič je očková a předloží národní certifikát (od očkování uplynulo nejméně 14 dní)
  • rodič prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní

Pokud se rodič nemůže prokázat jedním z výše uvedených bodů, domluví si v tomto případě individuální schůzku s třídní učitelkou.   

12.11.2021 Vystoupení pěveckého sboru na Poetickém večeru

Ve středu 10. 11. měl školní pěvecký sbor své první letošní vystoupení v rámci Poetického večera, který pořádal Senior klub při ZVVZ Milevsko. V začátku večera předvedla děvčata krátké pásmo písní a básniček s podzimní a školní tematikou. Jejich „premiéra“ byla posluchači vřele přijata a zpěvačky se už teď pilně připravují na vystoupení další, a to vánoční – 8. 12. si zazpívají společně s Milevským dětským sborem na akci Česko zpívá koledy.

8. 11. 2021 - Bakaláři - problém s mobilní aplikací

Vážení rodiče,

obracíte se na nás někteří s žádostmi o vygenerování nových hesel do Bakalářů. Systém vám hlásí, že platnost hesla vypršela. Konkrétní požadavky jsme nejprve vyzkoušeli přihlásit přímo na webu, hesla byla platná. Jedná se o chybu mobilní aplikace. Je třeba ji z mobilního telefonu odinstalovat, nainstalovat znovu a přihlásit se. 

25. 10. 2021 Den stromů v 5. B

V pátek 22.10. jsme si ve třídě připomněli Den stromů, který se slaví ve více než 40 zemích světa 20. 10. především jejich společným sázením. My jsme však stromy oslavovali s dětmi po svém. Vyplňovali jsme pracovní listy, křížovky, kvízy, vymýšleli básničky nebo pohádky a hlavně spolupracovali ve skupinkách. Výsledkem byly krásné práce a také spousta zábavy.

Subscribe to