Organizace začátku školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022. První den budou žáci 2. - 9. roč. ve škole pouze 2 vyučovací hodiny.

V pátek 2. 9. 2022 budou končit žáci 2. - 5. ročníku v 11:25 a žáci 2. stupně v 12:20.

V pátek 2. 9. 2022 začíná plavecký výcvik třídám: 2. A  a 2. B.

Od pondělí 5. 9. 2022 je vyučování ve třídách již podle jejich rozvrhu.

Došlo ke změně ceny stravného: kategorie 7 - 10 let 29,- Kč, 11 - 14 let 32,- Kč a nad 15 let 35,- Kč
Strávníci jsou zařazení do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Cena za školní družinu je změněna na 100 Kč / měsíc. Zápisový lístek a informace k provozu ŠD si můžete nově stáhnout z našich webových stránek.

01.07.2022 Krásné prázdniny

Milí žáci, vážení rodiče, zaměstnanci a přátelé školy,

včera jsme uzavřeli školní rok 2021/2022. Dovolte mi malé zamyšlení... Jaký, že to byl školní rok? I když nás ještě v prvních měsících trápily karantény a vypadávání tříd, byli jsme rádi, že výuka pokračuje a je již skoro v  "normálních" kolejích. Všichni vyučující se snažili dohnat výpadek ve výuce způsobený Covidem. Dík patří i Vám rodičům, kteří jste nám pomáhali a spolupráce s Vámi nás těší. Chtěli bychom ji v dalším školním roce prohloubit, již vymýšlíme možné "společné" aktivity a akce. Poté, co se problém s epidemií stabilizoval, objevil se podstatně horší problém - ruská vojska začala válku na Ukrajině. V této chvíli se na naší škole vzdělává celkem šest ukrajinských žáků a od září přestupují další dvě žákyně ze ZŠ Orlík. 

I přes všechny tyto obtíže, krize a ne příliš dobré vize do budoucna si myslím, že letošní školní rok byl pro naši školu úspěšný. Na školu docházelo celkem 571 žáků do 26 tříd. Po zápisu otevíráme 3 první třídy, do kterých 1. září nastoupí  65 prvňáčků.  Žáci 9. ročníků se dostali na vybrané střední školy a učiliště. Přejeme jim na jejich další budoucí cestě životem mnoho úspěchů.  Během roku jsme  realizovali řadu aktivit v oblasti environmentální, sportovní i kulturní. Naši žáci byli úspěšní v didaktických i sportovních soutěžích.  Jistě, stále je co zlepšovat, to si samozřejmě uvědomujeme, a v novém roce již přemýšlíme o dalších možných změnách a aktivitách, které by našim žákům pomohly při získávání vědomostí a dovedností a zároveň by je bavily. 

Přicházejí dny prázdnin, dny slunce a pohody.

Přeji Vám všem jejich krásné prožití a v novém školním roce ve čtvrtek 1. září 2022 se těším na shledanou. 

Martin  Hrych, ředitel školy

29.06.2022 Poštolky nás opustily

V červnovém čísle Milevského zpravodaje zveme čtenáře na návštěvu prostřednictvím webkamery k poštolkám, které sídlily na okně naší školy. To jsme ještě netušili, že nás koncem června, stejně jako naši žáci 9. ročníků, opustí. Hnízdo je prázdné a poštolky se vracejí už velmi sporadicky. Tímto se čtenářům a všem zájemcům o přírodu omlouváme, že již neuvidí atraktivní online přenos. Jako omluvu přikládáme několik fotografií, které mapují vývoj poštolek. Budeme se těšit, že příští rok se opět poštolky vrátí.

29.06.2022 Policie ČR a 5. B

V pátek 24. 6. navštívili žáci 5. B Komunitní centrum milevského Milíska. Byla pro nás připravena beseda o rozsáhlé činnosti Policie ČR. Pan Doc Martin Hrinko - prezident společnosti Akademie bezpečnosti, poradce  ministra vnitra ČR, bývalý ředitel pořádkové  policie aj.- nám velice poutavou formou přednášel o tom, co vše práce u Policie obnáší.

28.06.2022 Závěrečná konference k projektu Mladí pro klima

Dne 23. 6. 2022 se 10 žáků ze třídy 8. A zúčastnilo konference v Praze. Zde vystupovalo několik mladých lidí, kteří vyprávěli inspirativní příběhy o tom, co oni sami podnikli, aby chránili naši planetu. Poté se žáci zařadili k jednotlivým lektorům, kde následovala společná diskuze nad tím, jak projekt Mladí pro klima ve škole pojali a zda je to celé bavilo. 

27. 06. 2022 SAVE the PLANET

Zachraňme si planetu! Žáci 7. B při hodině angličtiny vytvořili projekt, který svými hesly a vzkazy oslovuje lidi na celé planetě. Vede k zamyšlení, jak bychom se měli co nejlépe chovat k naší planetě, abychom ji zachovali pro další generace.

24.06.2022 Poděkování panu Práškovi firma LoGuSpoj

Naše školní zahrada se postupně mění. Máme  zahradní domek na nářadí, který nám postavili učni ze SOŠ Milevsko. Plánujeme založit vyvýšené záhony, vysadit nové keře a byliny. Předpokládáme vznik přírodního amfiteátru s hracími prvky pro školní družinu, kde si děti budou moci sednout do stínu stromů. Součástí zahrady je nádoba na zavlažování dešťovou vodou a mnoho dalšího. Budujeme postupně, sháníme prostředky, kde se dá. Podařilo se nám získat grant z Jihočeského kraje. Jsme vděčni za jakoukoliv nezištnou pomoc. Proto bychom chtěli poděkovat  firmě LoGuSpoj pana Martina Práška, která nám  bezplatně zapůjčila vrták na vyvrtání děr pro sloupky, které potřebujeme pro vybudování plůtku na školní zahradě. Děkujeme. 

Subscribe to