29. 6. 2023 VIII. C - Závěr projektu Mladí pro klima

20. června se čtyři žáci z VIII. C zúčastnili Závěrečné konference v rámci programu Škola pro udržitelný život – Mladí pro klima, která se konala v hotelu Marianeum v  Praze na Vinohradech.

Zuzana Hellerová, delegátka ČR do OSN, přivítala zástupce19 zúčastněných škol a sdílela osobní zkušenosti aktivního občanství. Svoji energii předávala dál.  

Paní Eliška Hájková ze sdružení SEVER seznámila zúčastněné s výstupy škol, poděkovala za aktivitu a nápaditost v rámci školních celoročních projektů.

Po obědové pauze následovaly tzv. dílny.

Naši žáci sehráli simulační hru Apartmány. Vyzkoušeli si tak složité rozhodování při plánování rozvoje obce.

Konference byla zakončením celoroční práce VIII. C v projektu Mladí pro klima.