4. 11. 2022 Vzkaz (v) láhvi

I v letošním školním roce plníme osvětové úkoly z programu Recyklohraní. 1. úkol byl zaměřen na
správné zacházení s použitými plastovými lahvemi – jak a proč je třídit, jak je to s jejich recyklací.
Zapojení žáci z 8.B a 4.C tvořili komiksy se vzkazy – poselství do plastové lahve. Skupinka žákyň z 8.B
je autorem videa na dané téma.

31. 10. 2022 Návštěva radnice

V úterý 25. 10. navštívily třetí třídy Městský úřad v Milevsku. Ujala se nás paní Hrochová, která nám ukázala obřadní síň, řekla něco o historii budovy a nechala nás nahlédnout do kroniky. Poté nás přijal ve své kanceláři pan starosta Ing. Ivan Radosta. Přátelsky s námi pohovořil a zodpověděl zvídavé dotazy dětí. Návštěva se nám moc líbila. Děkujeme za ochotu a vstřícnost.

 

30. 10. 2022 Škola pro udržitelný život

Naše škola se opakovaně zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem
ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou projektu Raising Education and
Awareness of Climate Change in Czech Classrooms and Communities. Program je financován z
projektu Evropské unie LIFE a projektu Mladí mění místo a komunitu III podpořený z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny -
aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a
realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

Do programu je zapojena třída 8.C. V rámci metodiky 7 kroků splnili 0. krok – vytváříme bezpečné
prostředí ve třídě – nastavením pravidel.

Subscribe to