29.8.2023 Zápis dětí do školní družiny a školního klubu

Zápis všech žáků do ŠD a ŠK bude probíhat v těchto dnech:

30. 8. 2023 - 8:00 - 14.00 hodin

31. 8. 2023 - 8.00 - 16:00 hodin

1. 9. 2023  -  8.00 - 14:00 hodin

Zápisový lístek lze předem stáhnout: Zápisový lístek do školní družiny / klubu.

V tyto dny si můžete vyřídit ve školní jídelně i přihlášky ke stravování.