14. 6. 2021 - Florbalové odpoledne s Došwichem

"Pojď se bavit  florbalem...", to je motto milevského florbalového klubu Došwich, který  připravil ve středu 9.6.2021 sportovní odpoledne pro děti ze ŠD. Na školním hřišti  si mohly děti vyzkoušet  překážkovou dráhu,  zahrát  ragby, fotbálek a samozřejmě  také florbal. 

Za své úžasné sportovní výkony byly odměněny zdravou svačinkou a florbalovým suvenýrem.

8. 6. 2021 - Den dětí ve školní družině

I když Den dětí připadl tento rok na úterý 1. června, my jsme ho s dětmi ve školní družině oslavili až v pátek sportovním odpolednem na školní zahradě. Oslavenci si vyzkoušeli své dovednosti v různých disciplínách jako je např. skok v pytli, slalomový běh mezi stromy, hod kroužkem na cíl, skákání panáka, běh s míčkem na pálce a hod matičkou na cíl do vody.

6. 6. 2021 - Užovka v 1. B

S neobvyklým domácím mazlíčkem nás na Den dětí navštívila Samantčina maminka. Přišla nám představit jejich Tkaničku, užovku červenou. Někteří očekávali návštěvu s mírnými obavami, ale ty během poutavého vyprávění vymizely. Téměř všichni se přesvědčili, že had není vůbec slizký a  největší odvážlivci si  ho dokonce nechali  ovinout kolem těla.  

26. 5. 2021 Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,
vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady pro období 2021 - 2024. 

Veškeré Informace k volbám a kandidátní lístek pro zákonné zástupce naleznete v příloze.

Dodatek  k volbám do školské rady  - změna termínu vzhledem ke konání rodičovských schůzek. 

Subscribe to